Zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Hrvatske do kraja 2005.

NA SASTANKU predstavnika Javne ustanove za zbrinjavanje otpadom istočne slavonije s predstavnicima gradova i općina Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, danas u Osijeku, predstavljen je projekt studija Regionalnog sustava komunalnog otpada, koji je pred provedbom.

Studijom izbora lokacije razmatrano je 15 područja u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, obrađeno je osam lokacija, nakon čega je odabrana lokacija Orlovnjak u općini Antunovac kao najpovoljnija za zbrinjavanje komunalnog otpada, istaknuo je ravnatelj Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije Ivan Domanovac.

Očekuje se da će regionalni sustav zbrinjavanja komunalnog otpada istočne Slavonije bit u funkciji do kraja sljedeće godine.

Pri odabiru važan kriterij bio je i povoljan položaj u odnosu na druga naselja. Izrađena je i studija utjecaja na okoliš te je pribavljeno pozitivno rješenje nadležnog Ministarstva zaštite okoliša, dodao je Domanovac.

"Budući da lokacija nije bila predviđena prostornim planom općine Antunovac, bilo je potrebno provesti postupak izmjena i dopuna Prostornog plana koji je u to vrijeme bio u izradbi", napomenuo je.
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednik Vijeća općine Antunovac, Ilija Tokić izvijestio je da su izmjene i dopune Prostornog plana u fazi donošenja.

Prema izrađenoj studiji Osječko-baranjska županija obuhvaća područje od 4.149 četvornih kilometara gdje živi 365.127 stanovnika u sedam gradova i 267 naselja u sastavu 35 općina.

Vukovarsko-srijemska županija se prostire na 2,448 četvornih kilometara i ima 190.065 stanovnika u četiri gada i 24 općine s 83 naselja.

Otpad na tom području skuplja 22 poduzeća od kojih je većina u vlasništvu javnog sektora, a u nekim općinama su dodijeljene koncesije. Otpad se za sada odlaže na 27 "samo uvjetno rečeno legalnih odlagališta" i na niz divljih deponija, istaknuo je Domanovac.

Primjerice godine 1998. prikupljeno je 111.015 tona komunalnog i 20.532 tone ostalog tehnološkog otpada, bez evidencije o otpadu iz graditeljstva, poljoprivrede i slično. Procjena je da će količina otpada značajno porasti, što nalaže potrebu njegova kvalitetnog odlaganja i uništavanja, kazao je ravnatelj Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije Ivan Domanovac.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara