Vlada na zatvorenoj sjednici o Ministarstvu zdravstva

VLADA je danas na zatvorenoj sjednici donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva.

Uredbom se određuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva zdravstva, nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i način upravljanja te okvirni broj državnih službenika i namještenika.

Vlada je donijela Odluku kojom se mijenja Odluka o kriterijima za davanje državnog jamstva. Predmetnom Odlukom predlaže se da se jamstva, koja se daju prvenstveno korisnicima proračuna centralne banke, društvima u području energetike i infrastrukture, Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i izvanproračunskim korisnicima, mogu dati samo iznimno ostalima.

Odlukom se predlaže i izmjena odredbi kojima se utvrđuje sadržaj izjave o odgovornosti vlasnika i članova uprave korisnika državnog jamstva, u kojoj se osiguranje uredne otplate kredita više ne osigurava osobnom imovinom vlasnika i članova uprave, nego samo primanjima te dopuna kriterija za ocjenu prijedloga prilikom zahtjeva za odobravanje jamstva.

Vlada je donijela paket odluka o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kod Hrvatske poštanske banke, Privredne banke, Riječke banke i Zagrebačke banke i predložila davanje jamstva u iznosu od 410 milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu od 6 posto. Kredit će se koristiti za rekonstruiranje zdravstvenih ustanova i usklađivanja rokova plaćanja.

Vlada je dala državno jamstvo Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za financijsko praćenje novogradnje u pulskom Uljaniku. Brodovi se grade u sklopu Sporazuma hrvatske i Vlade Ruske Federacije o obnovi ruske flote.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Vlada je dala suglasnost Gradu Županji za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, na način da se od odobrenog kredita u iznosu od 6,4 milijuna kuna, neutrošeni dio od oko 1,1 milijun kuna prenamijeni za financiranje radova na započetoj investiciji izgradnje fekalne odvodnje.

Vlada je Hrvatskom saboru predložila da ne prihvati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu po kojem bi se svim poduzetnicima-prijevoznicima omogućio prijevoz pokojnika. Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo i Državni inspektorat ne podržavaju predložene izmjene jer bi se time koncesionari doveli u nepovoljniji položaj.

Vlada je Saboru uputila pozitivno mišljenje o Godišnjem izvješću o radu Upravnog vijeća HINA- e od lipnja 2002. do kraja svibnja 2003., koje je podnijelo Upravno vijeće HINA-e.

Prihvaćeno je Izvješće o poduzetim i planiranim mjerama radi otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava navedenih u Izvješću o radu pučkog pravobranitelja za prošlu godinu.

Vlada je također dala suglasnost na odluke o kreditima odobrenim od Upravnog odbora Fonda za razvoj i zapošljavanje. Predlaže se davanje kredita za financiranje razvojnih programa, koji ne ispunjavaju kriterije, ali po ocjeni Fonda, potiču razvoj poljoprivrede i gospodarstva u područjima napuštenim za vrijeme oslobodilačke akcije Oluja. Predlaže se davanje kredita u iznosu od 7,8 milijuna kuna za NP Plitvička jezera i 8,8 milijuna kuna za poljoprivredne zadruge u Kninu, Gvozdu, Dvoru, Glini i Donjem Lapcu te fizičkim osobama, članovima navedenih poljoprivrednih zadruga.

Vlada je donijela Odluku o sklapanju ugovora o zajedničkom ulaganju s društvom Walter Bau Aktiengesellschaft i društvom Walter Concession Holding GmbH u koncesijskom projektu autoceste Zagreb- Macelj.

Vlada je predložila amandmane na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, navodi se u priopćenju sa zatvorene sjednice Vlade.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara