Vijeće stranih ulagača pomaže Hrvatskoj u privlačenju novih investicija

VIJEĆE stranih ulagača (Foreign Investors Council), udruga stranih kompanija ulagača u Hrvatskoj, predstavljena je danas hrvatskim medijima na novinskoj konferenciji u Hotelu Sheraton u Zagrebu.

Misija je Vijeća zajedno s vladajućim strukturama doprinijeti ostvarenju poboljšanog ulagačkog okruženja kako za strane tako i za domaće kompanije na tržištu putem otvorenog neformalnog dijaloga među svim zainteresiranim stranama.

Vijeće stranih ulagača udruženje je korporativnih subjekata kojeg su osnovale neke od najvećih kompanija ulagača u Hrvatskoj: AstraZeneca, British American Tobacco, Carlsberg Croatia, Colliers International, Messer Croatia Plin, PricewaterhouseCoopers, Roche i Unilever Croatia.

Uloga Vijeća je unaprijediti investicijsku i poslovnu klimu u Hrvatskoj predlaganjem konkretnih reformi. Kao neke od glavnih prioriteta Vijeće je odredilo uspostavljanje kompetitivnog pravnog sustava, fleksibilne regulative o radu te potporu lokalnoj proizvodnji umjesto uvoza.

Vijeće stranih ulagača radit će kao neprofitna organizacija koja će u detalje analizirati i opisivati trenutnu situaciju u Hrvatskoj uspoređujući Hrvatsku s ostalim državama u regiji. Izrađivat će listu prioriteta sa specifičnim preporukama istaknutim u godišnjem izvješću (White Book) koje će pružati potpuni uvid u stanje hrvatskog gospodarstva te preporuke usmjerene na široku populaciju kako bi pomogle stvoriti pozitivnu klimu za ulagače i potaknuti gospodarski rast.

 Kao korporativno, neprofitno i nepolitičko tijelo, Vijeće će sudjelovati u razgovorima s Vladom i njezinim organizacijama, a također će imati važnu ulogu u savjetovanju potencijalnih novih stranih kompanija koje žele uložiti u Hrvatsku uključujući i članice organizacije ERT (Europskog okruglog stola industrijalaca).

Organizacija ERT forum je 45 europskih industrijskih lidera s ciljem promocije konkurentnosti i rasta europskog gospodarstva.

Predsjednik Vijeća stranih ulagača Hrvatske i Direktor Društva Carlsberg Croatia, Jorn Pedersen, izjavio je da je želja Vijeća da Hrvatska postane što više konkurentna i privlačna stranim investitorima u usporedbi s ostalim državama unutar regije. Kako bi Hrvatska postala konkurentnija, dodao je,  potrebno je učiniti brojne predradnje, pa će Vijeće nastojati uspostavljati otvoren dijalog u poslovnom okruženju i poticati Vladine institucije kako bi privukli više kapitalnih investicija u Hrvatsku i potaknuli gospodarski rast.

Vijeće stranih ulagača surađivat će usko s ostalim Vijećima unutar regije Jugoistočne Europe te s ekonomskim misijama ambasada, nacionalnim trgovinskim komorama, privatnim sektorskim grupacijama diljem svijeta i Poslovnom savjetodavnom vijeću pri Paktu o stabilnosti kako bi se potaknule strane investicije, promovirala komunikacija s hrvatskim vlastima i riješile poteškoće koje mogu nastati u odnosu sa stranim investitorima.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara