Račan pozvao Sabor da podrži Nacionalni program za ulazak u EU

PREDSJEDNIK Vlade Ivica Račan pozvao je u danas Hrvatski sabor da konsenzusom podrži Nacionalni program za pridruživanje EU i na taj način "odlučno definira i podrži dugoročni reformski proces" koji bi Hrvatsku do 2007. trebao dovesti do članstva u Uniji.

U ime Vlade, koja je prošloga tjedna usvojila Nacionalni program pridruživanja EU, Račan je zastupnicima predložio da Sabor podrži Nacionalni program i posebno da usvoji Plan usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s "acquis communautaireom EU" (pravnom stečevinom) za 2003. godinu, da podrži podnošenje zahtjeva za članstvo u EU do kraja veljače 2003., te da dogovori i usvoji saborsku Rezoluciju kojom će Sabor postati "sudionikom svega onoga što se treba obaviti u procesu pristupanja RH Europskoj uniji". Nacionalni program pridruživanja, po Račanovim riječima, predstavlja "jasan i precizan plan akcije za usklađeno i organizirano provođenje europsko orijentiranih reformi".

Tim programom Hrvatska utvrđuje vlastitu dinamiku i sadržaj prilagodbi koje se temelje na objekivnoj procjeni vlastitih potencijala, ocijenio je Račan dodajući kako to treba biti svehrvatski nacionalni projekt. Pozvao je sve stranke da stanu iza tog nacionalnog projekta, na način da se europska budućnost Hrvatske i način ostvarivanja tog cilja "izdvoji iz predizborne i postizborne političke borbe".

Govoreći o redoslijedu poteza i djelovanja u sklopu tog "ambicioznog, ali realno ostvarivog plana" Račan je naveo da će Hrvatska u veljači 2003. podnijeti zahtjev za članstvo u EU kako bi do sredine 2004. dobila status kandidata i počela pregovore o pristupanju.

Do kraja 2006. Hrvatska bi trebala ostvariti spremnost za članstvo i završiti pregovore o pristupanju, dostigavši do tada političke, demokratske, gospodarske, pravne i institucionalne kriterije iz Kopenhagena. Nacionalni program pridruživanja predstavlja "nadogradnju i unapređivanje procesa stabilizacije i pridruživanja" rekao je Račan, a njegova provedba osigurat će da se do kraja 2003. ostvari 80 posto obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju čime bi Hrvatska u 2004. mogla dostići ukupnu razinu pridruženog članstva tri godine prije kraja ugovorenog prijelaznog razdoblja.

Ocijenio je kako podnošenje zahtjeva u veljači iduće godine nije preuranjeno i da to nije "žurba sama po sebi i sama zbog sebe" već rezultat analiza i konzultacija. Podnošenje zahtjeva, po njegovoj će ocjeni, ojačati vanjskopolitičku i pregovaračku poziciju Hrvatske. Do veljače 2003. Hrvatska će moći pokazati da je odgovorila na preuzete međunarodne obveze kao što je "zaštita prava manjina, jačanje funkcije javne televizije i suradnje s Haaškim sudom" kao i da je utvrdila način rješavanja dva preostala politička preduvjeta, provedbu reforme pravosuđa i povratak izbjeglica, rekao je Račan.

Ministar za europske integracije Neven Mimica u svom je obraćaju zastupnicima rekao da se u Nacionalnom programu utvrđuje precizan plan usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u 13 područja s "nositeljima poslova i rokovima za 2003." Naglasio je kako je sustavna vrijednost dokumenta u tome da se njime po prvi put sagledava i utjecaj prilagodbi hrvatskog zakonodavstva pravnom sustavu Europske unije na druga područja.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara