Vada će na svakoj sjednici pratiti provedbu sporazuma o pridruživanju EU

VLADA Republike Hrvatske na svojoj je zatvorenoj sjednici usvojila dopune Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kako bi se što preciznije odredile aktivnosti potrebne za uspješnu provedbu Sporazuma, priopćio je danas vladin Ured za odnose s javnošću.

Usvojeni su i zaključci kojima se zadužuju ministri osobno da osiguraju pravovremeno upućivanje prijedloga zakona predviđenih Nacionalnim programom za pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji u vladinu proceduru, da bi bili spremni za usvajanje na sjednicama Hrvatskog sabora od lipnja do prosinca ove godine.

Prijedlozi zakona potrebni za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim imat će prioritet. Vlada će na svakoj sjednici posebnu točku dnevnog reda namijeniti provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kako bi pratila poslove na izradi odgovora na Upitnik Europske komisije.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluku po kojoj će pet hrvatskih vojnih promatrača sudjelovati u mirovnoj misiji UN-a u Indiji i Pakistanu (UNMOGIP). Sigurnosni i zdravstveni rizici te mirovne misije u prihvatljivim su okvirima, a financiranje jednogodišnjeg rada vojnih promatrača u Indiji i Pakistanu ići će na teret fondova Ujedinjenih naroda i državnog proračuna Ministarstva obrane.

Hrvatskom fondu za privatizaciju odobreno je zaduženje kod poslovnih banaka u iznosu od 62 milijuna kuna radi isplate pozajmice društvu Borovo d.d. iz Vukovara za otpremnine radnicima.

Vlada je dala suglasnost Hrvatskoj elektroprivredi d.d., Zagreb za zaduženje u inozemstvu, u iznosu od 15 milijuna eura. Zajam će se koristiti za djelomičnu zamjenu skupljih kratkoročnih zajmova od domaćih banaka, te za plaćanje uvoza električne energije i mazuta.

Vlada nema primjedbi na Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Hrvatske radiotelevizije za 2000. i 2001. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Državni ured za reviziju.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Udruzi građana Hrvatsko kulturno društvo Napredak priznat je status ovlaštenika naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Hrvatsko kulturno društvo Napredak podnijelo je 30. lipnja 1997. godine Vladi Republike Hrvatske zahtjev za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, na temelju odredbe čl. 12 Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Vlada je donijela odluku o sklapanju nagodbi s dužnicima Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Ministarstvo poljoprivrede dobilo je suglasnost od Vlade za otpis dugova po odobrenim kreditima Agronomskom fakultetu Zagreb u iznosu od 834.626,54 kune, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u iznosu od 3.104.432,48 kuna i Općinskom poglavarstvu Općine Krašić za troškove zbrinjavanja stoke s okupiranih područja u iznosu od 198.042,99 kuna.

Također, usvojena je odluka o sklapanju nagodbe s dužnicima s osnova državnih jamstava. Ukupan iznos duga iznosi 234 milijuna kuna. Dužnici koji imaju dug prema državnom proračunu za 2001. i 2002. godinu, ne mogu pristupiti zaključenju ugovora o nagodbi s osnova državnih jamstava.

Vlada je pokrenula postupak za sklapanje Ugovora o općim uvjetima za razvojnu suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske, od 01. ožujka 2003. do 31. prosinca 2007. godine. Sklapanjem Ugovora postavit će se pravni okvir za projekte koji se već provode kroz bilateralnu suradnju, te okvir za sve daljnje projekte i programe razvojne suradnje.

Na zatvorenoj sjednici Vlada je imenovala Seada Kotlo zamjenikom predstojnika Ureda za strategiju razvitka Republike Hrvatske.

Na prijedlog ministra rada i socijalne skrbi imenovano je Povjerenstvo za žalbe temeljem Zakona o civilnoj službi: Marijan Pokrajčić, Nikica Franić, Nino Đula, Nenad Javornik, Vedran Lončarec i Gordana Tafra Lazić. Na prijedlog ministra rada i socijalne skrbi, Nino Žganec, Ana Butković, Zoran Šućur, Anastazija Sorić Uranić, Ljiljana Hećimović, Gordana Hrgovan i Jadranka Ivezić, imenovani su u Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera utvrđenih Programom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kao predstavnici Vlade, poslodavaca i sindikata.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara