Vlada zadužila Ministarstvo vanjskih poslova da poduzme daljnje korake u vezi NE Krško

HRVATSKA Vlada danas je na zatvorenom dijelu sjednice raspravljala o pitanju Nuklearne elektrane Krško te je zadužila Ministarstvo vanjskih poslova da, kako je priopćeno, poduzme daljnje korake.

Izvješće o sudjelovanju Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda Vlada je prihvatila i proslijedila ga Hrvatskome saboru.

Vlada je primila na znanje informacije Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja o požaru u skladištu spalionice otpada PUTO d.o.o. te je prihvatila predložena rješenja o nastavku rada spalionice, priopćeno je iz Vladina Ureda za odnose s javnošću.

Vlada je također prihvatila Izvješće o radu Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije u 2002., s planom rada u 2003. godini.

Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja tog staža.

Uredbom se utvrđuju dužnosti djelatnih vojnih osoba kojima se zbog otežanih uvjeta rada i prirode obavljanja poslova staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, a način računanja staža je da se za svakih 12 mjeseci provedenih na tim dužnostima priznaje 15, 16 ili 18 mjeseci staža osiguranja.

Ova Uredba zasniva se na modelu vojne karijere koja traje u pravilu od 20 do 30 godina. U odnosu na dosadašnje propise koji su uređivali navedenu problematiku novina je da se staž osiguranja s povećanim trajanjem priznaje svim djelatnim vojnim osobama zbog njihove stalne obveze održavanja visoke borbene i psihofizičke spremnosti te su pojednostavljeni nazivi dužnosti na kojima se staž osiguranja priznaje u uvećanom trajanju.

Vlada je podržala Odluku o namjeni zaduženja po plasmanu euroobveznica u iznosu od 150 milijuna eura. Predmetnom Odlukom Vlada će kroz plasman državnih euroobveznica zadužiti dio ukupnog iznosa planiranog u Financijskom planu Hrvatskih autocesta d.o.o., Zagreb. Procjenjuje se da će se tako ostvariti povoljnjiji uvjeti zaduženja od uvjeta koji bi kao dužnik ostvarile Hrvatske ceste.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće općine Kolan, koji će se održati u nedjelju, 27. travnja 2003.

Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti direktorici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za izgradnju nove poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Zagrebu, Gradišćanska 8. Programom izgradnje poslovne zgrade Zavoda utvrđeno je da je zbog visoke cijene sanacije i neisplativosti ulaganja u postojeću zgradu isplativija izgradnja zamjenske građevine. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 58 milijuna kuna, od čega bi se 12 milijuna kuna osiguralo od prodaje postojećih prostora Zavoda, a 46 milijuna kuna s pozicije kapitalnih ulaganja prema financijskom planu Zavoda.

Ustavnom sudu Vlada je proslijedila mišljenje da ne treba prihvatiti prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava.

Vlada je donijela Uredbu kojom se objavljuje Ugovor između Vlade RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za Projekt obnovljivih izvora energije.

Vlada je donijela Odluku o određivanju Ministarstva gospodarstva kao informativne i kontaktne središnjice sukladno Općem sporazumu o trgovini uslugama (GATS) pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).

Vlada je imenovala Miljenka Domjana, glavnog konzervatora u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, za službenog predstavnika RH na završnoj sekciji Međunarodne konferencije o mediteranskoj suradnji na zaštiti podvodne kulturne baštine na Siracusi, Italija, od 3. do 5. travnja ove godine.

Vlada je na sjednici bila upoznata sa Sporazumom o vojnoj suradnji između Ministarstva obrane RH i Ministarstva obrane Grčke, Memorandumom o suglasnosti o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova RH i Ministarstva vanjskih poslova i iseljeništva Republike Libanon, Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva vanjskih poslova RH i Glavnog narodnog odbora za veze s inozemstvom i međunarodnu suradnju Libije za uspostavu mehanizma konzultacija te s Protokolom o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova RH i Ministarstva vanjskih poslova Jordana.

Vlada je donijela zaključak o primjeni Dodatka I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službenike i namještenike na zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg školstva, navodi se na kraju priopćenja sa zatvorene sjednice Vlade.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara