Studenti i umjetnici aktiviraju svijest

Tekst: V.B.
Foto: Index

U SPLITU u Dioklecijanovim podrumima je u tijeku 22. Adria Art Annale u organizaciji studenata(NSIST) i umjetnika(AAA).

Čitava manifestacija traje od 25. rujna do 9. listopada, a na njoj nastupaju umjetnici sa svojim radovima i studenti koji kroz različite artefakte, snimke i fotografije govore o minulim i budućim akcijama u borbi za besplatno obrazovanje. Manifestacija želi pokazati da se novi kritički diskursi umjetnika i studenata uopće ne razlikuju i da u dizajniranju novog društva moraju sudjelovati svi njegovi članovi, a ne samo beskrupulozne povlaštene elite tj. tržišna logika. Upravo neoliberalna ideologija koju bez iznimke podržavaju sve parlamentarne stranke, a naročito HDZ, dovela je do situacije u kojoj su korporacijska prava daleko ispred onih ljudskih i u kojoj je moguće ono što je do sada bilo zajedničko dobro (tvornice, šume, izvore vode, znanje tj. obrazovanje) pretvoriti u osobni poligon za eksploataciju i zaradu.

Splitska umjetnost

Postavke umjetničke udruge AAA temelje se na umjetnosti poznate akcije "Crveni Peristil" što se u medijima površno prikazuje kao spontana 68-aška, "mladost-ludost" akcija, a ne određeni autentični autorski projekt splitskih umjetnika, književnika, arhitekata, dakle, kao promocija značenja i reakcija na ondašnji marksistički svjetonazor. Ta forma kolektivne direktne suradnje ili sukoba sa javnošću, bez personalizacije i "profesionalizacije" predstavlja model za aktualne studentske i umjetničke inicijative danas, što je isto takva reakcija na neoliberalni kaos u današnjem društvu, kažu organizatori.

Apstraktne sluge kapitala

Pristup ove manifestacije u mnogočemu se udaljuje od akademskog shvaćanja umjetnosti, koje danas postaje sluga kapitalu i pogoduje mu svojom apstraktnošću. Takva umjetnost se udaljava od stvarnosti i omogućava neometano tržišno mešetarenje kapitalu. Isti je slučaj, sa studentskom problematikom (Bolonjski proces, komercijalizacija..). Problemi kulture i umjetnosti promiču poljem vidljivosti u najviše slučajeva kao potrošeni spektakli i zabava, a u slučaju promocije novih umjetničkih diskursa kritike ili otpora - oni bivaju isključeni iz vidnog polja medija i najčešće bez polemike etiketirani kao socijalizam. Kolektivne strategije najšire demokratske solidarnosti želi se nadomjestiti individualnom pričom u umjetnosti ili estradnim spektaklima u medijima.

Zastupnička demokracija na taj način odvlači javnost u ravnodušnost, neosviještenost, opću apatiju. U umjetnosti danas sve više se radi o sadržajima koji su tradicionalno pripadali politici, pa umjetnost, ako u takvim situacijama želi biti kritička, mora na neki način prestati biti umjetnost i zauzeti nove mentalne prostore koje nam upravo nudi stvarnost i nove studentske inicijative.

Predavanje i tribina

Cilj čitave manifestacije je osvještavanje ljudi i prekidanje pasivnosti svakodnevno reproducirane od strane glavnih medija koji svojom prividnom kritikom žele zapravo prikazati postojeću društveno-ekonomsku situaciju kao jedinu moguću. Sve pojave drugačijeg duha se zatiru i stvara se beznadna i kaotična slika društva kroz koje nas mogu voditi samo iskusni vođe sa debelim bankovnim računima(Sanader, Vidošević, Kerum...). Splitski studenti i umjetnici smatraju da se nije dovoljno etički ograđivati od ovakve situacije već da se mora aktivno djelovati da se ona ukine.

Najzanimljiviji dio će se svakako dogoditi u utorak i srijedu kada su na programu predavanje Dijabolična banalnost neoliberalnog fundamentalizma (Utorak, 29.9.) i tribina za sve građane (Srijeda, 30.9.)

Predavanje će govoriti o mentalitetu građana u neoliberalnoj demokraciji i o njegovim motivima koji su ograničeni na održavanje vlastite komocije. Tribina će po principu plenuma biti poprište razgovora o važnosti besplatnog obrazovanja kao glavne predispozicije zdravog društva kao i razgovora o direktnoj demokraciji koja je jedini odgovor na tiraniju ekonomske oligarhije. Istina nije ono što nam serviraju elite kroz medije koji su u njihovim rukama nego ono što ćemo sami stvoriti oslobođeni od sjene autoriteta.

Oboje se održava u Dioklecijanovim podrumima(istočno krilo) sa početkom u 20h i naravno pozvani su svi koji su u mogućnosti da dođu i sudjeluju u događajima koji se tiču njih samih.

"Ja sam strastveni poklonik slobode, koju smatram jedinim miljeom u kojem se mogu razvijati i rasti inteligencija, dostojanstvo i sreća ljudi...mislim na slobodu svakog pojedinca koju treba držati daleko ispred slobode drugih, kao pred graničnim kolcem, u kojoj naprotiv nalazi ojačanje i beskrajno protezanje, slobodu svakog pojedinca, neograničenu slobodu svih, slobodu u solidarnosti, slobodu u jednakosti, slobodu iznad brutalne sile i načela autoriteta koji je uvijek bio samo idealan izraz te sile, pobjedniĉku slobodu-slobodu koja će nakon zbacivanja svih nebeskih i zemaljskih idola osnovati i organizirati nov svijet, svijet solidarnog čovječanstva na ruševinama svih crkava i svih država", riječi su M. Bakunjina.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara