U Koprivnici potpisan prvi ugovor o korištenju novca iz Fonda za zaštitu okoliša

U Koprivnici je danas potpisan prvi Ugovor o korištenju sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim je taj grad dobio oko 22 milijuna kuna za program sanacije odlagališta komunalnog otpada "Piškornica". L

Za očekivati je da će Grad Koprivnica u svemu postupati sukladno odredbama Ugovora o namjeni i načinu korištenja sredstava te da će projekt sanacije odlagališta biti uspješno realiziran, rekao je v.d. direktor Fonda Vinko Mladineo.

Ulaganje sredstava Fonda obavlja se transparentno i javno, stoga će Fond redovito pratiti ostvarenje programa sanacije odlagališta, te o postignutim učincima ulaganja u projekt izvješćivati javnost, rekao je.

Mladineo je podsjetio da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prihvatio 22 projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada u koja će se uložiti 231 milijuna kuna bespovratnih sredstava. S gradovima, općinama i županijama u tijeku je sklapanje ugovora koji je danas sklopljen s Koprivnicom, rekao je.

Podsjetio je da je Fond odobrio i 103 milijuna kuna za sanaciju još 11 odlagališta otpada za koja će se sredstva dodijeliti nakon što jedinice lokalne samouprave pribave dokumentaciju (najmanje lokacijsku dozvolu).

Time će ukupna ulaganja Fonda prema prvom pozivu za javno prikupljanje ponuda iznositi 334 milijuna kuna, a uložit će se, prema planiranoj dinamici, u sanaciju 33 odlagališta komunalnog otpada, rekao je Mladineo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Za rujan je najavio raspisivanje novog pozivnog natječaja za javno prikupljanje ponuda na koji će se moći prijaviti i one jedinice lokalne samouprave koje prema prvom pozivnom natječaju nisu ispunjavale uvjete. Ta sredstva bit će namijenjena financiranju istražnih radova, izradi studije utjecaja na okoliš, otkupu zemljišta na kojem se nalaze odlagališta, te izradi projektne dokumentacije.

Mladineo je naveo da odobrena ulaganja sredstava Fonda u sanaciju tih odlagališta, koja su planirana u ukupnom iznosu od oko 800 milijuna kuna, iznose 41 posto, odnosno 64 posto od zatraženih sredstava.

Fond će nastaviti s aktivnostima kako bi se u cijelosti proveo Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a posebno realizirao Program mjera za postupanje s otpadom, koje je Vlada donijela za ovu godinu.

Procjenjuje se da će se sredstvima Fonda, planiranim u ovoj godini u visini od 155 milijuna kuna, započeti sanacija jedne trećine od 126 službenih neuređenih odlagališta na području Hrvatske.

Prema programskoj projekciji rada fonda do 2010. od planiranog ukupnog prihoda Fonda u visini od 2,2 milijarde kuna, oko 1 milijarde kuna uložit će se u sanaciju odlagališta, gospodarenje i zbrinjavanje otpada. Ostala sredstva Fonda usmjerit će se u druge projekte zaštite okoliša (smanjenje štetnih emisija plinova, ulaganje u čistiju proizvodnju, poboljšanje kakvoće vode i mora, poticanje istraživačkih i znanstvenih radova i dr.) te u projekte i programe energetske učinkovitosti, odnosno ulaganje u obnovljive izvore energije, navodi se u priopćenju Fonda.

(Hina) pp/xbma ysšh

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara