Komentari nisu vidljivi dok ih administratori ne odobre

Laura Šmider


Kandidatkinja





Država:

Interesi:

Hrvatska

pjevanje, gluma




Ikona oka
Ikona fotografije

94328 pregleda

38 fotografija


Profil otvoren: 29.04.2014.
Last update: 22.01.2017.

Facebook statusi