Markićki propao pokušaj na Ustavnom sudu. Njena udruga se sad javila

Foto: "U ime obitelji"

Udruga "U ime obitelji" na Ustavnom sudu pokušala je srušiti Zakon o državnim maticama s pripadajućim Pravilnikom koji propisuje uvjete za upis promjene spola u maticu rođenih. Njihov pokušaj je propao. Udruga, na čelu sa Željkom Markić, podnijela je prijedloge 14. veljače ove godine, a Ustavni sud o njima je odlučio nakon četiri nepuna mjeseca - na sjednici 6. lipnja.

Ustavni sud većinom glasova nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom članka 9.a Zakona o državnim maticama, kao ni prijedlog za ocjenu ustavnosti Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanja uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu.

Sada je stigla reakciju udruge "U ime obitelji" u ime obitelji na odluku Ustavnog suda. Prenosimo je u cijelosti.

Priopćenje udruge Željke Markić

"Ustavni sud Republike Hrvatske u predmetima:

1)    U-I-1075/2024 (ocjena ustavnosti Zakona o maticama) i

2)    U-I-1076/2024 (ocjena zakonitosti i ustavnosti Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu)

nije prihvatio prijedlog udruge za pokretanje postupka ocjene suglasnosti Zakona i Pravilnika.

Radi transparentnosti, boljeg razumijevanja problematike te šireg interesa javnosti u prilogu ovog priopćenja priložit će se prijedlozi udruge, a koji su bili usmjereni ka poštivanju pravnog poretka Republike Hrvatske i zaštiti zdravlja građana, a s obzirom na to da osporavani propisi ne pružaju garanciju pristupa zdravstvenoj zaštiti, jednakosti građana u korištenju iste, inkluzivnosti u postupanju te zaštite od diskriminacije.

Predmet istih prijedloga stoga nije bilo traženje ustavnosudske intervencije u definiranju pojmova "rod" i/ili "spol" i/ili bilo kojeg drugog svjetonazorskog pitanja već upravo suprotno – poštivanje pravnih propisa, prava na zdravstvenu zaštitu jednakosti, inkluzivnosti te potrebu zaštite od diskriminacije.

Iz priloženih prijedloga bit će razvidno da Ustavni sud RH suštinski nije odlučio o istaknutim prijedlozima unatoč donošenju odluka kojima o istim prijedlozima formalno odlučuje, a čime nastavlja doprinositi pravnoj nesigurnosti te onemogućuje svim građanima Republike Hrvatske konzumaciju ustavnog prava na zdravstvenu zaštitu, bez obzir na njihov identitet, a sve s dalekosežnim posljedicama za društvo.

Svojim prijedlozima udruga U ime obitelji istaknula je, a Ustavni sud se očituje svojim odlukama kako slijedi:

1)        Zakon o maticama

U ime obitelji:

Zakon o maticama nije u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i to iz razloga:

- Ustav Republike Hrvatske propisuje da se pravo na zdravstvenu zaštitu određuje zakonom

- Zakon o maticama određuje da će pružanje zdravstvene zaštite promjene spola i života u drugom identitetu te uvjeti za isto biti propisani posebnim propisom - pravilnikom

- na temelju iste odredbe Zakona o maticama donesen je osporavani Pravilnik (koji nije zakon) koji uređuje istu problematiku

- pravilnik nije zakon

- Zakon nije u skladu s Ustavom je zakon mora propisati pravo na zdravstvenu zaštitu, uključujući promjenu spola i drugog rodnog identiteta, a ne Pravilnik (koji nije zakon)

Ustavni sud:

U ime obitelji polemizira svjetonazorska pitanja definicije roda, a o čemu je Ustavni sud već odlučivao ranije.

2)         Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu

U ime obitelji:

- glavom II. pravilnika naziva Utvrđivanje uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu propisani su uvjeti i pretpostavke za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu, a što je suprotno odredbi Ustava kojom se propisuje da se pravo na zdravstvenu zaštitu, pa tako i promjene spola i života u drugom rodnom identitetu, određuje zakonom, a ne pravilnikom

- Zakonom o sustavu državne uprave propisano je da se pravilnikom detaljnije razrađuju pojedine odredbe zakona. S obzirom na to da ne postoji zakon koji određuje uvjete i pretpostavke za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu, osporavan Pravilnik nije mogao detaljnije razraditi nepostojeće

Ustavni sud:

Pravilnikom propisana glava Utvrđivanje uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu ne propisuje uvjete i pretpostavke za promjenu spola i života u drugom rodnom identitetu.

Nastavno navedenome, s obzirom na to da su prijedlozi udruge U ime obitelji i odluke Ustavnog suda RH javno dostupne, a bez potrebe svakog daljnjeg komentara, široj javnost se ostavlja mogućnost izvođenja daljnjih zaključaka", stoji u priopćenju udruge. 

Komentare možete pogledati na ovom linku.

Pročitajte više

 
Komentare možete pogledati na ovom linku.