Priopćenje sa zatvorene sjednice Vlade

NA DANAŠNJOJ zatvorenoj sjednici, Vlada je upoznata s provedbom obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za studeni i prosinac 2003.

Vlada je prihvatila izmjene i dopune Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave kojom se mijenja ustrojstvo u Upravi za zatvorski sustav i u Upravi za sustav državne uprave i službeničke odnose.

Vlada je prihvatila i Prijedlog Uredbe o dopuni Zakona o telekomunikacijama.

Donesena je i Uredba o osnivanju Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske koji će kao stručna služba Vlade biti ovlašten za provedbu, nadzor i primjenu Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa u području javne nabave.

Vlada je donijela Uredbu o carinskoj tarifi za 2004. koja se zasniva na kombiniranoj nomenklaturi Europske unije, što je jedna od obveza koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Uvrštene su obveze koje je Hrvatska preuzela temeljem ugovora o povlaštenom trgovinskom režimu pri uvozu iz pojedinih zemalja te je za svaku zemlju s kojom je Hrvatska sklopila takav ugovor otvoren poseban stupac u Carinskoj tarifi. Na taj se način transparentno navode visine carina i kvote koje će se primjenjivati.

Na sjednici je donesena i Uredba o raspodjeli carinskih kvota u 2004. za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je Hrvatska sklopila Ugovor o slobodnoj trgovini i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Vlada je donijela Odluku za davanje suglasnosti za zaduživanje Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak emisijama dužničkih vrijednosnih papira u okviru Euro Medium Term Note Programa, u proračunskoj godini 2004. do preostalog odobrenog, a neiskorištenog iznosa od 335 milijuna eura te zaduženje na domaćem tržištu kapitala i to za četvrto tromjesečje 2003. do iznosa od sto milijuna eura. Sredstva će se koristiti za financiranje kreditnih programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak, posebice infrastrukturnih projekata, projekata malog i srednjeg poduzetništva te za financiranje programa poticanja hrvatskog izvoza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Vlada je dala suglasnost za zaduženje Gradu Koprivnici na tržištu kapitala izdavanjem municipalnih obveznica u nominalnom iznosu do 60 milijuna kuna s rokom otplate od sedam godina, kamatnu stopu od 6,5 posto i troškovima izdavanja obveznica od maksimalno jedan posto od ukupnog zaduženja. Sredstva će se realizirati u tri tranše, prve dvije tranše u ukupnom iznosu 40 milijuna kuna realizirat će se u 2003. a treća tranša u iznosu od 20 milijuna kuna realizirat će se u 2004., a koristit će se za izgradnju kapitalnih projekata.

Vlada je također dala suglasnost Gradu Vodicama za zaduženje kod Zagrebačke banke u iznosu od deset milijuna kuna u protuvrijednosti u eurima, s rokom otplate kredita deset godina, uključujući jednu godinu počeka, uz godišnju kamatnu stopu tromjesečni LIBOR + 2,0 p. p. godišnje (4,38 posto nominalna kamatna stopa) te naknadu za obradu zahtjeva jedan posto jednokratno, unaprijed. Sredstva će se koristiti za financiranje izgradnje kapitalnih projekata.

Na današnjoj zatvorenoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Donesena je i Odluka o imenovanju nacionalnog koordinatora za suradnju Republike Hrvatske s Europskom komisijom u provođenju Programa posebnih akcijskih mjera protiv organiziranog kriminaliteta i o osnivanju Povjerenstva za praćenje provođenja mjera. Dužnost nacionalnog koordinatora ispred Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave obavljat će Sanja Štimac, načelnica Odjela za međunarodnu pravnu pomoć.

Vlada je usvojila zaključak o izgradnji infrastrukture međunarodnog graničnog prijelaza za cestovni, putnički i robni promet Karasovići.

Ovlastila je Ingrid Antičević Marinović, ministricu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave za sklapanje Ugovora s Hrvatskom poštom o organizaciji dostave izvatka iz Popisa birača.

Prihvaćeno je i Izvješće o završnim pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt završetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj. Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između Hrvatskih autocesta i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt završetka autoceste na tom koridoru.

Za pomoćnicu ministra gospodarstva u Upravi za trgovinsku politiku i međunarodne gospodarske odnose Vlada je imenovala Predragu Boic-Ljubić, navodi se u priopćenju sa zatvorene sjednice Vlade.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara