vlada na zatvorenoj sjednici dala suglasnost na statut zavoda za školstvo rh

Hrvatska Vlada je na današnjoj zatvorenoj sjednici dala suglasnost na Statut zavoda za školstvo Republike Hrvatske. L

U priopćenju vladinog Ureda za odnose s javnošću stoji kako se tim Statutom uređuje naziv, sjedište, djelatnost, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda za školstvo. Kao djelatnost Zavoda određuje se praćenje, unapređivanje i razvoj sustava odgoja i obrazovanja za područje predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te školovanje hrvatskih građana u inozemstvu.

Vlada je također dala suglasnost na Statut Savjeta za nacionalne

manjine, kojim se uređuje djelokrug i organizacija Savjeta. Vlada

je odlučila podmiriti troškove izbornih povjerenstava i ureda

državne uprave u županijama u provedbi izbora za vijeća i

predstavnike nacionalnih manjina u iznosu od 16.800.000 kuna na

teret Tekuće zalihe Državnog proračuna.

Vlada je usvojila zaključak u svezi nalaza i mišljenja Ministarstva znanosti i tehnologije na temelju provedenog upravnog nadzora na

Veleučilištu u Splitu. Nalaže se Veleučilištu u Splitu da u roku od

4 mjeseca, radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, uskladi

Statut s odredbama Zakona o visokim učilištima i Zakona o

ustanovama te ga dostavi Ministarstvu znanosti i tehnologije na

suglasnost. Zatim da preregistrira Veleučilište kod Trgovačkog

suda u Splitu, provede postupke izbora u zvanja angažiranih

nastavnika, ustroji veleučilišni senat te da sazove sjednicu

upravnog vijeća i stavi na raspolaganje svu dokumentaciju i

zaključke veleučilišnog senata. Zaključak Vlade od 7. veljače
Tekst se nastavlja ispod oglasa

2002. godine o zabrani upisa studenata na Veleučilište u Splitu

ostaje na snazi do uklanjanja svih nezakonitosti utvrđenih nalazom i mišljenjem.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila dva Ugovora o pitanjima

od zajedničkog interesa, prvi između Vlade Republike Hrvatske i

Evangelističke crkve i Reformirane kršćanske crkve, te drugi

između Vlade Republike Hrvatske i Evanđeoske crkve, Kršćanske

adventističke crkve i Saveza baptističkih crkava u Republici

Hrvatskoj. Ugovori uređuju odnose na području odgoja, obrazovanja

i kulture te dušobrižničku skrb za vjernike u kaznionicama,

zatvorima i odgojnim zavodima, bolničkim zdravstvenim ustanovama i ustanovama za socijalnu skrb kao i za vjernike pripadnike Oružanih

snaga i policije. Uređuje se i pitanje davanja sredstava iz

državnog proračuna za obavljanje dušobrižništva.

Donesena je Odluka o produljenju važenja dogovora o privremenom

režimu implementacije Sporazuma između Republike Hrvatske i

Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji od članka 47.

do članka 52., za razdoblje od šest mjeseci, od 4. srpnja 2003. do 4. srpnja 2004., priopćeno je iz vladina Ureda za odnose s javnošću.

(Hina) pp az

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara