Mami je zasmetala fotka koju je kći objavila na društvenim mrežama, rekla joj je što treba staviti umjesto nje

3   1   6645   2  LajkGMami je zasmetao jedan detalj. :D
16.5.2019. 13:50:00
2
Mami je zasmetala fotka koju je kći objavila na društvenim mrežama, rekla joj je što treba staviti umjesto nje
Komentari (2)
Imenica "kći", jednina: N kći G kćeri D kćeri A kćer V kćeri L kćeri I kćerju / kćeri
16.5.2019. 15:44:01
0
mama shut up
16.5.2019. 17:37:02
-1

KATEGORIJE