Ne trebaju njemu pomagači ili skupa oprema, ovaj majstor je znao sam istovariti težak teret

2   0   4511   3  LajkDDrugi bi se unaprijed predali. Evo dokaza da je svašta moguće kad imate dobre ideje. :-)
13.6.2019. 10:25:35
2
Ne trebaju njemu pomagači ili skupa oprema, ovaj majstor je znao sam istovariti težak teret
Komentari (3)
Postoje i videi koji prikazuju ekipu koja i nije uspjela iako je imala "istu" tehniku.
13.6.2019. 12:17:23
1
..zapravo sam se nadao da je to jedan od tih, pa su me malo razočarali... :-)
13.6.2019. 14:25:45
1
Ona ekipa je imala ljetne gume.
13.6.2019. 15:01:49
3

KATEGORIJE