Priopćenje sa zatvorene vladine sjednice

VLADA je na današnjoj zatvorenoj sjednici pregledala zakonske prijedloge kojima se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s propisima Europske unije kao i izvršavanje mjera utvrđenih Planom provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za lipanj 2003.

Utvrđen je Prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o suzbijanju financiranja terorizma te upućen Saboru na donošenje po hitnom postupku. Njime se predlaže potvrđivanje Međunarodne konvencije o suzbijanju financiranja terorizma, usvojene na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u prosincu 1999, navodi se u priopćenju sa zatvorene sjednice Vlade.

Vlada je podržala donošenje zakona kojim će se regulirati pravo na pristup informacijama, predlagatelja Joze Radoša, zastupnika u Hrvatskome saboru, uz napomenu da je u pripremi Nacrt prijedloga zakona o pravu na pristup informacijama, u kojoj sudjeluju i predstavnici civilnog društva, a njegovo je donošenje i obveza iz Nacionalnog programa za borbu protiv korupcije. Vlada ima određene primjedbe i prijedloge vezane uz pojedina rješenja zakonskog teksta kojega je predložio Radoš, te stoga predlaže da se uključi u rad na izradi nacrta kojega priprema Vlada.

Saboru je predloženo da ne prihvati Prijedlog zakona o medijima, predlagateljice Vesne Škare Ožbolt, zastupnice u Hrvatskome saboru. Prijedlog zakona o medijima uređuje područje tiskanih i elektroničkih medija, s time da elektroničke medije uređuje djelomično, jer ne obuhvaća brojna pitanja koja se odnose na programske sadržaje i regulatorno tijelo, Vijeće za elektroničke medije. U obrazloženju Prijedloga zakona ne navode se propisi Europske unije te napose preporuke Vijeća Europe s kojima pojedine odredbe trebaju biti usklađene.

Iako ima razumijevanja za razloge podnošenja Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama u javnim službama, kojeg je predložio Klub zastupnika Libre, Vlada smatra da u ovom trenutku nije potrebno raspravljati o tim izmjenama s obzirom da se time rješava samo jedan manji segment plaća te otvara rasprava i ostalim zahtjevima za korekcijom plaća u javnim službama, što zahtjeva cjelovitu raspravu o politici plaća u državi.

Vlada također smatra da, u ovom trenutku, nije potrebno raspravljati o predloženim izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, kojeg je također podnio Klub zastupnika Libre i to iz istih razloga koji su vezani i uz Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama u javnim službama.

Nije podržan Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina, kojeg je predložila zastupnica HSLS-a Jadranka Katarinčić Škrlj. Tim izmjenama predlaže osnovati novu općinu Tar - Vabriga i to izdvajanjem pojedinih naselja iz područja Grada Poreča.

Inicijativi nedostaje suglasnost Ministarstva financija, koju su predlagatelji osnivanja novih općina dužni pribaviti.

U priopćenju se podsjeća da je Vlada u prosincu 2000. zaključila da do donošenja novog zakona kojim će se cjelovito urediti teritorijalno ustrojstvo RH, neće podržavati pojedinačne inicijative za osnivanje novih jedinica lokalne samouprave.

Vlada nema primjedaba na Izvješće o mirovinskim tržištima u Republici Hrvatskoj u prošloj godini, koje je Saboru podnijela Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja.

Donesena je Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Sv. Petar, Pula.

Vlada je donijela Odluku o prodaji dionica društva Đakovština d.d., Đakovo iz portfelja HFP-a, HZMO-a, DAB-a, Hrvatskih voda, Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva po cijeni od 21,5 milijuna kuna.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada je dala suglasnost na Naputak o provedbi postupka javnog nadmetanja radi ustupanja razminiranja.

Donesena je Odluka o utvrđivanju postojanja posebnog interesa za iznimnu nabavu usluga financijskog savjetovanja za provedbu vrednovanja razvojne strategije Croatia osiguranja d.d. Zagreb.

Vlada je donijela Odluku prema kojoj će Hrvatska elektroprivreda d.d. izmijeniti izjave o osnivanju društava s ograničenom odgovornošću osnovanih u provođenju odredbe članka 29. Zakona o tržištu električne energije, u dijelu u kojem je određen iznos temeljitog kapitala tih društava, povećanjem temeljnog kapitala ulaganjem sredstava na kojima ova društva s ograničenom odgovornošću obavljaju djelatnosti.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o darovanju kuće stopostotnom hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata.

Na današnjoj sjednici donesena je Uredba o prihvaćanju Izmjene članka 20. stavka 1. Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

Vlada je dala suglasnost za otvaranje Konzulata Demokratske Republike Kongo u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, na čelu s počasnim konzulom.

Na sjednici je donijeta Odluka o izmjeni i dopuni odluke o razvrstavanju luka posebne namjene. Zakonom o morskim lukama određeno je da se otvaranje bilo koje luke posebne namjene temelji na prostornim planovima, koje donose jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine. Na taj se način osigurava utjecaj lokalne samouprave na određivanje lokacija za izgradnju luka posebne namjene.

Vlada je donijela odluku o davanju državnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za financijsko praćenje izgradnje dva broda u brodogradilištu Brodotrogir, za naručitelja Intrigue Shiping INC., Monrovia, Liberia.

Osnovano je povjerenstvo za prihvat matičnih knjiga iz Srbije i Crne Gore koje su iz Hrvatske odnesene tijekom 1995.

Frane Krnić, predstojnik Ureda za suradnju s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima razriješen je dužnosti predstojnika Ureda radi odlaska na novu dužnost, a na to je mjesto imenovan Jakša Muljačić.

Blanka Jurić Jerbić imenovana je vršiteljicom dužnosti predstojnika Ureda za vladin protokol.

Hrvatskom saboru Vlada je uputila prijedlog za imenovanje Gordane Lukač Koritnik pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara