Vlada: odobren Predugovor za ulazak Orca u Sunčani Hvar

Hrvatska je Vlada danas na zatvorenoj sjednici odobrila Predugovor sporazuma dioničara i Sporazum dioničara između Hrvatskog fonda za privatizaciju i luksemburške kompanije Orco Property Group o osnivanju javnoprivatnog partnerstva (JPP) u hvarskoj turističkoj tvrtki Sunčani Hvar.

Sporazum dioničara ključni je dokument JPP-a u kojemu su precizirana međusobna prava i obveze sudionika partnerstva.

Kako se doznaje u Vladi, Orco je priložio i bankarsku garanciju na 40 milijuna kuna, koja će se aktivirati ako se ne izvrši planirana dokapitalizacija.

Predsjednik HFP-a Damir Ostović i predsjednik Uprave i kontrolni dioničar Orco Property Group Jean-Francois Ott parafirali su 20. travnja ugovor za osnivanje JPP-a u Sunčanom Hvaru.

Luksemburška grupacija Orco Property Group za JPP u Sunčanom Hvaru ponudila je ukupno ulaganje u idućih pet godina od 600 milijuna kuna. Ulaganje u Sunčani Hvar Orco bi realizirao kroz dvije faze - u prvoj bi odmah, već nakon sazivanja Glavne skupštine dioničara koja bi se mogla održati u drugoj polovici lipnja, uložili 200 milijuna kuna vlastitih sredstava u dokapitalizaciju, i za to dobiti 2 milijuna dionica. Nakon toga HFP bi im u vlasništvo prenio daljnjih 500 tisuća dionica.

Uz to u prvoj fazi Orco je dužan osigurati još 100 milijuna kuna u obrtni kapital koji će se prije svega iskoristiti za financijsko restrukturiranje poduzeća.

Nakon toga, odnosno nakon Skupštine Orco će objaviti javnu ponudu o preuzimanju, a procjenjuje se da je slobodnih dionica oko 22-23 posto.

U roku godinu dana, kako je dogovoreno, trebalo bi se riješiti i pitanje neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, odnosno HFP će nastaviti s Orcom, gradom Hvarom i Crkvom pregovore oko vlasništva nad nekretninama. Utvrđen je princip da bi za nekretnine koje Sunčani Hvar koristi, a za koje nije upisan kao vlasnik, Gradu ili Crkvi dao neku nekretninu ili bi se ta vrijednost zamijenila za dionice.

U drugoj fazi, u daljnju dokapitalizaciju Orco bi uložio 200 milijuna kuna u temeljni kapital i 100 milijuna u obrtni.

Sve zaposlene, kako je ranije objavljeno, planiraju zadržati na idućih pet godina te bi još zaposlili novih 150.

Sporazumom je, kako je objavljeno prilikom njegova parafiranja, utvrđeno i da tijekom idućih pet godina nijedna strana ne može samostalno i bez suglasnosti druge raspolagati imovinom Sunčanog Hvara.

Sa Orcom su dogovoreni i načini upravljanja, pri čemu će Nadzorni odbor imati pet članova (3 iz Orca, jedan iz HFP-a, te jedan iz lokalne zajednice), a Uprava tri člana (dva Orco i jedan HFP).

(Hina) xbn/xdb yds

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara