Reagiranje Privredne banke Zagreb: Poštujemo sve pozitivne propise

PRIVREDNA BANKA Zagreb zastupana po odvjetničkom društvu Leko i partneri reagirala je na članak pod naslovom "Rohatinski ipak nema pojma: HNB ne želi znati što se to događa u Prkinom PBZ-u". Njihovo reagiranje objavljujemo u cijelosti.

Radi potpunog i objektivnog informiranja javnosti pozivamo Vas da, sukladno odredbi čl. 40. i 41. Zakona o medijima, objavite ovaj ispravak informacije bez promjena ili dopuna na istom ili istovrijednom mjestu Vašeg portala/internetske stranice prvi sljedeći dan nakon primitka ispravka.

Naime, spornim se člankom plasira teza kako Banka u svome poslovanju nije ispunila zakonsku obvezu rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv Banke, ili kako se u članku navodi „u slučaju izgubljenog sudskog spora“, što je u cijelosti neosnovano i promašeno.

Prije svega, bitno je istaći kako Banka u svom poslovanju u potpunosti i u svakom dijelu svoga poslovanja poštuje sve pozitivne propise, pa tako i u dijelu praćenja i procjene rizika iz sudskih sporova te poštuje i ispunjava sve zahtjeve iz zakonskih i podzakonskih akata vezanih na takve procjene.

Sukladno tome, Banka je i u navedenom slučaju provela postupak adekvatne procjene rizika te postupila u cijelosti na način kako je to predviđeno odlukom Hrvatske narodne banke (Odluka o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije - NN 1/09, 75/09 i 2/10). Navedeni podatak dostavljen je i novinaru Ilku Ćimiću od strane Banke na njegov postavljeni novinarski upit, no isti podatak, odnosno očitovanje Banke nije objavljen u spornom članku, vjerojatno iz razloga što se nije uklapao u već unaprijed postavljenu tezu o navodnom „neispunjenju zakonske obveze“ od strane Banke.

Takvo selektivno i nepotpuno objavljivanje informacija u potpunosti je nedopustivo i neprofesionalno te je očito kako se radi o zlonamjernom prezentiranju stava autora članka a ne objektivnom izvještavanju javnosti.

Također, spornim tekstom plasira se i tendenciozna teza o „ prisnim odnosima“ guvernera Hrvatske narodne Banke, gospodina Rohatinskog sa predsjednikom uprave Banke, gospodinom Prkom, koji bi odnosi, prema navodima teksta pretpostavili toleriranje nepoštivanja zakonskih procedura u postupanju Hrvatske narodne Banke odnosno Banke i/ili gospodina Prke, što je u potpunosti neutemeljeno i gotovo apsurdno.  Tim više što se sve to dovodi u vezu sa parničnim postupcima koji su u tijeku, u prikazu kojih postupaka se autor spornog članka već jasno opredjeljuje na stranu tužitelja – Jugobanke u stečaju, navodeći samo tvrdnje i zahtjeve tužitelja bez navođenja odgovora druge strane, kao da je potraživanje tužitelja već pukim podnošenjem tužbe samo po sebi osnovano.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Taj pristup upravo se uklapa u zlonamjerno usmjeren stav i stil pisanja koji bi širu javnost trebao uvjeriti u nezakonite, dakle, kriminalne namjere i radnje Banke odnosno predsjednika uprave Banke, gospodina Prke.
Teze iznesene u spornom tekstu tim su više neutemeljene i pogrešne ukoliko se uzme u obzir da je sporni tekst nedvojbeno pisan bez pripreme autora u smislu proučavanja odredbi zakona i drugih relevantnih propisa na koje se isti poziva kao i materije sporova koje komentira.

Najočitiji primjer takvoj nepripremljenosti je navođenje netočnog broja sudskih sporova koji se vode te njihovog sadržaja odnosno pravnih osnova.  U tom smislu je promašena i tvrdnja iz članka kako Jugobanka smatra da je odluka o prijenosu potraživanja bila protivna odluci Vlade RH od 5. travnja 2001. godine, no baš naprotiv upravo ta odluka Vlade je temelj prijenosa, što bi autor spornog članka lako uvidio da je uopće pročitao osnovne podatke u postupku koji tako „pomno“ prati, no takvo očito nepoznavanje osnovnih elemenata teme o kojoj izvještava, zapravo čini većinu sadržaja spornog teksta. Ovdje se osnovano može postaviti i pitanje da li se radi samo o nepripremljenosti ili i o zlonamjernosti autora spornog članka kojem je, izgleda osnovni cilj iznošenje stava a ne provjerenih i objektivnih informacija što je u potpunosti protivno propisanim načelima medijskog rada kako novinara tako i nakladnika odnosno glavnog urednika.

 Ne ulazeći u meritum navedenog spora čemu ovdje niti nije mjesto i držeći se načela kako je neumjesno komentirati postupke koji su u tijeku, bitno je istaći da se, u predmetu u kojem je tuženik Banka, radi o parničnom postupku u kojem Banka zastupa svoje interese i prava u okviru predmetnog parničnog postupka i u odnosu na specifični zahtjev tužitelja, odnosno u kojem otklanja od sebe potpuno neosnovani tužbeni zahtjev koji je rezultat obijesnog parničenja tužitelja i štetu koja bi temeljem istog za Banku mogla nastati. Dakle, nikako se ne radi o bilo kakvim drugim odnosima ili interesima, a kako to sporni članak pokušava sugerirati odnosno plasirati kao vjerodostojnu informaciju.

Obzirom na tendenciozan ton spornog članka koji k tome obiluje netočnostima, te se istim potpuno neosnovano i zlonamjerno pripisuje i gotovo nameće odgovornost Banke i predsjednika uprave Banke za nezakonito postupanje, objavljivanjem spornog članka našoj stranci su povrijeđena prava i interesi, narušen ugled i nanesena šteta.

Stoga tražimo da objavite ovaj ispravak sporne informacije na istom ili istovrijednom mjestu na Vašem portalu/Internetskoj stranici, te uz objavu ispravka očekujemo i ispriku uredništva.

Ističe se da Banka pridržava pravo na tužbu za naknadu štete koja je istoj prouzročena objavljivanjem spornih i netočnih informacija.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara