Grčka i rimska mitologija

Savalas  je objavio 12.2.2012 21:12 | 199 odgovora u temi

PDF "Povijest" je moja prva ljubav na ovom forumu.
Priznajem, i jedina.
Izleti na ostale PDFove su uglavnom bili posledica dosade, radoznalosti i na kraju, rekao bih  životinjskih...

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 21:31

Delfi

 

Posle jednogodišnjeg boravka kod Hiperborejaca, Apolon dolazi u Delfe. Tu nalazi Pitona, koji štiti proročište Temide, boginje zakona, ali i pustoši zemlju, ubijajući ljude i životinje, zagađujući izvore i uništavajući polja.

Apolon ga svojim strelama ubija i tako oslobađa zemlju.

Osniva, potom, pitijske igre, osvećuje proročišta i posvećuje u tronožac, koji postaje jedan od simbola: Pitija će, sedeći na njemu, proricati (homerska Himna Apolonu, 127 sq.)

 

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 21:34

Mladost

 

Bog je večito nove, ali ne i nezrele, mladosti, stoga je pun energije a ponekad čak i nasilan.

On je uzor kurosima (mladićima) i njihov zaštitnik.

Nosi dugačke crne kovrdže srebrnog odsjaja, nikada skraćivane; mladići mu poklanjaju svoju prvu odsečenu kosu prilikom obreda koji obeležava ulazak u društvo muškaraca.

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 21:41

Apolonove ljubavi

 

Zaljubljen je u nimfu Dafne.

Ovu mu je ljubav udahnuo Eros, ljut zbog njegovih pošalica.

Ali nimfa mu ne uzvraća, već beži u planinu, gde se pretvara u lovor, drvo posvećeno Apolonu.

Voli nimfu Kirenu, sa kojom ima sina Aristaja.

Sa njom će obaviti sve bračne rituale. No, to ga neće sprečiti da švrlja.

Sa muzom Talijom, daće život koribantima; sa Uranijom, muzičare Lina i Orfeja; sa Koronidom Asklepija, sa druge strane ubija majku zbog njenih neverstava.

Slično mu se događa i sa Marpesom, koja se odlučuje za smrtnika Idu, plašeći se da će je večno mladi Apolon u starosti napustiti.

Poznata je i ljubavna veza sa Ftijom, koja mu je rodila Dora, Laodora i Polipeta; te Rojom, koja je rodila Anija.

Njegova ljubav nije usmerena samo prema ženama: smrt heroja Hijakinta i Kiparisa duboko ga rastužuje.

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 21:46

Bezumna gordost

 

Apolon se meša sa smrtnicima jedino iz hira ili kada je na to primoran.

Pred Diomedom je vrlo ponosan:

"...uklopi se, beži i nemoj / gradit se bozima jedan, jer nikada jednaki nisu / besmrtnim bozima ljudi, što žive i hode po zemlji!" (Ilijada)

On je "ludo gord", kaže homerska himna, neće se sagnuti da pogleda "ovu jadnu rasu koja niče i vene kao lišće na drveću."

Ipak, on pomaže Argonautima, kod kojih vidi nešto od sopstvenog ponosa, i nišani iz daleka Ahajce kako bi zaštitio Troju, čiji je saveznik.

Prevelika gordost tera ga da prkosi i samom Zevsu.

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 22:00

Apolonova iskušenja

 

Dva puta je Zevs odreagovao i stavio ga na iskušenja primoravajući ga da, na neko vreme, služi pojedine smrtnike.

Prvi put se to dogodilo kada je Apolon, uz saučesništvo Here, Posejdona i Atene, namerio da okuje Zevsa.

Osuđen je da služi trojanskog kralja Laomedonta: podiže gradske bedeme i čuva stoku na Idi.

Pošto kralj odbija da mu da naknadu, on šalje kugu koja će opustošiti zemlju (Pindar, Olimpijske, VIII, 41sq).

Drugom prilikom, pošto je Zevs ošinuo gromom Asklepija, Apolon se razbesni i ubije kiklope.

Da bi ga kaznio, gospodar Olimpa ga šalje kod kralja Fere, Admeta, da bude govedar.

Pošto je srdačno primljen, Apolon zemlji donosi blagostanje (Kalimah, Himna Apolonu, 47).

Apolon, takođe, poseduje i muzički dar.

Jednog dana mu Hermes ukrade goveda.

On ih pronalazi na brdu Kileni, ali ih ostavlja kradljivcu u zamenu za liru koju je ovaj izumeo.

Drugom prilikom, satir Marsija ga poziva na nadmetanje, tvrdeći da na svojoj fruli izvodi melodičniju muziku od one koju Apolon svira na liri.

Marsija biva poražen, a Apolon naredi da ga živog oderu i okače na bor, zbog čega ovo drvo ima koru crvenu kao krv žrtve.

On je musagetes, "vođa Muza", i nadahnjuje kako proroke, tako i pesnike.

 

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 22:08

Strašni bog

 

Njegovo je oružje nemilosrdno koliko i oružje njegove sestre Artemide.

Učestvuje u masakru Niobine dece, desetkuje grčku vojsku pod Trojom (Ilijada), ubija kiklope, zmaja Pitona pristiglog iz mračnih dubina, i diva Titija, izniklog iz zemlje.

Pripisuje mu se i Ahilova smrt.

Mržnja prema Ahilu nagoni ga da progoni i njegovog sina Neoptolema, koga će usmrtiti kada ovaj bude posetio delfsko proročište.

Čak ga se i prijatelji plaše: prikazuje se Argonautima čiji je zaštitnik, ali se ovi ne usuđuju da podignu pogled, plašeći se njegovog sjaja, već drhte od zaprepašćenja, a kada odluče da ga pogledaju, Apolon je već otišao (Apolonije Rođanin, Spev o Argonaoutima, II, 680)

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 22:21

Svevideći bog

 

Ako je vešt da ubije, on ima i načina da izleči ili da odagna zlo ili bolest (on je Apotropaios), i da ubija čudovišta.

On je i lekar, pomalo kao sin mu Asklepije. Poznaje obrede i pročišćenja (Katharsios).

Priziva se da bi se savladala kuga i njegov se lik postavlja na ugroženim mestima.

Njega pitaju za savet u teškim situacijama.

Jer božji pogled zahvata sve stvari. Za njega nema razdaljina. Ništa mu ne promiče, nijedna misao, nijedna reč, nijedno delo (Pindar, Pitijske, III, 25).

Sve mu je poznato, i uzrok boljke i njen lek; zna "za peščanih zrnca broj i prostore morske" (Herodot, Istorija, I, 47)

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 22:26

Proročište

 

On govori u Delfima.

Pitija kaže "ja", izgovarajući reči samog Apolona, jedinog koji zna šta misli gospodar sveta i koje presude u svom umu donosi.

"Upoznaj samoga sebe" deviza je urezana na pročelju hrama.

Proročište zna da u srcima onih koji pitaju pročita upisane odgovore, ali "Sa trona proročkog ne rekoh nikada / o muškom, ni o ženskom, ni o državi / što Dive, otac nebeski, ne naredi" (Eshil, Eumenide)

Cela Grčka dolazi u ovo mesto tako različito od drugih, odakle dolaze saveti za privatni život, smernice za politički život i naredbe za verski i obredni život.

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 22:31

Svetkovine

Svetkovine u njegovi čast, Targelije, odvijaju se u dva čina.

Najpre se izaberu dva jadnika, fizički i moralno bedna.

Jedan predstavlja žene a drugi muškarce.

Provode ih kroz grad, šibaju ih i kamenuju, bacaju ih u vatru ili proteruju u planinu.

To je pročišćenje.

Potom se peva pean, pesma za Apolona, a bogovima se daruju prvi plodovi zemlje, u vidu hleba, voća i kolača.

U Rimu se prvi hram posvećen Apolonu uzdizao na Flaminijevskim poljima.

Podignut je nakon teške epidemije i zvanično je nosio naziv Apollo Medicus (Tit Livije).

 

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 22:40

Muze

 

boginje umetnosti, ima ih devet, a ćerke su Zevsa i Mnemosine, pamćenja.

 

Svaka ima svoju oblast čija je zaštitnica:

 

Kaliopa - epsku poeziju

Klio - istoriju

Polihimija - pantomimu

Euterpa - sviranje na fruli

Terpsihora - igru

Erato - lirsku poeziju

Melpomena - tragediju

Talija - komediju

Uranija - astronomiju

 

One razgaljuju bogove i inspirišu pesnike.

Podstiču komunikaciju i rađaju dijalog.

Muze same stvaraju pesme koje pevaju. Diveći se bogovima, one čine njihovu slavu trajnom, a odvažne ratnike svojom hvalom upisuju u istoriju.

Na ovaj način učsestvuju u uspostavljanju poretka u svetu, otpisujući one koje zaborave.

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 22:42

Apolon i Dafne, Peter Paul Rubens (1577 - 1640), Ulje na drvetu

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 22:44

Apolon

Apolon

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 22:47

Herakle i Apolon se svađaju oko tronošca

 

Herakle i Apolon se svađaju oko tronošca, VI vek p.n.e., Crnofiguralna keramika

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 22:50

Sarkofag sa muzama

Sarkofag sa muzama, Rimska epoha, oko 150 g.n.e., Beli mermer

Savalas
Broj postova: 8116
zuti karton
Savalas je objavio 4.3.2012 22:51

Tolko o Apolonu.

Sledeća na redu je Artemida, boginja lova.

Pojma nemam kad.