Priopćenje sa zatvorene sjednice vlade

HRVATSKA Vlada na današnjoj je zatvorenoj sjednici dala suglasnost Hrvatskim autocestama za visinu cestarine i sustav naplate za 97 kilometara autoceste Zagreb-Goričan.

Visina cestarine utvrđena je primjenom istih mjerila kao i na drugim dionicama autocesta. Za I. skupinu vozila iznos cestarine s PDV-om po kilometru je 0,33 kune, a odnos visine cestarine između I. i IV. skupine vozila je 1:4.

Vlada je odlučila pokrenuti postupak za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje izgradnje plinovodnog sustava u razdoblju od 2003. do 2006. Dala je i suglasnost za sklapanje Ugovora o financiranju između iste banke i trgovačkog društva Plinacro. Europska investicijska banka izrazila je spremnost s 90 milijuna EUR-a sufinancirati projekt čija se vrijednost procjenjuje na 197 milijuna EUR. Preostali iznos planira se financirati dijelom sredstvima Plinacroa, a dijelom kreditima poslovnih banaka u Hrvatskoj.

Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva preraspodijeljeno je sto milijuna kuna za izmirenje dospjelih stečenih prava sukladno Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu. Državnom odvjetništvu preraspodijeljeno je 390,4 tisuće kuna zbog problema financiranja troškova preseljenja Kaznenog odjela Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Vlada je s 500 tisuća kuna odlučila podmiriti obveze za hitne intervencije sanacije na rezidencijalnom objektu "Bijela Vila" i "Brijunka".

Općini Sukošan dala je suglasnost za zaduženje kod Hypo Alpe Adria Bank u iznosu od milijun kuna za financiranje kapitalnih projekata, a općini Vela Luka za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 820.000 kuna za financiranje otkupa zemljišta za gradnju osnovne škole i školske športske dvorane. Suglasnost za zaduženje kod Zagrebačke banke u iznosu od 8,4 milijuna kuna dana je Dugom Selu za financiranje dovršetka izgradnje športske dvorane.

Dana je suglasnost na Statut Agencije za lijekove i medicinske proizvode kojim se u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima pobliže utvrđuje ustroj, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela te uvjeti i postupak imenovanja ravnatelja te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja agencije.

Odbijen je prigovor Općine Blato na Odluku vladinog Povjerenstva za granice jedinica lokalne samouprave u predmetu rješavanja spora o granici između Grada Korčule i Općine Blato.

Odbijen je i prigovor Grada Zagreba u rješavanju spora o granici s općinom Stupnik.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada je Ustavnom sudu uputila negativno mišljenje na postupak ocjene ustavnosti Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i veza kojeg je 8. rujna pokrenuo Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje dodatnog protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica i Privremeni sporazum o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice-Protokol 7. o proširenju.

Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajuće Privremenim odborom za nadziranje primjene i provedbe Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, predstavnika Republike Hrvatske u Privremenom odboru, predsjedavajućih pododborima Privremenog odbora i tajnice Privremenog odbora.

Donesena je Uredba o objavi Ugovora između hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o pomorskom prijevozu koji je potpisan u Kairu, 15. prosinca 2002.

Vlada je također donijela Uredbu o objavi Ugovora s rumunjskom vladom o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima koji je potpisan u Zagrebu 26. svibnja 2003.

Donesena je Odluka o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma između Republike Hrvatske i Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o zračnom prometu.

Ministar kulture Antun Vujić izvijestio je Vladu o konferencijama u Opatiji kojih je domaćin bilo Ministarstvo kulture i to o Konferenciji ministara kulture zemalja članica INCP-a-Međunarodne mreže za kulturne politike (16.-19. listopada 2003.) i Konferencije ministara kulture zemalja članica Vijeća Europe (20.-22. listopada 2003.).

(Hina) pp sšh

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara