Milijun kuna vrijedan posao obnove od potresa KBC Zagreb dao firmi koja donira HDZ

Foto: Željko Hladika, Damir Puklavec/PIXSELL

KBC Zagreb angažirao je tvrtku donatora HDZ-ove izborne kampanje da mu upravlja projektom obnove objekata oštećenih od potresa i to za gotovo milijun kuna. Ne da ih popravi ili iznova sagradi, nego da obavlja administraciju potrebnu da se popravak provede.

Tvrtka se zove Plavi partner i pripada bivšem HDZ-ovom državnom tajniku. Postupak javne nabave putem kojeg je dobila posao nadgledao je i potpisivao šef KBC-a Zagreb Ante Ćorušić, također HDZ-ovac. 

>>Ove privatne tvrtke donirale su HDZ u kampanji, a sad dobivaju javni novac

Tvrtka koja donira HDZ uspješno dobiva poslove iz proračuna

Pisali smo lani da je Plavi partner HDZ-u u kampanji uplatio 18.000 kuna, ali je zato iz proračuna dobio puno više. Tvrtka registrirana za poslovno savjetovanje radi s raznim ministarstvima i državnim agencijama te bolnicama. Ima šestero zaposlenih. U 2022. godini primila je 1.481.430 proračunskih kuna, a u 2021. godini 1.104.362,50 kuna.

Vlasnici firme su Marija Tufekčić i njen suprug Željko Tufekčić, bivši državni tajnik u Ministarstvu financija u vrijeme Zdravka Marića.

Posao koji je Plavi partner na javnom natječaju raspisanom putem Elektronskog oglasnika dobio od KBC-a Zagreb težak je 985.000 kuna. Na natječaj su pristigle još dvije ponude. Ćorušić, ravnatelj KBC-a, potpisao je da je ponuda tvrtke HDZ-ovca i donatora HDZ-ove kampanje najbolja. 

Druga ponuda bila je 5000 kuna viša i stigla je dan prije 

Tvrtke koje nisu dobile na natječaju ponudu su poslale dan prije. Jedna je firma isključena iz procesa jer nije dostavila jamstvo za ozbiljnost ponude, a druga tvrtka je zadovoljila sve uvjete, baš kao i Plavi partner. Ponuda te tvrtke, koja je, važno je naglasiti, pristigla cijeli jedan dan prije ponude Plavog partnera, bila je točno 5000 kuna viša.

Tvrtka koju KBC nije odabrao ponudila je 793.000 kuna, a Plavi partner ponudio je 788.000 kuna. 

KBC Zagreb nije odgovorio je li na natječaju imalo ikakve veze to što je tvrtka donirala HDZ 

KBC Zagreb upitali smo je li kod izbora pobjednika natječaja presudilo to što je ova tvrtka donirala HDZ. Na to pitanje nisu odgovorili. Zanimalo nas je i što će konkretno za gotovo milijun kuna Plavi partner obavljati. Ovako počinje odgovor KBC-a: 

"U skladu s člankom 6. stavkom 1. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, Klinički bolnički centar Zagreb proveo je postupak Poziva na dostavu ponude u EOJN RH – NABAVA OBNOVA za nabavu usluge tehničkog, administrativnog i financijskog upravljanja projektom – projekti obnove od potresa. Predmet nabave nabavlja se sukladno i u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske Unije." Dalje kažu da je Plavi partner imao najbolju ponudu. 

KBC Zagreb: Zaključili smo ugovor s Plavim partnerom na 130.731,96 eura

"Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda Klinički bolnički centar Zagreb je Odlukom o odabiru za cjelokupni predmet nabave, Klasa: 5.7.10.-22/1-4, od 12. prosinca 2022. godine odabrao ponudu ponuditelja PLAVI PARTNER d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 52, za cijenu od 788.000,00 kuna bez PDV−a. Dana 12. siječnja 2023. godine Klinički bolnički centar Zagreb je s odabranim ponuditeljem PLAVI PARTNER d.o.o. zaključio ugovor za nabavu usluge tehničkog, administrativnog i financijskog upravljanja projektom – projekti obnove od potresa, Klasa: 2.1.1.-23/0032-1, Urbroj: 06/014-MM u ukupnom iznosu od 104.585,57 eura bez PDV-a, odnosno 130.731,96 eura s PDV-om", navodi se u odgovoru.

Naveli su što će ta tvrtka raditi. Kažu da će tehnički, administrativno i financijski upravljati obnovom Klinike za plućne bolesti na Jordanovcu, bolnice u Petrovoj, kao i Žute zgrade u sklopu KBC-a Rebro te glavne zgrade KBC-a Zagreb u Kišpatićevoj ulici. 

"Predmet nabave je intelektualna usluga koja obuhvaća poslove kako slijedi: planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu provedbe projekata radi postizanja projektnih ciljeva unutar planiranih troškova, vremena i prema zadanoj kvaliteti sve do završetka provedbe projekta; poslove upravljanja ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, upravljanje aktivnostima projekta, administriranje projektom; poslove financijskog upravljanja projektom, što između ostalog obuhvaća analizu i praćenje novčanog tijeka, izmjene u proračunu, kontrolu prihvatljivosti izdataka, izradu i vođenje Financijskog plana projekta i Plana podnošenja budućih zahtjeva", odgovaraju iz KBC-a Zagreb.

Plavi partner: Donacija tvrtke nema veze s poslovanjem tvrtke

Tvrtku HDZ-ovog bivšeg državnog tajnika upitali smo ima li pobjeda na ovom natječaju ikakve veze s tim što su donirali HDZ u posljednjoj kampanji. Kažu da financijska injekcija koju je tvrtka uputila HDZ-u nema veze s poslovanjem tvrtke. 

"Tvrtka Plavi partner donirala je HDZ-u 2020. godine iznos od 18.000 kuna. Donacija je izvršena sukladno pozitivnim propisima i bez protučinidbe te nema nikakve poveznice s poslovanjem tvrtke. Tvrtka Plavi partner posluje na tržištu konzultantskih usluga u području EU fondova više od 10  godina", poručuju iz Plavog partnera dodajući da su pripremili brojne projekte kojima su klijentima odobrili preko četiri milijarde kuna bespovratnih sredstava te da imaju iznimno iskustvo, reference i rezultate. 

"Slijedom ostvarenih rezultata, Plavi partner je na tržištu prepoznat kao tvrtka koja posao obavlja iznimno profesionalno i kvalitetno s izvrsnim rezultatima bez obzira na to radi li se o pripremi ili provedbi projekata i bez obzira na političku obojenost klijenata, koji nas angažiraju isključivo zbog referenci i rezultata", poručuju. 

Rade administraciju na obnovi Rebra, Jordanovca, Petrove i glavne zgrade KBC-a 

Upitali smo ih što će raditi na projektu KBC-a Zagreb. 

"Vezano za konkretan angažman za koji ste postavili upit, naglašavamo da se radi o projektima cjelovite obnove bolničkih objekata stradalih u potresu. Predmet sklopljenog ugovora, po provedenom postupku nabave, je usluga tehničkog, administrativnog i financijskog upravljanja projektima obnove od potresa i to u četiri zasebna projekta: Projekt obnove od potresa Klinike za plućne bolesti KBC−a Zagreb na lokaciji Jordanovac, ukupne vrijednosti 110.666.066,50 kuna, projekt obnove od potresa bolnice Petrova 13, ukupna vrijednost projekta - 135.172.523,00 kuna. Projekt cjelovite obnove od potresa glavne zgrade KBC−a Zagreb na lokaciji Kišpatićeva 12, ukupna vrijednost projekta 829.500.427,50 kuna, projekt cjelovite obnove od potresa Žute zgrade u sklopu kompleksa KBC−a Rebro, ukupna vrijednost projekta 84.514.915,71 kuna", navode iz tvrtke.  

U podužem odgovoru dalje pojašnjavaju dio svojih obaveza: 

"Plavi partner obavljat će poslove analize rizika i praćenja ispunjenja obveza Ugovora te provedbu mjera za njegovo ispunjenje − kontrolu, pripremu, izradu podloga i obrazloženja te izradu zahtjeva za izmjenom Ugovora (po potrebi), kontrolu, pripremu, izradu podloga i obrazloženja te izrada Obavijesti o izmjenama manjeg značaja, praćenje i kontrole provedbe sukladno vremenskom okviru i zadanom proračunu projekta − pružanje podrške naručitelju u slučaju eventualnih nalaza o financijskim korekcijama, (sastavljanje prigovora/pravnih lijekova protiv odluke te svih drugih potrebnih očitovanja kako financijska korekcija ne bi bila primijenjena, odnosno kako bi bila umanjena, te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji prema zahtjevu naručitelja)", nabrajaju iz tvrtke.

Sklapat će ugovore, izrađivati izvješća i organizirati sastanke s vodstvom KBC-a

Dodaju da će raditi još i kontrolu, izradu, pripremu podloga i izradu narativnog izvješća Zahtjeva za nadoknadu te njegovih dorada, zatim plan nabave, ali i "obrazloženja za potrebe komunikacije i očitovanja naručitelja prema Upravljačkom i Posredničkom tijelu u procesu naknadne (ex-post) provjere postupaka nabave i koordinacija svih sudionika u projektu".  

Navode i što će raditi kod financijskog upravljanja projektom:

"Analizu novčanog tijeka, pripremu podloga i obrazloženja za provedbu postupaka naknadnih izmjena u proračunu, analizu i kontrolu prihvatljivosti izdataka, Zahtjev za nadoknadu sredstava i njegove dorade sukladno zahtjevu Posredničkog tijela razine 2, izradu Završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava i Završnog izvješća, podloge i obrazloženja nastalih izdataka za potrebe  odobrenja Zahtjeva za nadoknadu sredstava, izrada novčanog tijeka te redovno ažuriranje na projektu sukladno Planu nabave, planu isporuka definiranih ugovorima i dinamici izvršavanja projektnih aktivnosti, te izrada i vođenje Financijskog plana projekta i Plana podnošenja budućih zahtjeva na način da sadrži sve troškove (potraživane/nepotraživane, prihvatljive/neprihvatljive, odobrene/neodobrene)", objašnjavaju u odgovoru.  

Ugovor je sklopljen na četiri i pol godine

Navode da će izrađivati financijsku dokumentaciju i popise o nabavi, ugovore o nabavi, kao i drugu dokaznu dokumentaciju za osiguranje revizijskog traga. Pojašnjavaju da će najmanje jednom mjesečno organizirati i sastanke s kojih će napraviti zapisnike i pripremiti dokumentaciju.

"Navedene usluge bit će pružane tijekom cijelog razdoblja provedbe svih projekata i to u trajanju do 55  mjeseci. Tvrtka Plavi partner na ugovorenim poslovima neće angažirati pod izvoditelje nego će sve gore navedene poslove izvršavati vlastitim kapacitetima", dodaju u odgovoru. 

Pročitajte više

 

Pročitajte više