Odluke sa zatvorene sjednice Vlade

HRVATSKA Vlada je na današnjoj zatvorenoj sjednici primila na znanje Godišnje financijsko izvješće društva ACI d.d., Opatija za 2001., Izvješće Uprave o stanju Društva s prijedlogom pokrića gubitka te Informaciju o Planu poslovanja društva za 2003. godinu, priopćeno je iz Vladina Ureda za odnose s javnošću.

U Godišnjem izvješću stoji kako se u 2001. godini bilježi povećanje fizičkog prometa djelatnosti nautike kroz broj brodica na stalnom vezu za 5 posto, dok je broj brod/dana u tranzitu porastao za 6 posto u odnosu na 2000. Poslovni prihodi djelatnosti nautike bilježe povećanje od 9,7 milijuna kuna, odnosno 14,9 u odnosu na 2000. Financijski rashodi iznose 15 milijuna kuna, odnosno bilježe povećanje od 5,6 milijuna kuna ili 60 posto u odnosu na 2000., ali i dalje predstavljaju veliko opterećenje u poslovanju. Tijekom 2001. godine nova zaduženja svedena su gotovo na minimum i to za održavanje likvidnosti, stoji u priopćenju.

Poslovni plan ACI-a za 2003. predviđa porast fizičkih pokazatelja djelatnosti nautike - broj brodica na stalnom i dnevnom vezu od po 3 posto te korekciju cijena nautičkih usluga (prosječni porast od 10 posto).

Potvrđen je Ugovor između hrvatske Vlade i Vlade Republike Mauricijus o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te Ugovor o ustanovljenju Međunarodne organizacije za razvoj ribarstva u Istočnoj i Srednjoj Europi (EUROFISH) te ih uputila Hrvatskom saboru na donošenje po hitnom postupku.

Vlada nije podržala izmjene i dopune Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH, koje je podnio Klub zastupnika Hrvatskog bloka, uz obrazloženje da inicijativa nije u potpunosti usklađena s proceduralnim odredbama sadržanim u Poglavlju IV. predmetnog Zakona, budući da su uz rezultate izjašnjavanja građana o predloženoj područnoj promjeni priložena jedino mišljenja Općinskog vijeća Općine Kijevo i Županijske skupštine Šibensko-kninske županije. Bitni element koji nedostaje inicijativi je očitovanje Općinskog vijeća same Općine Civljane o kojoj se neposredno i radi.

Donesena je Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola. Tom su Uredbom uneseni novi hrvatski podbrojevi za pojedine robe radi sigurnije kontrole prilikom uvoza (nuklearni materijali, medicinski proizvodi i sl.).

Donesena je i Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluka o raspisivanju izbora za predstavnika nacionalne manjine u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada je donijela Odluku o davanju ovlaštenja općinskim državnim odvjetništvima za sklapanje nagodbi s ovlaštenicima naknade sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u slučajevima kad nije moguća naturalna restitucija poljoprivrednog zemljišta. Odlukom se ovlašćuju općinska državna odvjetništva da u slučajevima, kad temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, nije moguće prijašnjem vlasniku vratiti u vlasništvo poljoprivredno zemljište koje mu je oduzeto, za davanje ponude i sklapanje nagodbe kojom mu se daje u vlasništvo drugo odgovarajuće poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu.

Donesena je Odluka o utvrđivanju interesa RH za izgradnju benzinske postaje s pratećim sadržajem u Gornjoj Plavnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Vlada je donijela Odluku o dodjeljivanju stipendija za poslijediplomske studije iz područja europskih integracija te Program o stipendiranju za poslijediplomske studije i okvirni financijski plan stipendiranja, s prijedlogom ugovora o stipendiranju na poslijediplomskom studiju u inozemstvu. Odlukom o dodjeljivanju stipendija propisuju se uvjeti i postupak dodjeljivanja stipendija za poslijediplomske studije na visokim učilištima u Hrvatskoj i u inozemstvu iz područja europskog prava, ekonomije EU i multidisciplinarnih europskih studija, koje se dodjeljuju kandidatima pod uvjetom da po završetku poslijediplomskog studija stupe na rad u državnu službu u trajanju od pet godina, a prema natječaju koji bi raspisivalo Ministarstvo za europske integracije.

Vlada je dala suglasnost za prodaju dionica trgovačkih društava Đakovština d.d., Đakovo, Hoteli Podgora d.d., Podgora, Hoteli Živogošće d.d., Živogošće, Jelsa d.d., Jelsa, PP Orahovica d.d., Orahovica i Željezara Split d.d., Split javnim natječajem iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a sukladno Statutu tog Zavoda, kojim se propisuje da pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine čija je vrijednost veća od 5.000.000 kuna ravnatelj može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća i Vlade.

Vlada je dala suglasnost Glavnom državnom odvjetniku RH za angažiranje odvjetničkog ureda u SAD-u u postupku blokiranja sredstava bivše SFRJ u bankama SAD-a. Ova su sredstva dio aktive za formiranje ukupne mase za sukcesiju bivše SFRJ.

Pokrenut je postupak za sklapanje Ugovora između hrvatske Vlade i Vlade Republike San Marino o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja radi unaprjeđenja i poboljšanja ukupnih gospodarskih odnosa.

Vlada je donijela Odluku o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Hrvatske i Italije potpisanog u New Yorku, 12. rujna 2002. Sporazum uređuje postupak, način komuniciranja između nositelja osiguranja, utvrđivanje dvojezičnih tiskanica za vođenje postupka, način podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, obavljanje liječničkih pregleda te naknadu njihovih troškova pa treba biti dostupan nositeljima osiguranja i osiguranicima na koje se odnosi.

Vlada je prihvatila Izvješće o provedbi Memoranduma o suglasnosti o sustavu nadzora pomorske plovidbe, sustava javljanja brodova i usmjerene i odijeljene plovidbe u Jadranskom moru te izradi zajedničkog prijedloga jadranskih zemalja o uspostavi usmjerene i odijeljene plovidbe Jadranskim morem, radi njegovog upućivanja Međunarodnoj pomorskoj organizaciji. Zaduženo je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza da, u suradnji s hrvatskim Veleposlanstvom u Londonu, sudjeluje u aktivnostima na usvajanju prijedloga sustava usmjerene i odijeljene plovidbe u Jadranskom moru od strane Međunarodne pomorske organizacije.

Donesena je Odluka kojom se objavljuje Odluka broj 1/2002 Privremenog odbora između Republike Hrvatske, s jedne strane, i Europske zajednice, s druge strane, o usvajanju njegovih pravila postupka usvojena na prvom sastanku Privremenog odbora 19. travnja 2002. Hrvatska Vlada je na sjednici 18. travnja 2002. donijela odluku o prihvaćanju stajališta RH o Pravilima postupka Privremenog odbora za nadzor i provedbu Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između RH i Europske zajednice koju su predstavnici Vlade RH u Privremenom odboru proveli u potpunosti.

Vlada je donijela Odluku o objavi teksta razmjene nota Veleposlanstva Republike Austrije u Zagrebu i Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske o promjeni naziva Austrijskog kulturnog instituta Zagreb u Austrijski kulturni forum Zagreb.

Vlada je primila na znanje informaciju o održavanju 7. sjednice Međudržavnog vijeća Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na Brijunima predviđeno za 12. travnja 2003.

Vlada je razriješila Mirjanu Kovačić i Šimu Lulić dužnosti članova Upravnog odbora Direkcije za nadzor društva za osiguranje iz razloga raskida radnog odnosa u Ministarstvu financija i imenovala za članove Upravnog odbora Direkcije za nadzor društva za osiguranje dr.sc. Zdenka Prohasku i Vedrana Duvnjaka, stoji na kraju priopćenja.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara