Grupa Podravka potpisala novi Kolektivni ugovor

U UPRAVNOJ zgradi Podravke u Koprivnici potpisan je novi Kolektivni ugovor Grupe Podravka. Ugovor su potpisali Podravka d.d., Belupo d.d., Danica d.o.o., Podravka Inženjering d.o.o. i Poni d.o.o. te svi sindikati koji djeluju u Grupi Podravka.

Cjelokupno kolektivno pregovaranje rezultiralo je dogovorom da će se pristupiti sklapanju novog Kolektivnog ugovora Grupe Podravka, uz povećanje osnovne plaće sa 1.760 na 1.820 kuna, povećanje božićnog dara djeci sa sadašnjih 400 na 600 kuna, povećanje božićnice sa 1.000 na 1.500 kuna, povećanje dnevnice sa 150 na 170 kuna, uvođenje novog prava na potporu radnicama Podravke za svako njihovo novorođeno dijete u iznosu od 3.326 kuna, isplatu božićnice isključivo u novcu te zamrzavanje rasta dodatka za radni staž od 1 posto, sa 1. siječnja 2009. godine.

Kolektivni ugovor s ovim izmjenama i dopunama započet će s primjenom 1. siječnja 2008. godine. Poslodavci su se osim toga obvezali isplatiti u 2007. godini temeljem posebne odluke Uprave božićnicu u iznosu od 1.400 kuna te božićni dar djeci u iznosu od 600 kuna.

Inicijativa pokrenuta u rujnu ove godine

Sindikati (PPDIV, Nezavisni sindikat Podravke i SINPOD) su, kao ugovorne stranke Kolektivnog ugovora Grupe Podravka, u rujnu 2007. godine putem svog pregovaračkog tima dali inicijativu za pokretanje pregovora oko izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora Grupe Podravka, odnosno za sklapanje novog Kolektivnog ugovora Grupe Podravka.

Uz Prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora Grupe Podravka sindikati su po prvi put dostavili i potpisani međusindikalni Sporazum o jedinstvenom pregovaračkom timu sindikata. Njime su utvrdili broj članova i sastav pregovaračkog tima te način odlučivanja u pregovaračkom timu, vodeći pritom računa o broju članova svakog sindikata.

Pregovarački timovi poslodavca i sindikata 12. listopada 2007. godine sklopili su Protokol o kolektivnom pregovaranju kojim su uredili način rada pregovaračkih timova u tijeku kolektivnog pregovaranja oko izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora Grupe Podravka. Nakon sklopljenog Protokola pristupilo se kolektivnom pregovaranju koje je vođeno tijekom listopada i studenog, a uspješno je završeno 9. studenoga 2007. godine.

Pregovarački timovi sklopili su i Sporazum kojim su se usuglasili da nastave pregovore nakon 1. ožujka 2008. godine oko nekoliko tema iz Kolektivnog ugovora Grupe Podravka. Najbitnije teme oko kojih su se stranke usuglasile da nastave pregovore vezane su uz zaštitu na radu, više razine zdravstvene zaštite, topli obrok i dodatak za tekući/budući radni staž.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara