Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

0   2   3902   2  Teddysha50 i nešto milijuna ode u vjetar :-/
6.2.2017. 9:41:30
-2
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Posjeti originalni url: narodne-novine.nn.hr
Komentari (2)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_9_261.html
6.2.2017. 9:48:46
0
Zašto Ermina Lekaj-Prljaskaj (nezavisna zastupnica) ima više od drugih nezavisnih zastupnika? Lekaj-Prljaskaj ima 365.076,06 kn, a ostali 331.887,33 kn. /// Mogao sam prvo pročitati sve pa ne bih ni pitao. "Za svakog izabranog zastupnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog zastupnika." Kakvo vabljenje nezavisnih zastupnica u politiku...
6.2.2017. 20:43:26
1

KATEGORIJE