Odgovor Davora Patafte na Indexove tekstove

NAKON što su na Indexu objavljeni tekstovi o mutnim poslovima Ivana Čehoka u Varaždinu, te metodama kojima je Damir Polančec dijelio poticaje tekstilcima, našoj redakciji javio se odvjetnik Davora Patafte, koji se spominje u oba teksta. Njegov odgovor na napise na našem portalu prenosimo u cijelosti.

Ovim putem vam se obraćam kao punomoćnik trgovačkog društva T7 Vis d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, A.Wisserta 3/a. Ovdje valja napomenuti da je tvrtka trgovačkog društva T7 Vis d.o.o. ranije glasila Vis d.o.o., međutim, Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu od 13.11.2009. godine, poslovni broj Tt-09/1386-2 (koje Vam dostavljamo u prilogu) promijenjena je tvrtka društva u T7 Vis d.o.o.

Naime, budući da je na portalu INDEKS.HR objavljen niz članaka u kojima su dane netočne ili nepotpune informacije, ovim putem tražim da se, sukladno čl. 56. Zakona o medijima (Narodne novine br. 59/04) objavi odgovor na iste. Moja stranka je nedvojbeno zainteresirana osoba, a sukladno čl. 56.st.1. Zakona o medijima za objavu odgovora na objavljenu informaciju, budući da je u člancima spomenut njen naziv te su u istima iznesene nepotpune i netočne informacije kojima su povrijeđena prava i interesi moje stranke.

Sukladno čl.57.st.3., u svezi sa čl.42. Zakona o medijima, u nastavku navodim informacije na koje se odgovor odnosi te datum objave istih:

1. dana 08.02.2010. godine na portalu INDEKS. HR, podsite Vijesti.net objavljen je članak pod naslovom «Mutni poslovi u Varaždinu između gradonačelnika Čehoka i tajkuna Patafte?»

- «Istoj tvrtki (Vis d.o.o.) je omogućena kupnja nekretnina u gradskom vlasništvu po višestruko nižim cijenama od one tržišne.»
- «Na taj način počinjena je šteta od 20 miljuna eura koliko će Varkom izgubiti tijekom pet godina.«
        
2. dana 12.02.2010. godine, na portalu Indeks.hr, podsite Vijesti.net objavljen je članak pod nazivom «Čehok dao posao zbrinjavanja otpada tvrtki koja je dobila najveće državne poticaje za tekstil»
      
- «Tvrtka Vis d.o.o. tajkuna Davora Patafte, koji je, čini se, oduvijek bio u političkom zaleđu varaždinskog gradonačelnika Ivana Čehoka dobila izravnom pogodbom varaždinski posao stoljeća – zbrinjavanje otpada iako nema ni dana iskustva u tom poslu.»

- «da je Pataftina tvrtka koja se bavi tekstilom dobila ekskluzivan i monopolistički posao interventnog odvoza i zbrinjavanja otpada u Gradu Varaždinu i to, kako se ispituje, direktno na štetu gradske komunalne tvrtke Varkom»

- «prema našim informacijama ispituje se i tvrtka APO d.o.o. koja je radila dokumentaciju za baliranje otpada te sanaciju odlagališta Brezje, a čiji je zaključak da Grad Varaždin mora za to sklopiti posao sa tekstilnom industrijom Vis d.o.o.!? Ugovor je i sklopljen, i to, čini se, prema višestruko višim cijenama nego na tržištu…»

3. Također, u članku pod nazivom «Uništena industrija: Polančec dijelio kapom i šakom novce podobnim tekstilcima» objavljenom na portalu Indeks.hr dana 20.02.2010. godine navedeno je da je «otegotna okolnost za Pataftu kojem je politički zaštitinik gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok, je ta što je smanjio broj zaposlenika za 38 ljudi».

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navedeni citati sadrže netočne i nepotpune informacije te stoga molimo da se objavi slijedeći odgovor:

«U nizu članaka objavljenim na Indeks.hr portalu, podsite Vijesti.net (Mutni poslovi u Varaždinu između gradonačelnika Čehoka i tajkuna Patafte, Čehok dao posao zbrinjavanja otpada tvrtki koja je dobila najveće državne poticaje za tekstil i Uništena industrija: Polančec dijelio kapom i šakom novce podobnim tekstilcima) objavljene su netočne i nepotpune informacije vezane uz društvo T7 Vis d.o.o , te na iste T7 Vis d.o.o. daje svoj odgovor.

Trgovačko društvo T7 Vis d.o.o. je kao ponuditelj sklopilo s trgovačkom društvom Varkom d.d. kao naručiteljem dana 24.12.2008. godine Ugovor o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje br. 352/08, te I. dodatak istome dana 12.05.2009. godine. Navedeni Ugovor i I Dodatak sklopljeni su sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Valja naglasiti da se na lokaciji u Brezju nalazi preko 50.000,00 t baliranog komunalnog otpada, a što predstavlja veliki ekološki problem. Naime, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslova, Područna jedinica  Varaždin je Varkomu d.d. naredila uklanjanje privremeno uskladištenog komunalnog otpada s lokacije Brezje te je stoga bilo nužno hitno rješavanje problema zbrinjavanja predmetnog otpada. Što se pak tiče troškova uklanjanja i obrade otpada isti su za gotovo 30 % povoljniji nego što je to uobičajeno za iste poslove u Europi. Navedeno dokazuje i studija Ramboll-a koju je u lipnju 2008. godine pribavilo Vijeće varaždinske županije, a iz koje proizlazi da bi trošak sanacije i obrade predmetnog otpada iznosio 186 EUR-a/t. Sklapanjem ugovora nije nastala nikakva šteta za Varkom d.d., već je Varkom d.d., a budući da sam ne može realizirati projekt mehaničko-biološke obrade otpada, u trgovačkom društvu T7 Vis d.o.o. pronašao najpogodnijeg partnera za sanaciju postojeće lokacije Brezje i zbrinjavanje novonastalog otpada na jedan od najsuvremenijih i za okoliš najprihvatljivijih načina.

Također su neistiniti navodi da je tvrtka APO d.o.o. donijela zaključak da Grad Varaždin mora (??) sklopiti ugovor s Vis d.o.o., već je tvrtka APO d.o.o. u Prijedlogu načina interventne obrade i zbrinjavanja predložila suradnju s provjerenim partnerom koji bi, između ostalog, uz znanje o zbrinjavanju otpada, udovoljavao i financijskim uvjetima nužnim za izvršavanje preuzetih obveza, tj. da ima znatan kapital i rezerve te da može osigurati bankarske garancije renomiranih banka, a kojim uvjetima je T7 Vis d.o.o. u potpunosti udovoljio. Valja naglasiti da su dvije osnovne djelatnosti društva T7 Vis d.o.o. proizvodnja promo – tekstilnih proizvoda i tehničkih tkanina te oporaba otpada i proizvodnja energije. Također valja ukazati na činjenicu da je društvo T7 Vis d.o.o. dio T7 grupe, a čije članice posjeduju deset godišnje iskustvo u zbrinjavanju najkompleksnijih tipova otpada.

Informacija da je Vis d.o.o. omogućena kupnja nekretnina u gradskom vlasništvu po višestruko nižim cijenama od one tržišne, u potpunosti je netočna. Naime, Grad Varaždin i Vis d.o.o. su u svibnju 2009. godine sklopili Ugovor o kupoprodaji i zamjeni nekretnina, u kojima je cijena nekretnina određena sukladno procjenama ovlaštenih sudskih vještaka, dakle, osoba koje su najkompetentnije za određivanje cijene nekretnina. 
Vezano uz navode iz članka Uništena industrija: Polančec dijelio kapom i šakom novce podobnim tekstilcima» gdje je navedeno da je «otegotna okolnost za Pataftu kojem je politički zaštitinik gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok, je ta što je smanjio broj zaposlenika za 38 ljudi», svakako valja naglasiti da nije bilo nikakvih otkazivanja ugovora o radu s radnicima, niti smanjenja zaposlenih u T7 Vis d.o.o. Dijelu radnika su istekli ugovori na radu sklopljeni na određeno vrijeme (za obavljanje sezonskih poslova), ali otkazivanja ugovora o radu nije bilo. Svakako valja napomenuti da kao uvjet za dobivanje poticaja za 2008. godinu, nije stavljeno zadržavanje istog broja stalno zaposlenih u društvu, već je poticaj dodjeljivan za poticanje razvoja novih tehnologija i stvaranja novih dodanih vrijednosti, te su netočni navodi da je Vis d.o.o. bio u obvezi sačuvati isti broj zaposlenih (iako ih je očuvao!). Isto tako valja napomenuti da ni T7 Vis d.o.o., a ni predsjednik uprave istog, g. Patafta, niti imaju, a niti trebaju političkog zaštitnika, pa tako ni u osobi varaždinskog gradonačelnika, te su navedene, objavljene informacije posve netočne.»

Slijedom navedenog pozivam Vas da u skladu s zakonskom obavezom, a sukladno čl.56. – 58. Zakona o medijima, u zakonskom roku objavite gornji odgovor.
 
S poštovanjem,
 

Za T7 Vis d.o.o.:
 

___________________

Vlado Sevšek, odvjetnik

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara