Ukinuta presudu Vrhovnog suda protivna odluci Ustavnog suda

Ustavni sud ukinuo je presudu Vrhovnog suda kojom nije priznato pravo na povrat novca za preplaćeni "višak kvadrata" pri otkupu stanova, što je protivno ranijim odlukama i stajalištima Ustavnog suda.

Podnositeljici ustavne tužbe je prema presudama splitskog Općinskog i Županijskog suda država trebala vratiti 18 tisuća kuna za preplaćeni "višak kvadrata" pri otkupu stana na kojem je postojalo stanarsko pravo.

Tužbu je podnijela pozvavši se na odluku Ustavnog suda iz siječnja 1997. kojom su ukinute diskriminirajuće odredbe o utvrđivanju posebne cijene stanova za određene skupine građana, između ostalih i pripadnika bivše JNA, iz Zakona o prodaji stanova.

Vrhovni je sud, međutim, početkom 2000. prihvatio prijedlog Državnog odvjetništva za reviziju i zaštitu zakonitosti, preinačio presude nižih sudova i onemogućio povrat 18 tisuća kuna.

Vrhovni sud je smatrao da su niži sudovi pogrešno primijenili materijalno pravo i da su pogrešno tumačili odluku Ustavnog suda. Stajalište je Vrhovnog suda da pravni učinci nastaju tek danom odluke u Narodnim novinama, ako Ustavni sud ne odredi drugi rok, te da one nemaju retroaktivni učinak već djeluje samo za ubuduće.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ustavni sud smatra da je Vrhovni sud, donoseći osporenu odluku, te prihvaćajući zahtjev za reviziju i zaštitu zakonitosti postupio protivno odredbi Ustavnog zakona o Ustavnom sudu koja upućuje na obvezatnost i poštivanje odluka Ustavnog suda. Time je, po ocijeni ustavnih sudaca, povrijeđeno ustavom zajamčeno pravo na jednakost pred zakonom na temelju kojega su i ukinute odredbe Zakona o prodaji stanova.

Pravno je stajalište Ustavnog suda da se zaštita ustavnih prava u konkretnom slučaju ne može uskratiti samo zato što je propis protivan Ustavu ukinut, nakon što je donesen neustavni pojedinačni akt.

Cijena otkupljenog stana je od sklapanja kupoprodajnog ugovora, na temelju Zakona o prodaji stanova, bila određena na temelju odredbi koje su do početka svog važenja bile u nesuglasju s Ustavom, stajalište je Ustavnog suda. Za taj je sud nesporno da je podnositeljica ustavne tužbe mogla tražiti zaštitu svojih prava pred redovnim sudovima jer se radilo o građansko pravnom sporu s prodavateljima stana.

Ustavni sud podsjeća Vrhovni da je i Zakonom o obveznim odnosima propisano da u slučaju kada je ugovorena cijena viša od propisane kupac koji je platio više ima pravo zahtijevati povratak preplaćene razlike.

Zbog svega toga je Ustavni sud ukinuo presudu Vrhovnog suda i vratio je tom sudu na ponovno odlučivanje.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara