Sindikat pomoraca kritizira novi Pomorski zakonik

SINDIKAT pomoraca Hrvatske danas je ponovno iskazao nezadovoljstvo novim Pomorskim zakonikom koji, drži taj sindikat, poskupljuje rad hrvatskih pomoraca, ne rješava njihov socijalni status, potiče rad na crno i destimulira upis domaće flote pod hrvatsku zastavu.

O, kako je rečeno, posljedicama novog Pomorskog zakonika danas su na konferenciji za novinare govorili predsjednik SPH Vladimir Svalina i potpredsjednik SPH i inspektor ITF-a Predrag Brazzoduro.

Istaknuli su da su odredbe novog zakona, donesenog 8. prosinca, učinile nekonkurentnim rad hrvatskih pomoraca koji postaje 50 posto skuplji od rada stranih pomoraca.

Po novom PZ-u, pomorci su obveznici obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak na osnovi primitaka od rada na brodu u međunarodnoj plovidbi i moraju plaćati mjesečni predujam poreza. Prijavu i odjavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja člana posade podnosi brodar, pa plaćanje tih obveza nije, kao do sada, prepušteno odluci pomoraca.

U Sindikatu smatraju da je donošenjem novog PZ-a izigran dogovor postignut među socijalnim partnerima - pomorcima, brodarima i Ministarstvom mora, prometa, turizma i razvitka o oslobađanju dijela pomoraca od plaćanja poreza na dohodak. Drže da pomorci i nadalje ne mogu utjecati na važne djelove cijene rada, te da im nije osigurana zaštita prava na rad.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog cijene rada pomoraca ostanak i povrat brodova pod hrvatsku zastavu postao je upitan, a pomoračka zanimanja neatraktivna, ističu u Sindikatu.

Drže da nacionalni registar brodova ne potiče strane brodare koji upošljavaju hrvatske pomorce da brodove registriraju u Hrvatskoj.

U Sindikatu su izračunali da bi plaća mornara kod domaćeg brodara u međunarodnoj plovidbi, nakon obračuna svih davanja, iznosila najviše 2587 kuna, s povratom poreza. Zapovjednik bi imao plaću od najviše 9800 kuna.

Predstavnici Sindikata naglašavaju da u Pomorski zakonik nije uvršten niti jedan njihov prijedlog o obračunu poreza, određenju pomorskog dodatka, odnosno neoporezivog dijela plaće, te da nisu izjednačena prava pomoraca na domaćim i inozemnim brodovima u međunarodnoj plovidbi.

Po njihovoj ocjeni, u Pomorskom zakoniku određeni su zakonski okviri koji ne omogućavaju da se pitanja, koja SPH smatra prijepornima, naknadno urede podzakonskim aktima.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara