Transkripti Gojka Šuška bit će predani Haagu

Transkripti Gojka Šuška bit će predani Haagu

VLADA  RH na zatvorenom dijelu današnje sjednice donijela je Odluku o deklasifikaciji zapisa nastalih djelovanjem bivšeg ministra obrane, pokojnog Gojka Šuška koje je zatražilo Tužiteljstvo Međunarodnog kaznenog suda za područje bivše Jugoslavije, te (odluku) o predaji tih zapisa Tužiteljstvu, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću.

Vlada RH prihvatila je izmjene i dopune Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija - kojom se predlažu određene izmjene u organizacijskoj strukturi Porezne uprave - sukladno Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja, kojim je utvrđeno da Porezna uprava obavlja poslove obračuna i naplate doprinosa, te rješenjima utvrđuje osnovicu i mjesečni iznos doprinosa obveznicima fizičkih osoba, koje same za sebe plaćaju doprinose.

Vlada je prihvatila i izmjene i dopune Uredbe o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku.

Donesenom Uredbom mijenja se nadležnost tijela za izdavanje lokacijske dozvole za sve vrste graničnih prijelaza, na način, da se za izdavanje istih, umjesto ureda državne uprave u županijama odredi nadležnost Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Vlada je prihvatila informacije o provedbi odredaba Zakona o područjima od posebne državne skrbi te je donijela Odluku o visini naknade vlasnicima za pretrpljenu štetu i Odluku o davanju ovlaštenja ministru za javne radove, obnovu i graditeljstvo za potpisivanje nagodbe s vlasnicima za naknadu pretrpljene štete.

Visina naknade za pretrpljenu štetu vlasnicima kojima nije vraćena u posjed njihova imovina, u rokovima utvrđenim u čl. 27 stavcima 2. i 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi, utvrđuje se u iznosu od 7 kuna po kvadratnom metru stambene površine.

Visina naknade isplaćuje se sukladno odredbi čl. 27 stavak 4. zakona, počevši od 1. studenog 2002. godine i 1. siječnja 2003. godine, pa do iseljenja privremenog korisnika iz imovine vlasnika.

Naknada se isplaćuje na teret sredstava Republičkog fonda "Kralj Zvonimir".

Donesena je Odluka o davanju državnog jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ili Privrednoj banci Zagreb, za financijsko praćenje novogradnje 454 u Uljanik Brodogradilištu Pula.

Jamstvo se daje za izdavanje garancije naručitelju broda Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A., Naples, po avansnim uplatama, u iznosu od 13 milijuna USD, uvećano za troškove i kamatu, za izdavanje garancija i/ili otvaranje akreditiva s odgođenim plaćanjem dobavljačima za nabavku materijala i opreme na kredit, u iznosu do 10 milijuna USD te za izdavanje garancija inozemnim i domaćim zajmodavcima po izravnom zaduženju Uljanik Brodogradilišta Pula, u iznosu od 7,9 milijuna USD.

Vlada je donijela Odluku o početku primjene stopa carine iz Uredbe o carinskoj tarifi za 2003. godinu, koje se odnose na uvoz roba podrijetlom iz Republike Albanije i Republike Litve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Donesena je Odluka o otpisu potraživanja poreznog obveznika TRAST, Split ukupnog iznosa 2,9 milijuna kuna.

Vlada je donijela Odluku o prodaji potraživanja Ministarstva financija Centar banci, Zagreb, radi naplate dijela poreznog duga stečajnog dužnika Đuro Salaj u stečaju, Vinkovci, u iznosu od 2,4 milijuna kuna, od čega je 1 milijun pokriven razlučnim pravom.

Vlada je također donijela Odluku o ustupanju potraživanja Brodsko-posavskoj županiji, radi stjecanja Centra za stočarstvo Veterinarske stanice u stečaju, Slavonski Brod u iznosu od 7 milijuna kuna.

Vlada je uputila Hrvatskom saboru mišljenje o tome kako nema primjedaba na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prihvaćene su izmjene Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Hramina.

Vlada je prihvatila i dopune Odluke o isključenju dijela pomorskog dobra iz opće upotrebe za državnu cestu D-40 i davanju na posebnu upotrebu Hrvatskim cestama.

Vlada je prihvatila Zaključak o provođenju postupka javne nabave i odabira brodara za uspostavu i održavanje brzobrodske linije Korčula-Hvar-Split.

Vlada je pokrenula postupak za sklapanje Sporazuma između EUROCONTROL-a i Republike Hrvatske o pružanju usluga potpore od strane EUROCONTROL-a u primjeni I. faze Projekta zrakoplovne sigurnosti i kontrole zračnog prometa (ASATC) na zapadnom Balkanu.

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o pomorskom prijevozu između Vlade RH i Vlade Kraljevine Belgije i Velikog Vojvodstva Luksemburga.


Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara