Komentari nisu vidljivi dok ih administratori ne odobre

Aleksandra Nakova


GC Top

Država:

Makedonija


O meni:

You are the Creator of your own Destiny. GC TOP 2012


Facebook profil:

https://www.facebook.com/aleksandra.polnprofil


Ikona oka
Ikona fotografije

3235499 pregleda

183 fotografija


Profil otvoren: 31.08.2012.
Last update: 04.02.2015.