Reagiranje Marija Franetovića na pisanje Indexa

MARIJO FRANETOVIĆ, sudac iz Splita, preko svog odvjetnika Duje Duplančića reagirao je na tri teksta koji su u ožujku i travnju ove godine objavljeni na Indexu. Sva tri Franetovićeva reagiranja objavljujemo u integralnom obliku, bez ikakvih uredničkih ili lektorskih intervencija.

Poštovani,

Obraćam Vam se kao punomoćnik gospodina Maria Franetovića iz Splita u vezi članka objavljenog dana 09. travnja 2011. god. na Vašem portalu pod naslovom "Ubio se splitski kralj botuna, ni lipe nije dobio za trgovinu miniranu početkom rata".
U dijelu predmetnog članka koji se odnosi na suca Franetovića u bitnom se navodi, cit: "U međuvremenu je uredujući sudac Zoran Kežić napredovao na viši sud pa je miniranje u ruke dobio sudac Mario Franetović. On se, pak, nije pretrgao od posla. Spis je par godina kupio prašinu, nastavak suđenja na optuženičkoj klupi dočekao je tek Oršulić. Buljubašić je prije nekoliko godina umro. Sad više nema ni Ugrčića. Kao daje nekakva zla kob u pitanju.

Sad se traže podaci Oršulićeve postrojbe s ratišta u Stonu, kako bi se provjerili njegovi navodi da u inkriminiranom razdoblju uopće nije bio u Splitu. U principu nije ni bitno, jer ionako krajem godine nastupa zastara."

Naime, tvrdnja da se sudac Franetović po zaduženju predmeta "nije pretrgao od posla", budući je spis "par godina kupio prašinu" potpuno je neosnovana, suprotna opće poznatim činjenicama i očito usmjerena ka diskreditaciji njegove osobe i profesionalnosti u obavljanju sudačke dužnosti.

U konkretnom slučaju očito se tendenciozno apostrofira sudac Franetović, koji je tek u veljači 2007. god. stupio na dužnost suca Općinskog suda u Splitu, pa on sa svega četiri godine sudačkog staža ispada najveći krivac u predmetu za kojeg i sam autor teksta navodi da je optužnica podignuta prije 10 godina, a da je od počinjenja djela prošlo gotovo punih 20 godina. Obzirom na tu činjenicu postavlja se pitanje zbog čega autor spornog članka posebno naglašava "skupljanje prašine" samo kod suca Franetovića, dok očito s namjerom zanemaruje sve godine koje su prethodile trenutku kada je sudac Franetović zadužen s konkretnim predmetom.

Nadalje za istaći je da iz dijela teksta cit: "Sad se traže podaci Oršulićeve postrojbe s ratišta u Stonu, kako bi se provjerili njegovi navodi da u inkriminiranom razdoblju nije bio u Splitu. U principu nije ni bitni, jer ionako krajem godine nastupa zastara." proizlazi kako autor istog minorizira izvođenje pojedinih dokaza, te se na taj način nekompetentno upušta u komentiranje i predviđanje ishoda samog kaznenog postupka, a što je u suprotnosti s presumpcijom nevinosti i pravom na obranu u smislu predlaganja i izvođenja dokaza.

Slijedom prethodno navedenog za zaključiti je kako je sporni članak namjerno koncipiran kao niz friziranih i iskrivljenih činjenica, a sve s ciljem diskreditacije posebno suca Franetovića kao osobe i profesionalca, budući su upravo uz njegovo ime i postupanje istaknute neprimjerene žargonske fraze poput "nije se pretrgao od posla" te "skupljanja prašine na spisu", a koje ustvari samo govore o profesionalnosti i etičnosti samog autora teksta.

Naposljetku za napomenuti je da se ovakvim tendencioznim i bombastičnim naslovima i tekstovima samo potiče sveprisutni senzacionalizam i neprofesionalizam u novinarstvu, a što za posljedicu ima samo produbljenje etičke i moralne krize u društvu.

S obzirom na navedeno, evidentno je i nesporno da je ovakvim napisima na jednom od najposjećenijih i najčitanijih internetskih portala u Republici Hrvatskoj nanesena znatna šteta službi suca Maria Franetovića, ali i njemu osobno, budući se u javnosti stvara nezadovoljstvo i nepovjerenje prema osobama kojima je dužnost da provode zakon, te sankcioniraju one koji krše pravni poredak.

Pisanjem na ovakav način mom klijentu nanesena je nenadoknadiva šteta kako privatno, tako i profesionalno, te su mu povrijeđena temeljna prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, radi čega se traži objava ispravka navedenog teksta i isprika nakladnika.

Poštovani,

Obraćam Vam se kao punomoćnik gospodina Mana Franetovića iz Splita u vezi članka objavljenog dana 05. travnja 2011. god. na Vašem portalu pod naslovom "Slučaj Jadroplov nema kraja: Sudac Franetović odgodio raspravu i zaključao se u ured?!"

U dijelu predmetnog članka koji se odnosi na suca Franetovića u bitnom se navodi, cit: "NEMA napretka u slučaju Jadroplov, koji se vuče na splitskom Općinskom sudu već punih 11 godina. Sudac Mario Franetović odgodio je današnju raspravu zbog nedolaska novoangažiranog branitelja Ljube Pavasovića Viskovića. Sve je potrajalo tek koju minutu, nakon čega se sudac Franetović zaključao u ured, vjerojatno zaplašen mogućnošću da odgovara na novinarska pitanja oko neažurnog postupanja u predmeta Jadroplov.

Naime, sudac Franetović u posjedu je slučaja Jadroplov već četiri godine, no kraj suđenja zasad se ne nazire.

Prije toga, Jadroplovom i optuženicima Ratkom Božićem i Nikšom Giovanellijem bavio se sudac Zoran Kežić. Nakon dizanja optužnice 2000. godine, Kežić je zakazao brojne rasprave, no predmet ipak nije stigao zaključiti prije prelaska na Županijski sud."

Također se navodi, cit: "Premda je Jadroplov za Toulinog mandata podnio tužbu za poništenje ugovora kojim su isplaćene falsificirane štete, ni u tom predmetu sud nije donio odluku. Čeka se završetak kaznenog postupka, čiji tempo vodi ka više-manje sigurnoj zastari, budući da su djela počinjena sredinom 90-ih.".

Što se tiče navoda da se sudac Franetović nakon odgode predmetne rasprave zaključao u ured, vjerojatno zaplašen mogućnošću da odgovara na novinarska pitanja oko neažurnog postupanja u predmetu Jadroplov, za istaći je da je takav zaključak autora spornog članka potpuno neutemeljen i očito usmjeren postizanju nekog drugog cilja, budući je i samom autoru teksta vrlo dobro poznato da sudac zadužen određenim predmetom nije dužan novinarima davati informacije o istom, već u tu svrhu postoji institucija glasnogovornika suda.

Obzirom na netom navedeno za zaključiti je da su predmetni navodi usmjereni omalovažavanju i podcjenjivanju profesionalnosti suca Franetovića, a u tom smislu treba tumačiti i navode daje sudac Franetović u posjedu slučaja Jadroplov već četiri godine, ali da se kraj suđenju ne nazire.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Također je za istaći da suci Općinskog suda u Splitu, pa tako ni sudac Franetović, nemaju na raspolaganju kabinete u kojima bi bez ometanja od strane stranaka i drugih osoba mogli u miru pisati presude, proučavati spise i pripremati se za rasprave, zbog čega ne treba ni čuditi postupak uredujućeg suca koji je po okončanju predmetne rasprave zaključao svoju sudnicu kako bi u istoj mogao bez ometanja raditi.

Pored toga potrebno je ukazati da su navodi kako je sudac Franetović u posjedu slučaja Jadroplov već četiri godine, a da se kraj suđenju ne nazire, potpuno paušalne i tendenciozne ocjene novinara koji nije kompetentan da procjenjuje koliko bi koji postupak trebao trajati. Naime, za istaći je da se u konkretnom slučaju radi o izuzetno složenoj i opsežnoj materiji koja iziskuje dugotrajnu pripremu u smislu proučavanja različitih segmenata kako s područja samog prava, tako i ekonomskih zakonitosti, osiguranja i financija. Također je potrebno apostrofirati koliki trud i vrijeme treba uložiti sudac koji „naslijedi" ovako složen i obiman predmet, a kako bi kvalitetno nastavio s vođenjem postupka i okončanjem istog.

Što se tiče navoda da je u tijeku i postupak povodom tužbe za poništenje ugovora kojim su isplaćene falsificirane štete, a u kojem predmetu sud nije donio odluku budući se čeka završetak predmetnog kaznenog postupka, čiji tempo vodi ka više-manje sigurnoj zastari, budući su djela počinjena sredinom 90-ih, za istaći je da se i ovdje radi o paušalnim i tendencioznim ocjenama autora teksta koji barata samo poluinformacijama bez konkretnih činjenica.

U navedenom dijelu teksta koriste se samo fraze kojima se očito želi diskreditirati profesionalnost suca koji radi na konkretnom predmetu, a izbjegava se dati točne podatke o kojim kaznenim djelima se radi i koji su zastarni rokovi za ista. Da se autor teksta koristio stvarnim činjenicama ovaj članak ni u kom slučaju ne bi imao ovakve konotacije.

S obzirom na navedeno, evidentno je i nesporno da je ovakvim napisima na jednom od najposjećenijih i najčitanijih internetskih portala u Republici Hrvatskoj nanesena znatna šteta službi suca Maria Franetovića, ali i njemu osobno, budući se u javnosti stvara nezadovoljstvo i nepovjerenje prema osobama kojima je dužnost da provode zakon, te sankcioniraju one koji krše pravni poredak.

Pisanjem na ovakav način mom klijentu nanesena je nenadoknadiva šteta kako privatno, tako i profesionalno, te su mu povrijeđena temeljna prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, radi čega se traži objava ispravka navedenog teksta i isprika nakladnika.

Poštovani,

Obraćam Vam se kao punomoćnik gospodina Mana Franetovića iz Splita u vezi članka objavljenog dana 26. ožujka 2011. god. na Vašem portalu pod naslovom "Zastara ponovno prijeti: Vojnim policajcima iz Lore ponovno sude za Sardelinu smrt".

U predmetnom članku u bitnom se navodi, cit: "NAKON nevjerojatne pauze od devet godina ponovno je počelo suđenje četvorici vojnih policajaca iz Lore, optuženima za povredu patrolne dužnosti i smrt Dalibora Sardelića Sardele.

Županijski sud je 2002. godine ukinuo nepravnomoćnu presudu suca Zorana Kežića, kojom su okrivljenici proglašeni krivima i osuđeni na kazne u rasponu od sedam mjeseci do godine i pol zatvora.

Zastara prijeti i sad i prije devet godina

Tijekom prvog suđenja liječnici su dali razna mišljenja oko toga je li batinanje bilo povezano sa smrtnim ishodom. Kežić je zaključio da nije pa ih je osudio samo za teško ozljeđivanje. Presudu je donio u ožujku 2002. godine, a viši sud vratio je predmet na ponovno suđenje u kolovozu, samo koji dan prije nastupanja zastare.

Naloženo je da se dopuni sudsko-medicinsko vještačenje Medicinskog fakulteta u Rijeci mišljenjem kardiologa. Upravo je takvo rješenje nakon punih devet godina donio sudac Marijo Franetović, kod kojeg se spis kiselio otkako je Kežić prešao na Županijski sud.

Bilo bi zanimljivo čuti zbog čega se na spisu toliko dugo nije radilo pa je ponovno otvorena mogućnost da dođe do zastare, koja nastupa dogodine u kolovozu, i to pod uvjetom da se dokaže da je Sardelina smrt izravno povezana sa ozljedama koje je zadobio u sukobu sa optuženicima. Ako na koncu ispadne da nije, onda je cijela rasprava čisto akademska, jer je predmet u zastari već dobrih devet godina.".

U predmetnom članku i to naročito u rečenici, cit: "Upravo je takvo riješenje nakon punih devet godina donio sudac marijo Franetović, kod kojeg se spis kiselio otkako je Kežić prešao na Županijski sud.", se u negativnom kontekstu apostrofira rad suca Maria Franetovića.

Naime, tvrdnja da se "spis kiselio" kod suca Maria Franetovića, a koji bi "nakon punih devet godina" donio riješenje kojim je naložena dopuna sudsko-medicinskog vještačenja, potpuno je neosnovana, suprotna opće poznatim činjenicama i očito usmjerena ka diskreditaciji njegove osobe i profesionalnosti.

Iz predmetne tvrdnje dalo bi se zaključiti da sudac Mario Franetović devet godina nije postupao po konkretnom predmetu, a činjenica je daje isti tek u veljači 2007. god. stupio na dužnost suca Općinskog suda u Splitu. Obzirom na tu činjenicu postavlja se pitanje zbog čega autor spornog članka posebno naglašava „kiseljenje predmeta" samo kod suca Franetovića, dok očito s namjerom zanemaruje sve godine koje su prethodile trenutku kada je sudac Franetović zadužen s konkretnim predmetom.

Pored toga za istaći je da se u spornom članku uopće ne uzima u obzir težina i obim materije konkretnog predmeta, a koji iziskuje mnogo vremena, truda, pripreme i proučavanja kako bi se kvalitetno nastavio i okončao kazneni postupak.

Slijedom prethodno navedenog za zaključiti je kako je sporni članak namjerno koncipiran kao niz friziranih i iskrivljenih činjenica, a sve s ciljem diskreditacije posebno suca Franetovića kao osobe i profesionalca, budući su upravo uz njegovo ime i postupanje istaknute neprimjerene žargonske fraze poput "kod kojeg se spis kiselio", a koje u stvari samo govore o profesionalnosti i etičnosti samog autora teksta.

S obzirom na navedeno, evidentno je i nesporno da je ovakvim napisima na jednom od najposjećenijih i najčitanijih internetskih portala u Republici Hrvatskoj nanesena znatna šteta službi suca Maria Franetovića, ali i njemu osobno, budući se u javnosti stvara nezadovoljstvo i nepovjerenje prema osobama kojima je dužnost da provode zakon, te sankcioniraju one koji krše pravni poredak.

Pisanjem na ovakav način mom klijentu nanesena je nenadoknadiva šteta kako privatno, tako i profesionalno, te su mu povrijeđena temeljna prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, radi čega se traži objava ispravka navedenog teksta i isprika nakladnika.

> Zastara ponovno prijeti: Vojnim policajcima iz Lore ponovno sude za Sardelinu smrt

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara