Banac: Bez odgode omogućiti odlaganje otpada na deponiju Donja Gora

MINISTAR zaštite okoliša i prostornog uređenja Ivo Banac donio je jučer odluku da se bez odgađanja omogući rad odlagališta Donja gora, a imajući u vidu odluku Eko stožera Splitskodalmatinske županije i ozbiljnost situacije na području Makarskog primorja zbog neodgovarajućeg zbrinjavanja komunalnog otpada, kao i moguće opasnosti za život i zdravlje ljudi, opći javni interes, funkcioniranje javnih službi i gospodarstva.

Odlaganje komunalnog otpada obavljat će se usporedno sa sanacijom tog odlagališta, uz njegovo privođenje u ranije prirodno stanje, jer na toj lokaciji neće biti dopušteno odlaganje komunalnog otpada nakon isteka roka propisanog novim Zakonom o otpadu, a posebno i iz razloga što se odlagalište nalazi u Parku prirode "Biokovo", kaže se u priopćenju tog ministarstva. Dodaje se da su jedinice lokalne samouprave zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom dužne u roku koji propisuje novi Zakon o otpadu, dakle do 1. siječnja 2005., osigurati trajno i kvalitetno zbrinjavanje komunalnog otpada sa svog područja.

Odlaganje komunalnog otpada dopušta se privremeno uz provođenje postupka kontrole vrste otpada koji se odlaže, selektiranje, baliranje i skladištenje baliranog otpada do izgradnje odgovarajućeg deponija na lokaciji koju će utvrditi jedinice lokalne samouprave Makarskog primorja u dogovoru sa Splitsko-dalmatinskom županijom.

Privremeno zbrinjavanje komunalnog otpada na odlagalištu Donja gora ne otklanja pravo i obvezu jedinica lokalne samouprave Makarskog primorja i Splitsko-dalmatinske županije da bez odgađanja pristupe dogovoru i utvrđivanju lokacije novog trajnog odlagališta.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja odbacuje sve primjedbe koje upućuju na njegovu odgovornost za nastalu situaciju na području Makarskog primorja jer je pitanje organiziranja i obavljanja javne službe zbrinjavanja komunalnog otpada, kao dijela komunalnih djelatnosti, u isključivoj nadležnosti jedinica lokalne samouprave i županije, i to na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Djelokrug Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, propisan Zakonom o otpadu i Zakonom o zaštiti okoliša, isključivo se odnosi na utvrđivanje uvjeta postupanja u zbrinjavanju i gospodarenju komunalnim otpadom, na osiguranje odgovarajućih uvjeta za rad komunalnih odlagališta, kao i za provođenje zakonom propisanog nadzora, kaže se u priopćenju.

(Hina) pp/bma dd

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara