Jadrolinija poništila natječaj za električne brodove: "Ponude su bile nedopustive"

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

JADROLINIJA je poništila natječaj za prikupljanje ponuda za gradnju triju putničkih brodova na električni pogon jer niti jedan od sedam ponuditelja nije zadovoljio sve tehničko-pravne uvjete, novi natječaj bit će uskoro objavljen, potvrdili su iz Jadrolinije.

U obrazloženju odluke objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, navodi se da je Jadrolinija u postupku pregleda i ocjene zahtjeva za sudjelovanje u natjecateljskom postupku za svakoga od natjecatelja donijela zasebne odluke o nedopustivosti sudjelovanja te je, s obzirom na to da nema niti jednog sposobnog natjecatelja, donesena odluka o poništenju javne nabave.

Prema Zapisniku o pregledu i ocjeni zahtjeva, u roku za dostavu ponuda, do 22. veljače, prispjeli su zahtjevi za sudjelovanje sedam natjecatelja, od kojih su tri zajednice ponuditelja.

"Analizom popunjenih e-ESPD obrazaca i zahtjeva za sudjelovanje svih natjecatelja i ostalih dokumenata dostavljenih uz zahtjeve za sudjelovanje, kao i analizom dokumenata i dokaza dostavljenih upotpunjavanjem, utvrđeno je da niti jedan od natjecatelja nije zadovoljio kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te, iz tog razloga, neće biti pozvani na dostavu ponuda", stoji u obrazloženju.

Uvjeti natječaja

Jadrolinija je u siječnju objavila natječaj i započela postupak javne nabave za gradnju triju putničkih brodova na električni pogon, procijenjene vrijednosti 45 milijuna eura, čija bi se izgradnja sufinancirala iz europskih fondova. Natjecateljski postupak provodio bi se uz pregovore u dva stupnja, s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim ponuđačem.

Natječaj je raspisan za tri putnička broda bez emisije štetnih plinova, odnosno na električni pogon, a namijenjeni su za prijevoz putnika i tereta, svaki kapaciteta 389 putnika, s osam članova posade.

Pored opće plovidbe svaki brod treba biti projektiran i za potrebe plovidbe na državnim brodskim linijama  Mali Lošinj - Susak (310), Šibenik - Vodice (505) i Suđurađ - Dubrovnik (807). Maksimalna duljina broda može biti 52 metra, a maksimalna širina 12 metara.

Osnovni pogon broda treba biti električni s korištenjem električne energije pohranjene u baterijama, kao dopunski izvor električne energije predviđena je fotonaponska elektrana ugrađena na krov sunčane palube, a trebali bi biti ugrađeni i rezervni izvori energije, dva dizel generatora.

Pročitajte više

 

Pročitajte više