Profesorica ustavnog prava objasnila presudu o mjeri roditelj odgojitelj

Foto: Patrik Macek/PIXSELL, Marko Lukunic/PIXSELL

VISOKI upravni sud odlučio je u utorak da je odluka Grada Zagreba o retroaktivnom ukidanju mjere roditelj odgojitelj nezakonita, na što je gradonačelnik Tomislav Tomašević izrazio razočaranje poručivši kako sud ipak nije osporio mijenjanje odluke o mjeri, pa će to Grad i učiniti.

Peteročlano sudačko vijeće Visokog upravnog suda u Zagrebu ukinulo je izmjene odluke o novčanoj pomoći za roditelje odgojitelje, koje je donio Grad Zagreb, ocijenivši da osporavana odluka nema povratno djelovanje, nego je riječ o kvaziretroaktivnosti.

"Razočarani smo odlukom suda, vidjet ćemo koja su nam pravna sredstva na raspolaganju da se to promijeni. Zadovoljni smo što je ostavljen manevarski prostor da se odluka mijenja", rekao je Tomašević na redovnoj konferenciji za novinare.

 

"Ne možemo imati situaciju da više od pola milijarde kuna u proračunu imamo zamrznuto sljedećih desetak godina. To je 'kvaka 22', nedovoljni su kapaciteti za dječje vrtiće zato što je u zadnjih pet godina 15 puta više potrošeno na mjeru roditelj odgojitelj nego na izgradnju vrtića", poručio je gradonačelnik.

Sanja Barić komentirala presudu

Predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci Sanja Barić na Facebooku je komentirala ovu odluku.

"S obzirom na to da sam bila jedna od tri profesora koji su sudjelovali u savjetodavnoj raspravi pred Visokim upravnim sudom RH, a vezano za odluku o mjeri roditelj odgojitelj Grada Zagreba, vrlo je važno da se kaže sljedeće:

  • nema govora o retroaktivnosti;
  • ne radi se o stečenom pravu;
  • radi se o privilegiju;
  • mjera se može ukinuti;
  • legitimni cilj postoji i postoje kvalitetnije pronatalitetne mjere od mjere roditelj odgojitelj;
  • neki od očitih učinaka mjere roditelj odgojitelj su ustavnopravno vrlo dvojbeni;
  • jedino sporno je pitanje razmjernosti, tj. brzina ukidanja mjere, veličina opsega ukidanja u prekratko vrijeme;
  • svi profesori su bili suglasni oko svega navedenog;
  • upravo to piše u odluci VUS-a, pa čitajte", navela je na početku.

Navela dio presude

Onda je navela dio teksta presude.

"PS: za one koje žele znati više (tekst s čitanja presude):

"Ocjenjujući zakonitost osporenog općeg akta ovaj sud uzeo je u obzir podatke koje su podastrijele stranke u ovom postupku, relevantne podatke Državnog zavoda za statistiku, također su uzeta u obzir i suglasna mišljenja profesora s Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i Katedre za socijalnu politiku studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Što se tiče ovlasti jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave da uređuju pitanja koja su uređena osporavanom odlukom, treba naglasiti da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave imaju ustavnu i zakonsku osnovu za kreiranje i provođenje vlastitih politika u odnosu na prethodnu vlast, uz autonoman i samostalan odabir mjera kojima će tu politiku ostvarivati.

Međutim, Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu odnosno regionalnu samoupravu nije apsolutno. Ono je ograničeno zahtjevima ustavnosti i zakonitosti, koji se odnose na poslove iz djelokruga tijela jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, odnosno na pravne akte koje ta tijela donose u okviru svoga samoupravnog djelokruga.

Na temeljno pitanje u ovom objektivnom upravnom sporu, a to je – ima li osporavani opći akt nedopušteno povratno djelovanje – sud je odgovorio negativno, ocijenivši da je riječ o tzv. kvaziretroaktivnosti, tj. o pravnom učinku općeg akta koji je pod određenim uvjetima dopušten.

Polazeći od pravne teorije, zatim pribavljenih mišljenja profesora pravnih fakulteta te prakse Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH ovaj sud je zaključio da su korisnici mjere imali legitimna očekivanja utemeljena na pravomoćnim upravnim aktima. Promjenu njihove pravne situacije sud je razmotrio u svjetlu konvencijskih zahtjeva vezanih uz mirno uživanje vlasništva, u smislu čl. 1. Protokola 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe.

Sud je prije svega imao na umu činjenicu da niti jedan zakon ne nalaže jedinici lokalne i područne odnosno regionalne samouprave uređivanje statusa roditelja odgojitelja, odnosno davanje novčane pomoći za treće i svako sljedeće dijete.

"Odluka suda primarno je utemeljena na ocjeni da je ostavljeno razdoblje prilagodbe korisnicima novčane pomoći u nesuglasju s načelom razmjernosti"

Dakle, promjene nastale osporavanom odlukom, prema ocjeni ovog suda, odnose se na povlastice koje je određenoj kategoriji osoba dodijelila ranija gradska vlast, u skladu sa svojom politikom. Sud je nadalje proveo test razmjernosti, koji je u konačnici pokazao da su ciljevi koje je Grad Zagreb želio postići donošenjem osporavane odluke legitimni, međutim Sud je zaključio da nova mjera nije razmjerna cilju koji se njome želi postići, odnosno da je nova mjera, njezinim adresatima nametnula prekomjeran teret.

Naime, nakon stupanja na snagu osporavane odluke, roditeljima odgojiteljima nije dopušteno istodobno primati novčanu pomoć i biti u radnom odnosu, skraćeno im je maksimalno trajanje novčane pomoći za osam godina, s 15 na 7, smanjen im je neto iznos novčane pomoći za oko 80 posto, prijelazno razdoblje koje je adresatima osporavane odluke ostavljeno za prilagodbu novonastalim okolnostima trajalo je četiri mjeseca i 16 dana.

Sud smatra da je donositelj osporavane odluke propustio uspostaviti ravnotežu između javnog interesa i zaštite legitimnih očekivanja adresata osporavane odluke.

Odluka suda primarno je utemeljena na ocjeni da je ostavljeno razdoblje prilagodbe korisnicima novčane pomoći u nesuglasju s načelom razmjernosti. Razdoblje koje je adresatima osporavane odluke ostavljeno za prilagodbu novonastalim okolnostima, prema ocjeni Suda, prekratko je.

Ukupnošću posljedica koje su nastale osporavanom odlukom i trajanjem razdoblja prilagodbe, adresatima osporavane odluke nametnut je prekomjeran teret. Taj je teret bilo moguće svesti u prihvatljive okvire uvođenjem određenih kompenzacijskih mjera, koje bi ublažila negativne posljedice osporavane odluke, međutim te mjere u konkretnom slučaju su izostale. Stoga je osporavana odluka ukinuta.

Detaljno obrazloženje uslijedit će u pisanom otpravku presude."

Pročitajte više

 

Pročitajte više