Vlada upoznata s provedbom obveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

VLADA RH danas je na zatvorenoj sjednici upoznata s tijekom provedbe obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica za studeni 2003., i Prijedlogom plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih članica za prosinac 2003., priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću.

Vlada je donijela i Odluku o rasporedu rashoda i izdataka državnih tijela i drugih korisnika državnog proračuna u prvom tromjesečju iduće godine, po ekonomskoj klasifikaciji i po programima na temelju Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske, koju je prihvatio Hrvatski sabor 11. rujna ove godine.

Vlada je dala suglasnost Fondu za regionalni razvoj RH za raspisivanje natječaja za korištenje financijskih sredstava u idućoj godini.

Također dana je suglasnost na izmjenu i dopunu Statuta Financijske agencije i na izmjene i dopune Statuta Fonda za razvoj i zapošljavanje.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2004. Predloženom Odlukom odobrava se produljenje već izdanih radnih dozvola u iznosu od 5.000 u godišnjoj kvoti.

Vlada je donijela Zaključke o davanju ovlaštenja ministrici pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Ingrid Antičević Marinović, za zastupanje Vlade RH na Skupštini trgovačkog društva Lipovica d.o.o., Skupštini trgovačkog društva Orljava d.o.o. i na Glavnoj skupštini društva Hrvatske telekomunikacije d.d. (HT).

Vlada je na zatvorenoj sjednici donijela i Zaključak u svezi s Kriterijima za sklapanje nagodbi radi naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja po različitim osnovama, odobrenih od Hrvatskog fonda za privatizaciju.

Vlada je također prihvatila izmjene i dopune Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju društva Park Prevlaka d.o.o.

Donesena je i Odluka o produljenju važenja Dogovora o privremenom režimu implementacije Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji, od članka 47. do članka 52.

Prihvaćen je Memorandum o razumijevanju o razvoju osnovne regionalne prometne mreže Jugoistočne Europe. Cilj Memoranduma je suradnja na razvoju glavne i pomoćne infrastrukture multimodalne osnovne regionalne prometne mreže Jugoistočne Europe i unaprjeđivanje strategija, koje na ovom području omogućuju takav razvoj.

Vlada je upoznata s Deklaracijom predsjednika vlada zemalja CEFTA-e, potpisanom 7. studenog ove godine, na Brdu kod Kranja.

Također Vlada je donijela Zaključak o prihvaćanju projekta "Proširenje proizvodnje i označavanja proizvoda posebne kakvoće iz održivih sustava poljoprivredne proizvodnje" Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu.

Tim projektom UN-a je Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva odobreno provođenje projekta tehničke pomoći. Glavni cilj projekta je poboljšanje ruralnog prihoda i sigurnosti hrane kroz raznoliku proizvodnju i marketing visoko vrijednih i visoko kvalitetnih proizvoda iz metode proizvodnje, koje poboljšavaju kvalitetu okoliša, navodi se u priopćenju.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti za izvedbu I. faze projekta "Biomedicinsko središte Šalata".

Vlada je prihvatila prijedlog za potpisivanje Memoranduma o dogovoru o regionalnom energetskom tržištu u jugoistočnoj Europi, i njegovom uključivanju u interno energetsko tržište Europske Zajednice.

Vlada je prihvatila i Izvješće o provedbi Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, na temelju kojeg je prihvaćen Plan i program obnove i razvoja Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja 2004. do 31. prosinca 2008. godine.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Hrvatskim željeznicama d.o.o. (HŽ) za kreditno zaduženje kod grupe domaćih banaka (Hrvatska poštanska banka, Privredna Banka, Zagrebačka banka, Raiffeisenbank Austria, Erste and Steierm?rkische Bank i Volksbank) u iznosu od 500 milijuna kuna.

Donesena je i odluka o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje HŽ?a d.o.o kod grupe domaćih banaka (Hrvatska poštanska banka, Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka, Raiffeisenbank Austria, Erste and Steierm?rkische Bank i Volksbank) u iznosu od 500 milijuna kuna.

Vlada je donijela Odluku i o davanju suglasnosti HŽ-a d.o.o za kreditno zaduženje kod domaćih banaka ( Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka, Splitska banka i Erste and Steierm?rkische Bank) u iznosu od 47 milijuna eura (EUR).

Vlada je, također, donijela i Odluku o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje HŽ?a d.o.o kod grupe domaćih banaka (Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka, Splitska banka, Erste and Steierm?rkische Bank) u iznosu od 47 milijuna EUR-a.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju izbora za Županijsku skupštinu Osječko-baranjske županije, a za dan izbora određen je 18. siječnja 2004. godine.

Donesena je i Odluka o raspisivanju izbora za Općinsko vijeća Općine Kamanje, a za dan izbora određen je 18. siječnja 2004. godine.

Na današnjoj Vladinoj sjednici prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić imenovan je predsjednikom Upravnog vijeća Energetskog instituta "Hrvoje Požar", a članovima Upravnog vijeća prof. dr. sc Bernard Franković, prof. dr. sc Nikola Ružinski, prof. dr. sc Josip Sečen i prof. dr. sc Matislav Majstorović.

(Hina) pp/sp sp

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara