Prodavači moraju istaknuti podatke o potrošnji i specifičnoj emisiji CO2 novih automobila

OD 29. studenog ove godine svi prodavači i iznajmljivači automobila morat će potencijalnim kupcima i klijentima omogućiti uvid u ekonomičnost potrošnje goriva i emisije CO2 novih osobnih automobila.

Tu je odredbu u vidu Pravilnika o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila potpisala ministrica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) Marina Matulović Dropulić.

Pravilnik je donijet na temelju Zakona o zaštiti okoliša i njime se propisuju sadržaj podataka i način informiranja potrošača o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila koji se prodaju ili daju u leasing na hrvatskom tržištu. Također se propisuju sadržaj i način izrade vodiča o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2.

Dobavljači automobila tako će za svaki novi model osobnog automobila koji žele prodavati ili iznajmljivati u Hrvatskoj morati izraditi oznaku ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2. Tu oznaku prodavač treba vidljivo istaknuti na svaki novi model automobila ili u neposrednoj blizini automobila kako bi kupci imali uvid u navedene podatke.

Prodavač osobnih automobila dužan je, za svaku marku automobila, na plakatu ili zaslonu prikazati podatke o službenoj potrošnji goriva i službenoj specifičnoj emisiji CO2 svih tipova, varijanti i izvedbi novih osobnih automobila koji su izloženi, ponuđeni na prodaju ili za davanje u leasing na tom ili preko tog prodajnog mjesta.

Vodič za ekološki svjesne vozače

Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2 mora sadržavati popis svih modela novih automobila koji su u tekućoj godini dostupni na hrvatskom tržištu te za svaki model naveden u vodiču moraju biti navedeni: vrsta motornog goriva, brojčana vrijednost službene potrošnje goriva izražena u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili kubičnim metrima na 100 kilometara (m3/100 km) i zaokružena s točnošću od jednog decimalnog mjesta, te brojčana vrijednost službene specifične emisije CO2 izražena u gramima po kilometru (g/km) i zaokružena na najbliži cijeli broj.

U vodiču također mora biti istaknut popis deset modela novih osobnih automobila koji se odlikuju najekonomičnijom potrošnjom goriva, poredanih po rastućim vrijednostima službene specifične emisije CO2 za svaku vrstu motornog goriva posebno, a taj popis mora sadržavati model, brojčanu vrijednost službene potrošnje goriva i službene specifične emisije CO2.

Vodič mora pružati savjet vozačima o tome da pravilno korištenje i redovito održavanje automobila te vozačke navike poput izbjegavanja agresivne vožnje, vožnje pri manjoj brzini, anticipiranog kočenja, odgovarajućeg tlaka u gumama, skraćivanja vremena rada motora u praznom hodu i izbjegavanja opterećivanja prekomjernim teretom, poboljšavaju potrošnju goriva i smanjuju emisiju CO2 njihovih osobnih automobila.

U istom se vodiču mora nalaziti pojašnjenje učinaka emisija stakleničkih plinova i doprinosa emisija iz motornih vozila na moguće klimatske promjene, kao i upućivanja potrošača na mogućnost odabira korištenja drugačijih vrsta motornih goriva, s opisom njihova utjecaja na okoliš na osnovi najnovijih znanstvenih spoznaja i zahtjeva zakonodavstva.

Također moraju biti navedeni podaci o utvrđenom cilju prosječne emisije CO2 iz novih osobnih automobila i datumu do kojega taj cilj treba postići na razini Europske unije kao i uputa o dostupnosti vodiča o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 Europske komisije na internetu.

I.K.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara