DIP: I. izborna jedinica

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske sastavljeno od Ivice Crnića kao predsjednika i članova Alemke BrkljačićRadančević, Andrije Erakovića, Miljenke Pajalić i Mladena Turkalja te članova proširenog sastava dr. Hrvoja Kraljevića, Miše Zorenića, Mirana Škerla, mr.sc. Milana Škugora, Ane Gregović i Bojane Pejkić, temeljem članka 48. stavka 9., članka 78. i članka 79. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine, br. 69/03 pročišćeni tekst), utvrđuje i objavljuje rezultate izbora zastupnika u Hrvatski sabor provedenih dana 22. i 23. studenoga 2003. godine.

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR NA TEMELJU LISTA

U I. IZBORNOJ JEDINICI

I. Od ukupno 358.461 birača, glasovalo je (prema listićima) 254.138 birača, odnosno 70,90%.

Važećih glasačkih listića utvrđeno je 250.408, odnosno 98,53%.

Nevažećih je bilo 3.730 glasačkih listića, odnosno 1,47%.II. Pojedine liste dobile su slijedeći broj glasova:

1.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 74.208 glasova 29,63%

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 64.919 glasova 25,93%

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS 27.031 glasova 10,79%

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP 17.831 glasova 7,12%

ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS

5. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 11.076 glasova 4,42%

6. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 10.211 glasova 4,08%

7. HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA - HSLS 8.607 glasova 3,44%

DEMOKRATSKI CENTAR - DC

8. NEOVISNA LISTA - ZDRAVKO TOMAC 5.310 glasova 2,12%

9. NEOVISNA LISTA - BORIS MIKŠIĆ 4.609 glasova 1,84%

10. HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD - HIP 4.267 glasova 1,70%

HRVATSKI BLOK-POKRET ZA MODERNU HRVATSKU - HRVATSKI BLOK

11. ZELENA STRANKA - ZS 2.600 glasova 1,04%

ZELENI-STRANKA NOVOG DOBA - ZELENI-SND

STRANKA NOVE ALTERNATIVE-POKRET ZELENIH - SNA-POKRET ZELENIH

12. HRVATSKA STRANKA PRAVA-1861 - HSP-1861 2.460 glasova 0,98%

13. ZELENI HRVATSKE - ZELENI HR 2.017 glasova 0,81%

14. HRVATSKI DEMOKRŠĆANI - DEMOKRŠĆANI 1.815 glasova 0,72%

HRVATSKA DEMOKRATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA - HDRS

15. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE -

SRP 1.618 glasova 0,65%

16. AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH 1.398 glasova 0,56%

17. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP 1.333 glasova 0,53%

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA - HKDU

18. DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA-SNAGA NARODA -

DSU-SN 1.089 glasova 0,43%

19. BEBIČ VLADIMIR-TREĆI HRVATSKI BLOK -

BV-TREĆI BLOK 787 glasova 0,31%

20. HRVATSKI NEZAVISNI DEMOKRATI - HND 739 glasova 0,30%

21. HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA STRANKA -

HKDS 710 glasova 0,28%

HRVATSKA GRAĐANSKO SELJAČKA STRANKA - HGSS

22. NEOVISNA LISTA - ĐULA RUŠINOVIĆ-SUNARA 681 glasova 0,27%

23. ALIJANSA ZA PRAVNU DRŽAVU - ALIJANSA 672 glasova 0,27%

24. STRANKA HRVATSKIH BRANITELJA - SHB 669 glasova 0,27%

25. HRVATSKA PUČKA STRANKA - HPS 555 glasova 0,22%

26. POKRET ZA LJUDSKA PRAVA-STRANKA EKOLOŠKI

SVJESNIH GRAĐANA - POL 422 glasova 0,17%

Tekst se nastavlja ispod oglasa
ISTARSKA NEZAVISNA STRANKA

27. HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS 357 glasova 0,14%

28. NEOVISNA LISTA - VESNA KANIŽAJ 338 glasova 0,13%

29. HRVATSKA PUČKA SELJAČKA STRANKA-1904 -

HPSS-1904 318 glasova 0,13%

30. NEOVISNA LISTA - BOŽIDAR ŠPOLJAR 251 glasova 0,10%

31. HRVATSKA REPUBLIKANSKA ZAJEDNICA - HRZ 219 glasova 0,09%

32. HRVATSKA EUROPSKA STRANKA - HES 213 glasova 0,09%

33. NEOVISNA LISTA - ROBERT PESSERL 180 glasova 0,07%

34. HRVATSKI PRAVAŠI - HP 154 glasova 0,06%

35. HRVATSKI PROLJEĆARI - HP 152 glasova 0,06%

36. NEOVISNA LISTA - JOSIP N. KRZNARIĆ 143 glasova 0,06%

37. DOMOVINSKA GRAĐANSKA STRANKA - DGS 130 glasova 0,05%

38. SOCIJALNO-DEMOKRATSKA UNIJA HRVATSKE - SDU 119 glasova 0,05%

39. HRVATSKI REPUBLIKANCI - HR 103 glasova 0,04%

40. NEOVISNA LISTA - ANTE GRABOVAC 97 glasova 0,04%

III. Temeljem članka 38. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, liste koje sudjeluju u diobi zastupničkih mjesta su:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS

IV. Temeljem članka 37. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, pojedine liste dobile su slijedeći broj zastupničkih mjesta i zastupnike u Hrvatskom saboru:

1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP dobila je 6 mjesta, te su s te liste izabrani zastupnici:

1. IVICA RAČAN

2. dr.sc. ANTUN VUJIĆ

3. MIRKO FILIPOVIĆ

4. dr.sc. IVO JOSIPOVIĆ

5. VICE VUKOV

6. JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ dobila je 5 mjesta, te su s te liste izabrani zastupnici:

1. JADRANKA KOSOR

2. mr.sc. BOŽO BIŠKUPIĆ

3. prof.dr.sc. MARKO TURIĆ

4. prof.dr.sc. PETAR SELEM

5. FRANJO ARAPOVIĆ3. HRVATSKA NARODNA STRANKA - HNS dobila je 2 mjesta, te su s te liste izabrani zastupnici:

1. dr.sc. VESNA PUSIĆ

2. SREĆKO FERENČAK, dipl.ing.

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS

dobila je 1 mjesto, te je s te liste izabran zastupnik:

1. SLAVEN LETICA

P r e d s j e d n i k

Ivica Crnić, dipl. iur.

(Hina) pp sšh

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara