Nema više natezanja s teleoperaterima: Od danas veća prava korisnicima, mijenjaju se važne stvari

Nema više natezanja s teleoperaterima: Od danas veća prava korisnicima, mijenjaju se važne stvari

Screenshot: Google maps

OD DANAS se primjenjuju nova pravila o obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacija koja donose nova korisnička prava i obveze operatora, ali i jači nadzor nad istima, priopćio je HAKOM u petak.

Evo što se mijenja:


1. Pojačan nadzor na tržištu - provjeravat će se pridržavaju li se svi operateri novih propisa. Korisnici mogu javiti nepravilnosti, a HAKOM će donijeti odgovarajuće mjere protiv prekršitenja.

2. Dodatno uređena prodaja izvan poslovnih prostora trgovaca

3. Kupci će morati biti kompletno informirani prije odluke o prihvaćaju usluge

4. Svi kvarovi na opremi moraju biti popravljeni u roku od pet dana. Ukoliko to ne bude slučaj, imate pravo raskinuti ugovor bez plaćanja naknade.

5. Krađe identiteta i prijevare prilikom zasnivanja pretplatničkih odnosa trebali bi odsad biti spriječeni

6. Operator mora jasno navesti način raskida ugovora, čak i ako se on sklapa putem interneta. Korisnici također imaju pravo takav ugovor raskinuti elektroničkim putem.

7. Od 1. siječnja 2017. operatori su obvezni korisnicima osigurati minimalnu brzinu interenta od 70 posto maksimalno ugovorene brzine. Ukoliko uskuga nije dostupna dulje od 24 sata, korisnik ima pravo na umanjenje računa ili drugi vid obeštećenja.

Te novosti definirane su odredbama izmijenjenog Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga počinju, povodom čega iz HAKOM-a najavljuju da će od ponedjeljka, 4. srpnja, pojačano provoditi i izvide i nadzore na tržištu.

Operatori se moraju držati propisa

"Cilj pojačanih izvida i nadzora na tržištu je provjeriti pridržavaju li se svi operatori novih propisa, a ujedno pozivamo i korisnike da prijave sve nepravilnosti u primjeni novih pravila ako na njih naiđu, nakon čega će HAKOM-ovi inspektori donijeti odgovarajuće mjere protiv prekršitelja", poručuju iz HAKOM-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Među novostima u Pravilniku, koje počinju vrijediti od ponedjeljka, 4. srpnja, je izmjena pravila u odnosu na prodaju putem sredstava daljinske komunikacije i izvan poslovnih prostorija operatora.

"S obzirom na to da je posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača iz listopada prošle godine, a za koje je nadležno Ministarstvo gospodarstva, posebno uređena prodaja putem sredstava daljinske komunikacije i izvan poslovnih prostora trgovaca, HAKOM je dodatno sektorski uredio ove načine prodaje usluga kako bi bile što jasnije za korisnike elektroničkih komunikacija", objašnjavaju iz HAKOM-a.

HAKOM dodaje i da će se postupci svih operatora koji se bave navedenim načinom prodaje ujednačiti te će sadržavati sve potrebne informacije i obavijesti za izbjegavanje situacija u kojima korisnici nisu bili dovoljno informirani prilikom donošenja odluke o prihvaćanju usluge ili ne. To uključuje i cijeli proces ugovaranja - od prodaje do naknadne potvrde koju je operator dužan dostaviti na kućnu adresu korisnika.

Popravak kvara u roku od pet dana

Prema novim odredbama, svi kvarovi na opremi koju je operator ustupio korisniku moraju biti popravljeni u roku od pet dana. Ukoliko to ne bude slučaj, korisnik ima pravo raskinuti ugovor bez plaćanja naknade.

"Uočili smo da u mnogim slučajevima uklanjanje kvarova predugo traje, pogotovo kada je u domeni odgovornosti operatora koji korisniku pruža uslugu, te je stoga u novim pravilima određeno da to smije trajati najdulje pet dana, a u suprotnom korisnik ima pravo raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid, uz umanjenje računa za taj mjesec, jer nije razumno biti bez pristupa internetu ili ne moći pratiti TV programe samo zato što operator nije u stanju u razumnom roku korisniku dostaviti ispravnu opremu i zamijeniti neispravnu", ističu iz HAKOM-a.

Krađe identiteta i prijevare prilikom zasnivanja pretplatničkih odnosa također bi trebali biti spriječeni. Naime, isporuka uređaja moći će se obaviti samo na adresu korisnika.

Od ostalih prava korisnika i obveza operatora iz novih pravila iz HAKOM-a izdvajaju i obvezu jasnog upućivanja na opće uvjete poslovanja i cjenike na internetskim stranicama operatora.

"Ako operator omogućava sklapanje ugovora putem interneta, onda mora jasno navesti i način raskida ugovora, koji mora uključivati i raskid putem interneta, odnosno elektroničkim putem", poručuju iz HAKOM-a.

"U nekim slučajevima uklanjanje kvarova predugo traje"

"Uočili smo da u mnogim slučajevima uklanjanje kvarova predugo traje, pogotovo kada je u domeni odgovornosti operatora koji korisniku pruža uslugu, te je stoga u novim pravilima određeno da to smije trajati najdulje pet dana, a u suprotnom korisnik ima pravo raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid, uz umanjenje računa za taj mjesec, jer nije razumno biti bez pristupa internetu ili ne moći pratiti TV programe samo zato što operator nije u stanju u razumnom roku korisniku dostaviti ispravnu opremu i zamijeniti neispravnu", ističu iz HAKOM-a.

Najavljuju i da će od 1. siječnja 2017. godine operatori biti obvezni i korisnicima osigurati minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu od 70 posto maksimalno ugovorene brzine, kao i da u slučajevima prijavljenih i utvrđenih kvarova duljih od 24 sata, korisniku uvijek moraju ponuditi umanjenje računa ili drugi vid obeštećenja, bez potrebe za ulaganje prigovora na iznos računa.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara