Vlada usvojila Predpristupni ekonomski program

MAKROEKONOMSKA stabilnost i ekonomski rast, usporavanje rasta javnog i vanjskog duga, fiskalna konsolidacija, smanjenje nezaposlenosti, glavni su ciljevi hrvatske ekonomske politike koje je Vlada zacrtala i u danas usvojenom Predpristupnom ekonomskom programu (PEP) 2005.-2007.

PEP je obvezujući dokument kojeg zemlje kandidati svake godine podnose Europskoj komisiji, a u kojem definiraju ekonomsku politiku i reforme koje je potrebno provesti u cilju uspješnog pridruživanja EU. Hrvatska, koja je u lipnju dobila status kandidata, prvi put Europskoj komisiji šalje na ocjenu PEP.

Taj dokument ima četiri dijela - glavna ekonomska kretanja, makroekonomski program, javne financije i strukturne reforme.

Premijer Ivo Sanader ocijenio je da je PEP realan, ambiciozan program kojeg je moguće ostvariti u iduće tri godine, podsjećajući da je cilj Hrvatske da 2007. bude spremna za ulazak u EU.

Ministar financija Ivan Šuker ističe da je PEP sublimacija svih ovogodišnjih događanja i dokumenata, od Vladine fiskalne projekcije, preko stand by aranžmana s MMF-om, dokumenata koji se pripremaju u okviru PAL programa sa Svjetskom bankom.

Govoreći o usporavanju vanjskog duga, kao jednog od ciljeva ekonomske politike, Šuker je iznio i podatak da je u rujnu i listopadu vanjski dug smanjen za 140 milijuna eura.

Proračunom za iduću godinu, kaže, napravljen je i izuzetan napor u financijskoj konsolidaciji, sa smanjenjem deficita s prošlogodišnjih 6,3 posto BDP-a na 3,7 posto u idućoj godini.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema projekcijama iz PEP-a, ove se godine očekuje rast BDP-a za 3,9 posto, a u iduće tri godine očekuje se rast između 4 i 5 posto, očekuje se stabiliziranje vanjskog duga na razini od 80 posto BDP-a do 2006., nakon čega bi pao na 79 posto. Cilj je smanjiti i intervencije države u poduzeća uz očekivano smanjenje subvencija sektoru poduzeća sa 3,4 posto BDP-a ove na 2,2 posto BDP-a 2007.

Strukturne reforme naznačene u PEP-u odnose se na privatizaciju, tržišno natjecanje, energetiku, promet i veze, poljoprivrednu politiku, sustav socijalne sigurnosti, mjere u zdravstvenom sustavu, reformi pravosuđa, obrazovanju, znanosti itd.

Uz ubrzanje privatizacije posebna se pozornost posvećuje i potrebi kvalitetne pripreme i privatizacije poljoprivrednih kombinata, potrebe da brodogradilišta u idućoj godini završe proces restrukturiranja i pripreme se za privatizaciju.

Iz PEP-a se može iščitati i da se u razdoblju 2005-2008. planira izgraditi i 315 kilometara novih državnih cesta, obnoviti 975 kilometara postojećih cesta, nastaviti modernizacija željeznica.

U zdravstvu se pak mogu očekivati zakonske izmjene i definiranje osnovnog paketa zdravstvenih usluga s restrukturiranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja, a u mirovinskom se sustavu najavljuje potreba hitne izmjene načina usklađivanja mirovina koja će, kako se navodi, omogućiti ponovnu uspostavu fiskalne održivosti sustava.

Nastavak mirovinske reforme išao bi pak u smjeru povećanja dobne granice za odlazak u mirovinu, te eventualnog izjednačavanja granice za odlazak u mirovinu žena s muškarcima.

Ministar Šuker najavio je da će Hrvatska u veljači iduće godine prvi put Europskoj komisiji podnijeti i fiskalno izvješće, s podacima o fiskalnom deficitu i javnom dugu sukladno europskim standardima.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara