Vlada zatvorena sjednica: "Vjesniku" 33,6 milijuna kuna

NA DANAŠNJOJ zatvorenoj sjednici Vlada je donijela odluku o subvencioniranju izdavanja lista "Vjesnik" u ukupnom iznosu od 33,6 milijuna kuna.

S pozicije Ministarstva gospodarstva izdvojit će se 22,6 milijuna kuna, a ostatak iz jamstvene pričuve Državnog proračuna za 2003, navodi se u priopćenju sa zatvorene sjednice Vlade.

Vlada je uredbom izmijenila Stečajni zakon čime je omogućeno da i radnici u trgovačkim društvima u kojima je stečaj otvoren prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona ostvare svoja stečena prava.

Donesena je i odluka o obnavljanju pšenice strateških robnih zaliha pšenice roda 1999., 2000., 2001. i 2002. S obzirom na sušnu godinu, na domaćem tržištu raste potražnja za pšenicom što izaziva porast cijena pšenice, brašna i pekarskih proizvoda. Radi već sad stvorene umjetne nestašice pšenice, predlaže se ispuštanje iz strateških robnih zaliha do 30.000 tona pšenice, prerađivačima pšenice (mlinovima), radi stabilizacije tržišta pšenice i sprječavanja najavljenog poskupljenja brašna i kruha. Predlaže se i imenovanje Povjerenstva od pet članova za odabir tvrtki za otkup pšenice, putem javnog natječaja i to po jedan predstavnik Ministarstva gospodarstva, Ministarstva gospodarstva - Ravnateljstva za robne zalihe, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva financija i Žitozajednice d.o.o. Zagreb, uz uvjet da nema konflikta interesa.

Vlada je donijela Odluku o nastavku sudjelovanja 50 pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj misiji u Afganistanu (ISAF).

Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak dala je suglasnost za kreditno zaduženje u inozemstvu kod Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Frankfurt, u iznosu 37,5 milijuna EUR-a, koji će se koristiti za financiranje projekata za vodoopskrbu i odvodnju na jadranskoj obali.

Vlada je prihvatila Izvješće o završnim pregovorima za sklapanje ugovora o jamstvu između RH i Europske investicijske banke za financiranje Projekta izgradnje plinovodnog sustava u razdoblju od 2003. do 2006. kao i Memorandum o suglasnosti s pregovora za sklapanje tog ugovora.

Izmijenila je Odluku o utvrđivanju plaće ravnatelja ili drugih voditelja, njihovih zamjenika i pomoćnika kao i članova pravnih osoba kojih je osnivač država.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uredbom je izmijenila unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija po kojoj se ustrojava samostalna služba za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza i carinskih objekata, umjesto dosadašnjeg Odjela za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza. U djelokrugu nove službe bili bi i poslovi Odjela za carinske objekte.

Broj potrebnih državnih službenika i namještenika u Ministarstvu financija od 8.410 se ne mijenja, dok bi se u Carinskoj upravi povećao za četiri i iznosio 3.504.

Sukladno kombiniranoj nomenklaturi EU-a vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola, s obzirom na promjene tarifnih oznaka i nazivlja u Carinskoj tarifi za 2004.

Tako će u popisu opojnih droga - narkotika i psihopatnih tvari, biti i list koke, plod maka i stablo konoplje.

Donesena je Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara. Odlukom se predlaže da Republika Hrvatska, kao vlasnik prenese u vlasništvo Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, bez naknade nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje je stekla Ugovorom o nagodbi između Ministarstva financija i Borova d.d.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa praćenja i dijagnostike animalnih spongiformnih encefalopatija (kravlje ludilo) za 2002. i 2003.,a Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva zadužila da nastavi s provođenjem programa i u 2004.

Donijeta je i Uredba kojom se mijenja i dopunjuje Zakon o javnoj nabavi, na način da se pojednostavi i pojeftini postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova, kada nabavu obavljaju pravne osobe koje od ukupnog broja zaposlenih imaju najmanje 51 posto invalidnih osoba.

Dana je suglasnost za zaduženje pojedinim gradovima i općinama sukladno Programu razvoja poduzetničkih zona kroz kreditiranje lokalne samouprave. Grad Sisak zadužit će se kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 12 milijuna kuna, Rovinj kod Erste Steiermaerkische bank za tri milijuna kuna, Krapina kod Privredne banke za sedam milijuna kuna, Samobor za 14,8 milijuna kuna kod Zagrebačke banke. Općina Nedelišće dobila je suglasnost za zaduženje u iznosu od tri milijuna kuna kod Privredne banke.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara