Što je dokaz?

mysitc_moonshine  je objavio 29.1.2012 21:12 | 522 odgovora u temi

Ovo je možda filozofsko pitanje, ali definitivno spada na pdf znanost pogotovo kad mi netko kaže da je teorija evolucije "dokazana".

Dakle, dokaz je:

1. eksperimentalna potvrda teorije<...

mucavac
Broj postova: 2598
mucavac je objavio 1.6.2015 13:37 | citat na silviosponza

 

Zvijezda o kojoj pišeš bi u takvom slućaju utjecala samo ona i to bi polarni koordinatni sistem bio definiran kao presjek ravnine putanje te zvijezde i ravnine tvoje putanje , međutim u koliko bi ta zvijezda orbitirala oko neke druge zvijezde tada bi već bio utjecaj i trećeg tijela . Eventualno treće tijelo bi bilo projecirano na ravninu putanje te zvijezde koja na tebe djeluje svojom gravitacijom . U matematici je potrebno definirati koordinatni sistem da možeš računati funkciju . U tom slučaju bi bilo vrlo malo kombinacija i tebi bi bilo vrlo monotono . Šta sada prelazimo na infracrveno zračenje to jest valovanje ? Po malo prelazimo i na kemiju ? Kako elektroni orbitiraju oko protona i neutrona , kako elektroni počnu orbitirati oko drugih protona i dolazi do kovalentne veze ? Je li možeš izračunati sve moguće sile koje prouzrokuju neku dotičnu kemijsku reakciju ? Možda smatraš da kemija nije znanust jer nema fizikalnu metodu rada ? Ako je gravitacija sila privlačnosti među masama , onda koja je to sila kada guraš neka kolica ? Je li tebi pojam kompleksnosti uopće jasan ili tebi stvarno u cijelom svemiru postoje samo dva tjela ? Ipak religioznicima je najteže priznati da astrologija funkcionira po principu valovanja , što ti možda to smatraš gravitacijskim valovanjem .

 

dakle zvijezda bi na nepomični smvemirski brod utjecala gravitacijom. i kako ta gravitaciju utječe na karkter?

puno pričaš ne kažeš ništa

 

što je valovanje? ta riječ ne postoji

 

kakve veze ima infracrveno zračenje s karakterom?

hoćeš reći da radijator u rodilištu utječe na karakter?

 

silviosponza
Broj postova: 11493
silviosponza je objavio 3.6.2015 00:09 | odgovor na mucavac
Ti si neki veliki fizičar kojem postoje samo dvije mase u cijelom svemiru ? Kako utjeće na neku osobu banka kada blokira raćun , direktno ili indirektno , možda po tvom mišljenju gravitacijskom silom radijatora u banci ?
silviosponza
Broj postova: 11493
silviosponza je objavio 3.6.2015 01:46 | citat na epikadenca

silvio oš mi izračunat budućnost, taman sam šud aj stej or šud aj go? prošlost me ne zanima jer je prošla i tu nemrem puno..


Može tamo na alternativi tema PDF Horoskop i karakter , pa mi postavi svoje pitanje , a ja ujedno bi testirao u prošlost koliko si primjetila da djeluju neki trans Neptunovski objekti ( TNO ) koje istražujem ( oni koji imaju masu oko 10 na 20-tu kilograma ) , tako da daš ocijenu od jedan do deset koliko si primjetila da utjeću u prošlost . Znaći ti meni odgovoriš za moja astrološka istraživanja snage utjecaja od 1 do 10 pojedinih TNO-a , a ja tebi odgovorim ono što tebe zanima za budučnost , je li može ? Ako da onda napiši tamo na alternativi dan , mjesec , godinu , sat i minutu , te mjesto rođenja .
PlatonBurgija
Broj postova: 1356
PlatonBurgija je objavio 3.6.2015 19:59

sta je istina...hm

PlanB
Broj postova: 2203
PlanB je objavio 3.6.2015 21:51

istina je green, valjda   

tumbleweed
Broj postova: 2142
tumbleweed je objavio 4.6.2015 11:42 | citat na mucavac
 

 

što je valovanje? ta riječ ne postoji

?

 

val (talas)- pojava na moru; valovanje (talasanje)

 

to sto rijec valovanje ne postoji u hrvatskom rjecniku

ne znaci da je ona potpuno neispravna

 

istina, postoji nesvrseni glagol valovati,

ali se misli na podnosenje porezne prijave za odredjeno razdoblje

valovnica- porezna prijava temeljem koje se valuje

 

samo postoji i valovod -  sustav odredjenih geometrijskih svojstava

koji vodi elektromagnetne valove u uzduznom smjeru

 

:)

mucavac
Broj postova: 2598
mucavac je objavio 4.6.2015 11:48 | citat na tumbleweed

val (talas)- pojava na moru; valovanje (talasanje)

 

to sto rijec valovanje ne postoji u hrvatskom rjecniku

ne znaci da je ona potpuno neispravna

 

istina, postoji nesvrseni glagol valovati,

ali se misli na podnosenje porezne prijave za odredjeno razdoblje

valovnica- porezna prijava temeljem koje se valuje

 

samo postoji i valovod -  sustav odredjenih geometrijskih svojstava

koji vodi elektromagnetne valove u uzduznom smjeru

 

:)

znam ja što on misli, ali kako razgovarati s čovjekom kojem je svaki post iz šupljeg u prazno :)

mucavac
Broj postova: 2598
mucavac je objavio 4.6.2015 11:51 | citat na silviosponza
Ti si neki veliki fizičar kojem postoje samo dvije mase u cijelom svemiru ? Kako utjeće na neku osobu banka kada blokira raćun , direktno ili indirektno , možda po tvom mišljenju gravitacijskom silom radijatora u banci ?

dobro, utječe li infracrveno zračenje na karakter i utječe li shodno tome grijalica u rodilištu na karakter?

 

i kakav je karakter djeteta koje se rodi kraj zvijezde bez planeta u brodu koji se ne kreće?

 

samo po tvom na blokiranog čovjeka utječe gravitacija radijatora i jupitera, ali ne otkrivaš kako

silviosponza
Broj postova: 11493
silviosponza je objavio 17.6.2015 12:28 | citat na mucavac

dobro, utječe li infracrveno zračenje na karakter i utječe li shodno tome grijalica u rodilištu na karakter?

 

i kakav je karakter djeteta koje se rodi kraj zvijezde bez planeta u brodu koji se ne kreće?

 

samo po tvom na blokiranog čovjeka utječe gravitacija radijatora i jupitera, ali ne otkrivaš kako

Nisam spominjao da infracrveno zraćenje utjeće na karakter , nego sam naveo infracrveno zraćenje u smislu da si perekinuo se baviti samo s dva tjela u cijelom svemiru , jer elekromagnetski val ne ovisi samo o dva tjela . Nedovoljno točan račun trećeg keplerovog zakona kada se uzima masa zvijezde planete i asteroida fizikalno dokazuje da je astrologija točna . Razlog je taj što realno ne rotira planet oko zvijezde , nego oboje eliprično rotiraju oko zajedničkog fokusa koji je u blizini središta zvijezde , ali razlika u masi i srednjem radijusu elipse ućini da dođe do greške u proračunu kada se uzimaju planet i asteroid koji ima manju masu od planeta . Još jednom trećem Kepler-ovom zakonu  ;  m1 = ( ( a1 / a2 ) ^ 3) * ( ( T2 / T1 ) ^ 2 ) * ( Ms + m2 ) - Ms  , gdje je m1 je masa koja se računa , srednja vrijednosr večeg i manjeg radijusa elipse je a1 od planeta ćija se masa računa , a2 od planeta koji rotira oko iste zvijezde , tako i T1 je perioda planeta koji se računa , T2 perioda dotičnog planeta koji rotira oko iste zvijezde i m2 je masa te dotične  planete , dok Ms je masa zvijezde oko koje rotiraju obje planete .

mucavac
Broj postova: 2598
mucavac je objavio 17.6.2015 15:03 | citat na silviosponza

Nisam spominjao da infracrveno zraćenje utjeće na karakter , nego sam naveo infracrveno zraćenje u smislu da si perekinuo se baviti samo s dva tjela u cijelom svemiru , jer elekromagnetski val ne ovisi samo o dva tjela . Nedovoljno točan račun trećeg keplerovog zakona kada se uzima masa zvijezde planete i asteroida fizikalno dokazuje da je astrologija točna . Razlog je taj što realno ne rotira planet oko zvijezde , nego oboje eliprično rotiraju oko zajedničkog fokusa koji je u blizini središta zvijezde , ali razlika u masi i srednjem radijusu elipse ućini da dođe do greške u proračunu kada se uzimaju planet i asteroid koji ima manju masu od planeta . Još jednom trećem Kepler-ovom zakonu  ;  m1 = ( ( a1 / a2 ) ^ 3) * ( ( T2 / T1 ) ^ 2 ) * ( Ms + m2 ) - Ms  , gdje je m1 je masa koja se računa , srednja vrijednosr večeg i manjeg radijusa elipse je a1 od planeta ćija se masa računa , a2 od planeta koji rotira oko iste zvijezde , tako i T1 je perioda planeta koji se računa , T2 perioda dotičnog planeta koji rotira oko iste zvijezde i m2 je masa te dotične  planete , dok Ms je masa zvijezde oko koje rotiraju obje planete .

i kakav je karakter djeteta koje se rodi kraj zvijezde bez planeta i asteroida u svemirskom brodu koji se ne kreće?

i koje fizikalne i metafizičke sile u tom slučaju utječu na karakter?

budi milostiv pa odgovori 

silviosponza
Broj postova: 11493
silviosponza je objavio 17.6.2015 19:22 | citat na mucavac

i kakav je karakter djeteta koje se rodi kraj zvijezde bez planeta i asteroida u svemirskom brodu koji se ne kreće?

i koje fizikalne i metafizičke sile u tom slučaju utječu na karakter?

budi milostiv pa odgovori 

 

A ako pišeš da se svemirski brod ne kreća , onda je vjerovatno izvan gravitacijskog polja te zvijezde , pa to u tom slučaju znaći da ta zvijezda neće utjecati na njega . Megutim u tom slučaju se svemirski brod nalazi u galagtičkom sistemu gdje su brzine puno veće , pa se pronjeni omjer tako da njemu vrijeme ide sporije . Ako je definicija vremena promjena materije u prostoru i ako sve miruje onda i vrijeme ne prolazi jer se ništa ne mjenja , a ako se razlićito giba onda neko vrijeme prolazi drukće u odnosu na nešto drugo . To znaći ako sve miruje onda matematicki je to konstanta , a ne varijable , pa je onda i funkcija konstante jednako tako konstanta i u tom slučaju astrologija nije potrebna . Međutim ako se galaksija giba nekom putanjom koja nije apsolutno ravna , ta će putanja biti na nekoj zamišljenoj ravnini . Ako i svemirski brod opisuje neku putanju koja je na nekoj zamišljenoj ravnini , onda presjek tih dviju ravnina definirati će polarni koordinatni sistem i ta os je linija Ovan - Vaga , a ostale osi dvanaest znakova se dobiju tako da se u odnosu na tu liniju zbroji pi / 6  ( ili 30° ) po zamišljenoj ravnini putanje galaksije , pošto galaksija ima veću masu od svemirskog broda , pa se zato realno mjesto svem. broda vertikalno projecira na ravninu putanje galaksije . To bi bila astrologija izvan Sunčevog sistema . Svi drugi objekti koji bi prolazili u tom sistemu bi se jednako tako vertikalno projecirali na ravninu na kojoj je putanja galaksije . Međutim ovdje bi trebalo još razraditi Einstein-ovu teoriju za koju smatram da je vrlo blizu dokazivanja razloga pojave gravitacijske sile . ( Zapravo smatram da bi se vakum mogao matematički predstaviti kao diferencijalno sredstvo , a svemir kao integral s beskonačnim granicama . ) Šta se tiće karaktera rođenog djeteta u svemirskom brodu u galalkičkom sistemu bi trebao biti znatno jednostavan iako bi imao kompleksan organizam , cijeli bi taj kompleksan organizam uz potrebne uvjete mogao funkcionirati vrlo sinhronizirano skoro kao da jednostanično biće . 

 

silviosponza
Broj postova: 11493
silviosponza je objavio 28.6.2015 14:11 | citat na silviosponza

Kada jedan planet rotira oko zvijezde i ta zvjezda ima neku malu rotaciju ovisno o masi tog planeta . Onda i kada dugi planet rotira oko te zvijezde , pa i treći planet rotira oko te zvijezde , pa i ostali planeti rotiraju oko te zvijezde i kakvu putanju onda ima ta zvijezda , te kako se cijeli sistem giba ? " Znaći smatraš da nema planetarnih perturbaćija posredstvom Sunca i Zemlje na male mase koje su na njoj kao što su to živa bića .

Snimke NASA-ine sonde "New Horizons" pokazuju nestabilnost planetarnih putanja ( na jenom dijelu je slikovito prikazano   ovdje ; https://www.youtube.com/watch?v=hGO1F6Qdwfk ) što dokazuje točnost moje teorije , a samim time i fizikalni dokaz astrologije .

beliv_
Broj postova: 2193
beliv_ je objavio 28.6.2015 16:44

Neosporna činjenica, koji si ti lik? Ne mogu virovat, sigurno pišeš iz nekog podruma okrežen žoharima i miševima silviosponza brrr

silviosponza
Broj postova: 11493
silviosponza je objavio 29.6.2015 10:38 | citat na beliv_

Neosporna činjenica, koji si ti lik? Ne mogu virovat, sigurno pišeš iz nekog podruma okrežen žoharima i miševima silviosponza brrr

Aha , ti si od onih koje vrijednosti osobe cijene po novčanom i ostalom imanju ? Kod kebe nije znanje novac , nego obrnuto to jest novac je znanje ? Stvarno dok takav mentalitet bude vladao u HR neka se ne čude zašto talenti biježe iz HR . Neka se ne hvale s Nikolom Teslom i Ruđer Josip Boškovićem koji da su ostali u HR nebi najvjerovatnje ništa ućinili .

silviosponza
Broj postova: 11493
silviosponza je objavio 10.7.2015 20:58 | citat na siroce

ovo uopce nije tocno... evo ti primjer gaussove krivulje ciji je integral jednak jedinici ili recimo sinusne (ili kosinusne) funkcije ciji je integral jednak nuli...

Šta nije točno ? Znaći ;  integral je beskonačna suma funkcija beskonačno malih razlika među argumentima u intervalu od jednog do drugog argumente funkcije i rezultat te sume teži beskonačnosti , a diferencijal je razlika tih varijabli koja teži nuli , te onda kada se pomnože rezultira jedna određeni broj ovisan o največoj i najmanjoj varijabli te sume i ovisan vrsti funkcije i njenim konstantama , a taj broj može biti i definirani i nedefinirani kao što su nula ili beskonačno ili kompleksan broj ili nihovi omjeri , nedefinirane razlike .