Nezavisni odvjetnik Suda Europske unije: Austrija krši prava stranih radnika

Foto: Shutterstock

NEZAVISNI odvjetnik Suda Europske unije Jean Richard de La Tour objavio je mišljenje da Austrija krši zakone Unije zbog smanjenja dječjeg doplatka i obiteljskih poreznih olakšica za djecu radnika iz drugih država članica koja ne žive u Austriji, nego u svojoj matičnoj državi.

Od 1. siječnja 2019. Austrija za radnike čija djeca stalno borave u drugoj državi članici primjenjuje prilagodbu paušalnog iznosa obiteljskih davanja kao i iznosa različitih poreznih povlastica, ovisno o općoj razini cijena u dotičnoj državi članici.

Komisija je podnijela tužbu protiv Austrije jer smatra da je tu riječ o diskriminaciji radnika migranata u odnosu na austrijske državljane, što je protivno pravu Europske unije.

Tužbu Komisije podržalo je više država članica: Češka, Hrvatska, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Slovačka i Danska.

Nezavisni odvjetnik Jean Richard de La Tour predložio je u četvrtak Sudu Europske unije da prihvati Komisijinu tužbu i da utvrdi da je prilagodba obiteljskog doplatka, odbitka za uzdržavano dijete, obiteljskog bonusa plus, odbitka za jedinog hranitelja, odbitka za samohrane roditelje i odbitka za uzdržavanje radnika migranata čija djeca imaju stalno boravište u drugoj državi članici protivna pravu Unije.

Prema nezavisnom odvjetniku, "obiteljska davanja, kao što su austrijski obiteljski doplatak i odbitak za uzdržavano dijete, ne podliježu smanjenju ili izmjeni zbog činjenice da korisnik ili članovi njegove obitelji borave u drugoj državi članici".

"Utvrđivanje iznosa tih davanja ovisno o boravištu članova obitelji predstavlja povredu prava na slobodno kretanje dodijeljenog građanima Unije", ističe nezavisni odvjetnik.

Mišljenja nezavisnog odvjetnika nisu obvezujuća za Sud, iako u praksi on najčešće slijedi ta mišljenja. Nezavisni odvjetnici su specifičnost Suda Europske unije i njihova je zadaća predložiti u punoj neovisnosti pravno rješenje u predmetu za koji su zaduženi.

Sud će u ovom predmetu presudu donijeti naknadno.

Austrijska vlada je i nakon službenih opomena Europske komisije ostala pri svojoj odluci, ističući da se radi o "pitanju pravednosti" i da želi spriječiti zlouporabe austrijskog sustava socijalne skrbi.

Pročitajte više

 

Pročitajte više