Vlada uputila konačan Prijedlog zakona trgovinskih odredbi Saboru

NA DANAŠNJEM zatvorenom dijelu sjednice Vlada je potvrdila izmjene i dopune trgovinskih odredbi Ugovora o energetskoj povelji te je Konačan prijedlog zakona uputila Hrvatskom saboru na donošenje po hitnom postupku, priopćila je Vlada.

Tim prijedlogom zakona uređuju se osnovna pitanja prijavljivanja Tajništvu pregleda svih carinskih stopa i ostalih pristojba određenih za energetske materijale i proizvode te energetsku opremu u pogledu uvoza ili izvoza. Izmjene i dopune obvezuju stranke da ne povisuju carinske stope ili druge pristojbe iznad utvrđenih razina za energetske materijale i proizvode.

Vlada je odlučila izmijeniti i dopuniti Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje ´Jadranske autoceste´ - dionica Dragonja-Pula i Kanafar-Pazin-Matulji.

Vlada je pružila državno jamstvo u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditiranje II faze razvoja brodogradilišta Viktor Lenac iz Rijeke u iznosu od 16 milijuna eura uz šestomjesečni EURIBOR i 1-postotni poen uz naknadu za obradu zahtjeva od 1 posto na iznos odobrenog kredita za rezervaciju sredstava 0.25 posto. Rok korištenja kredita je 31. prosinca 2004. godine. Rok vraćanja kredita je 15 godina, od čega 8 godina počeka otplate glavnice i redovnih kamata u 14 jednakih rata, koje su šestomjesečne, uz dospijeće prve rate kredita 30. lipnja 2012. godine.

Vlada je na današnoj sjednici donijela i Odluku o kriterijima za davanje državnih jamstava. Odluka detaljno upućuje na postupke i kriterije za davanje državnih jamstava.

Vlada je također odlučila izdati obveznice Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 200 mln EUR-a.

Vlada je dala suglasnost Općini Donji Lapac za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 248 tisuća kuna radi isplate stečajne tražbine Hrvatske banke za obnovu i razvitak stečajnog dužnika Visočica d.d. Rok otplate kredita je 5 godina, uz poček od 6 mjeseci uz kamatnu stopu od 5% godišnje.

Vlada je donijela i Odluku o izuzimanju od prodaje 200 tisuća dioničkog društva IPK Osijek. Dionice će se prenijeti Slavonskoj banci d.d. iz Osijeka, pod uvjetom da se Slavonska banka posebnim ugovorom obveže na daljnje kreditno praćenje dioničkog društva IPK Osijek, u iznosu od 100 milijuna kuna.

Vlada je suglasna s nabavkom većeg plovnog objekta za hidrografska istraživanja nabavne cijene 700 tisuća USD. Financiranje nabavke broda realizirat će se kreditnim sredstvima Hrvatske poštanske banke s rokom vraćanja kredita 5 godina, uz kamatnu stopu od 7,5 posto godišnje, uz naknadu 0,2 posto jednokratno, a osiguranje je prijenos prava vlasništva na brodu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Vlada je donijela Odluku o preuzimanju programa Hrvatske garancijske agencije. Predmetnom Odlukom Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, temeljem Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, preuzima i programe Hrvatske garancijske agencije.

Vlada je podržala Odluku o stupanju u posjed nekretnina u Vrbovcu prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju. Grad Vrbovec podnio je Vladi RH, putem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, da se zbog hitnosti i radi otklanjanja znatnije štete iznimno odobri prijevremeni ulazak u posjed nekretnina, radi dovršetka izgradnje magistralnog vodovoda Zagreb-Istok, na dionici Božjakovina - Vrbovec, a prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju.

Vlada je dala suglasnost ravnateljici Središnjeg registra osiguranika za sklapanje Ugovora s Financijskom agencijom o povjeravanju izvođenja dijela posla Središnjeg registra osiguranika.

Vlada je danas donijela i Odluku kojom se određuju iznimke od zabrane promidžbe duhana i duhanskih proizvoda za vrijeme održavanja međunarodnih natjecanja.

Vlada je pokrenula postupak za sklapanje Ugovora između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za pripremu Projekta obnovljivih izvora energije, radi dobivanja bespovratnih sredstava u iznosu od 350 tisuća USD, čiji je glavni cilj povećati korištenje postojećih obnovljivih izvora energije u RH i unaprijediti održivo tržište za obnovljivu energiju.

Vlada je također pokrenula i postupak za sklapanje Ugovora o pomorskom prijevozu između Vlade RH i Vlada Belgije i Luksemburga, radi unaprjeđenja veće ekonomske suradnje na području pomorske trgovine na način da se tereti koji se prevoze za Belgiju i Luksemburg usmjeravaju kroz hrvatske luke, tako da su uvjeti prometa jednako povoljni kao u ostalim lukama koje obavljaju prekomorski prijevoz.

Vlada je prihvatila izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje dodatnog sporazuma između RH i Mađarske vezanim uz ugovor o pristupanju Hrvatske Srednjeeuropskom Ugovoru o slobodnoj trgovini (CEFTA).

Vlada je podržala Odluku o davanju suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi za pokretanje postupka mirnog rješavanja sporova o Nuklearnoj elektrani Krško, temeljem Ugovora o energetskoj povelji.

Na današnjem zatvorenom dijelu sjednice Vlade, Ljiljana Biroš Pereš razriješena je dužnosti tajnice Ministarstva gospodarstva, a na istu dužnost imenovan je Danijel Radić. Miljenko Ernoić razriješen je dužnosti zamjenika ravnatelja Hrvatskog stočarskog selekcijskog centra radi odlaska na novu dužnost. Goran Mihelčić razriješen je dužnosti ravnatelja ´Nacionalnog parka Mljet´, a na dužnost v.d. ravnatelja imenovan je Jakov Nodilo.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara