Održana Glavna skupština dioničara Kraša

Održana Glavna skupština dioničara Kraša

U SUBOTU, 17. srpnja održana je redovita godišnja Glavna skupština dioničara Kraš, d.d. Zagreb. Dioničarima je podneseno Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova, te Izvješće revizora PricewaterhouseCoopers o objektivnosti i realnosti financijskog stanja i rezultata poslovanja Kraša u 2003. godini.

Skupština je dala razrješnicu članovima Uprave i Nadzornog odbora Kraša kojom se odobrava vođenje, kao i nadzor vođenja poslova u 2003. godini.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2004. godi-nu izabrana je revizorska kuća PricewaterhouseCoopers, d.o.o. iz Zagreba.

Prema usvojenoj  Odluci  o upotrebi kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina i upotrebi dobiti ostvarene u 2003. godini dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 15 kuna po dionici.

Sukladno Odluci Glavne skupštine, temeljni kapital Društva povećan je za vrijednost od 6.372.400,00 kuna, što predstavlja 15.931 novoizdanih dionica društva Kraš, d.d. Taj  iznos odgovara procijenjenoj vrijednosti 29,99 % udjela u društvu Mira a.d., Prijedor, neprocijenjenog u vrijednosti društvenog kapitala Kraša u postupku pretvorbe.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske KRAŠ d.d. će dionice za koje je povećan temeljni kapital prodati svojim radnicima za 1 kunu po dionici.

U skladu s usvojenim izmjenama Statuta broj članova Nadzornog odbora povećan je sa sedam na devet članova. Za novog člana Nadzor-nog odbora izabrana je  Jadranka Ivčić, prof. iz Zagreba, a član Nadzornog odbora prof.dr.sc. Zoran Parać kojem je istekao mandat, ponovno je izabran u Nadzorni odbor Društva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao predstavnik radnika u Nadzorni odbor imenovan je Darko Đeneš, dipl.oec. iz Zagreba, a kojeg imenuje i opoziva Radničko vijeće Kraša.

Promjene u Nadzornom odboru Kraš d.d. Zagreb

Nadzorni odbor Društva, temeljem odluka Glavne skupštine održane 17.07.2004. godine, ubuduće će brojati devet članova. Uz postojeće članove, novi članovi Nadzornog odbora su: Zoran Parać, koji je ponovno izabran za člana Nadzornog odbora, te Jadranka Ivčić, i Darko Đeneš - predstavnik radnika kojeg je imenovalo Radničko vijeće.

Prof.dr.sc. Zoran Parać iz Zagreba, doktor pravnih nauka, sveuči-lišni profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Savjetnik je u vi-še složenih projekata od kojih navodimo restrukturiranje i sana-ciju, izdavanje dionica, investicijska ulaganja, privatizaciju, pravo društva i bankarsko pravo. Također je sudjelovao u više za-konskih projekata.

Jadranka Ivčić, prof. radila je na visokostručnim poslovima vanj-sko-trgovinskog poslovanja u Astra Mašinoinpexu. Sudjelovala je na mnogim projektima uvoza i zajedničkog ulaganja pri modernizaciji velikih hrvatskih tvrtki. 1994. godine dolazi u Kraš gdje obavlja odgovorne rukovodne funkcije. Od 1999. godine član je Uprave KRAŠa d.d., i tu funkciju je obnašala do rujna 2002. godine. Tijekom karijere posebno se specijalizirala za poslove uvoza i tržišta. Od travnja 2003. godine vodila je projekt domaćeg preh-rambenog konzorcija DINOVA za očuvanje trgovačkog lanca Diona d.d. u stečaju, a nakon uspješnog preuzimanja, član je Uprave Di-nova-Diona d.o.o., Zagreb.

Darko Đeneš, dipl.oec., zaposlen je u Krašu od 1986. godine na poslovima izvoza u prekomorske zemlje. Od 1993. godine šef je tog tržišta. Kao dugogodišnji radnik Kraša biran je za člana Radnič-kog vijeća od njegovog uvođenja. U dva mandata bio je zamjenik predsjednika Radničkog vijeća.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara