Ministarstvo šalje inspekciju u školu sina predsjednika zbog Sanje Musić Milanović

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

MINISTARSTVO znanosti i obrazovanja (MZO) priopćilo je da je pokrenut inspekcijski postupak o slučaju predsjednikove supruge Sanje Musić Milanović, za koju Jutarnji list tvrdi da je izvršila pritisak da se njezinom sinu već zaključene ocjene iz četvorki promijene u petice.

Sanja Musić Milanović uputila je 24. lipnja mail ravnateljici škole svoga sina, razredniku i školskoj psihologinji, u kojemu upozorava na nepravilnosti na nastavi matematike. To je izazvalo val reakcija u medijima zbog navodnog pritiska predsjednikove supruge kako bi se njezinom sinu povisile već zaključene ocjene.

Pokrenut postupak

U odgovoru na upit Hine iz MZO-a ističu kako je pokrenut inspekcijski postupak u navedenom slučaju.

"Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi člankom 73. propisano je da na osnovi praćenja i vrednovanja tijekom nastavne godine zaključnu ocjenu iz nastavnog predmeta utvrđuje nastavnik nastavnog predmeta, a zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u razrednom odjelu na kraju nastavne godine", stoji u odgovoru Ministarstva.

Napominju kako je Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi člankom 11. propisano da je zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta rezultat ukupnoga procesa vrednovanja tijekom nastavne godine, a izvodi se temeljem elemenata vrednovanja.

Isto je tako definirano da zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu.

Nezadovoljni učenik može polagati ispit pred povjerenstvom

Što se tiče mogućnosti promjene zaključene ocjene, navedenim Zakonom i člankom 76. definirano je da učenik ili roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom, koje se provodi u roku dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

"U skladu s navedenim, svaki roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog predmeta može postupiti prema ranije opisanoj proceduri. U svim drugim slučajevima škola nije dužna postupati", ističu iz MZO-a.

Dodaju kako odredbe članka 16. Zakona o prosvjetnoj inspekciji propisuju da je, provodeći inspekcijski nadzor, inspektor dužan čuvati osobne i druge povjerljive podatke kao službenu tajnu.

Isto tako, prosvjetna inspekcija dužna je kao inspekcijsku tajnu čuvati dokumentaciju i druge podatke i činjenice u vezi s inspekcijskim postupkom te postupati s njima sukladno zakonu i drugom propisu.

Pročitajte više

 

Pročitajte više