RANOJUTARNJI PROBLEMI Dan im nije još ni počeo, a već su im se dogodile užasno živcirajuće nezgode

3   0   6033   2  LajkGJutra su možda i najteži dio dana. Nekim ljudima treba po par sati da se do kraja razbude, a međuvremenu im se dogode svakakve nezgode.
11.10.2018. 12:40:00
3
RANOJUTARNJI PROBLEMI Dan im nije još ni počeo, a već su im se dogodile užasno živcirajuće nezgode
Komentari (2)
Život je težak, a bog okrutan.
11.10.2018. 14:56:09
0
Greške su teške, a kazne su razne :)
11.10.2018. 20:47:08
1

KATEGORIJE