Zakon o državnim potporama upućen Saboru

VLADA je s današnje sjednice u saborsku proceduru uputila Konačni prijedlog zakona o državnim potporama, koji cjelovito rješava sustav potpora i zaštite tržišnog natjecanja, te je dio obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU.

Zakonski prijedlog ne uključuje državne potpore u poljoprivredi i ribarstvu, koje se rješavaju posebnim zakonom.

Vlada će uskoro u Narodnim novinama i nekim dnevnim listovima objaviti poziv udrugama i drugim organizacijama nacionalnih manjina da predlože svoje kandidate za imenovanje pet članova Savjeta za nacionalne manjine iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih djelatnika, pripadnika manjina.

Taj je poziv temeljen na Ustavnom zakonu o pravu nacionalnih manjina. Prema tom Ustavnom zakonu, u Savjet nacionalnih manjina ulaze manjinski zastupnici u Saboru, sedam članova pripadnika manjina koje predlaže Vijeće nacionalnih manjina, a pet članova bira Vlada iz reda istaknutih javnih djelatnika pripadnika manjina.

Uz poruku ministra da znanstveno treba istražiti okolnosti koje potiču rast poremećaja u ponašanju djece i mladih, Vlada je prihvatila izvješće o radu svog povjerenstva za prošlu godinu.

U izvješću se upozorava na zabrinjavajući trend porasta maloljetničke delikvencije kao najtežeg oblika poremećaja u ponašanju djece i maloljetnika.

Vlada je prihvatila i izvješće o radu Vijeća za djecu i Povjerenstva za osobe s invaliditetom za prošlu godinu. U raspravi o radu Povjerenstva istaknuto je da bi već u ovoj godini mogao zaživjeti projetk TV titlova za gluhe osobe.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara