Isprosio 15 kuna. Policija ga uhvatila, sud mu oduzeo novac i kaznio ga sa 190 kuna

Foto: Igor Kralj/Pixsell

DA ovih dana aktualni pravorijek Prekršajnog suda u Gračacu protiv prosjaka nije jedina presuda ove vrste u hrvatskom sudstvu, svjedoči prekršajni nalog Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Opatiji, od 19. ožujka ove godine kojim je sedamdesetčetverogodišnji Ivan P. iz Rijeke novčano kažnjen sa 190 kuna jer je u prosincu prošle godine u Opatiji isprosio 15 kuna. Sud se pohvalio da mu je oduzeo 15 kuna te ih uplatio u državni proračun.

Istodobno je Ivan P. oslobođen troškova prekršajnog postupka jer nema dovoljno sredstava za život.

Čovjek ranije nije prekršajno kažnjavan, a kako je starije životne dobi, nije mu određena mjera udaljenja iz Opatije, Matulja, Mošćeničke Drage i Lovrana, "jer je ocijenjeno da za sada izricanje takve mjere nije potrebno", stoji u prekršajnom nalogu koji potpisuje sutkinja Lori Košak.

Sad ćemo doslovno citirati dio u kojem sud opisuje kako je utvrdio da je Ivan P. kriv: "Dana 13. prosinca 2019. u 10,00 sati u Opatiji u Ulici maršala Tita 80 na javnom mjestu odao se prosjačenju na način da je ispred ulaza u trgovinu Konzum držeći ispred sebe ispruženu ruku i bijelu plastičnu posudu u kojoj se nalazio sitan novac, te gestikulirajući rukama i licem da mu ubace novac u posudu, tražio milostinju od prolaznika prikazujući time svoje teško materijalno stanje, na koji način je isprosio novčani iznos od 15,00 (petnaest) kuna stječući time sredstva za život na nedopušten način, dakle, odao se prosjačenju, čime je počinio prekršaj iz članka 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira a u svezi članka 141-a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje." Sud mu stoga "izriče novčanu kaznu u iznosu od 190 (sto devedeset) kuna a što je u protuvrijednosti od 50 (pedeset) DEM odnosno 25 (dvadeset pet) EUR-a".

Policija napravila zapisnik o ispitivanju čovjeka koji je isprosio 15 kuna

U obrazloženju stoji da je opatijska policijska postaja podnijela optužni prijedlog protiv Ivana P. zbog prekršaja iz članka 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Stoji nadalje i da je "temeljem članka 230. Prekršajnog zakona izdan prekršajni nalog jer je ovlašteni tužitelj podnio optužni prijedlog te u navodima istog i obrazloženju učinio vjerojatnim počinjenje prekršaja, a to je sve potkrijepio obavijesti, zapisnikom o ispitivanju osumnjičenika, službenom bilješkom, naredbom o određivanju mjere opreza te potvrdom o privremenom oduzimanju predmeta". 

Sud, nadalje, konstatira: "Time što se okrivljenik odao prosjačenju, počinio je prekršaj iz članka 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, pa ga je valjalo proglasiti krivim i kazniti po Zakonu. Prilikom izbora vrste i mjere kazne uzete su u obzir sve olakotne i otegotne okolnosti određene odredbom članka 36. Prekršajnog zakona pa je ocijenjeno da će se izrečenom novčanom kaznom kod okrivljenika postići svrha kažnjavanja. Ukoliko okrivljenik u roku od 30 (trideset) dana po pravomoćnosti prekršajnog naloga plati 2/3 izrečene novčane kazne smatrat će se da je novčanu kaznu platio u cijelosti."

Konačno, tu je i dio koji je neodoljiv, pa ćemo ga prenijeti doslovno, u punoj ljepoti: "Kako je okrivljenik činjenjem prekršaja pribavio imovinsku korist, temeljem članka 32. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i članka 76. Prekršajnog zakona valjalo je od okrivljenika oduzeti ukupni novčani iznos od 15,00 (petnaest/00) kuna, prema potvrdi broj 01202506 koji iznos će se po pravomoćnosti prekršajnog naloga uplatiti na Državni proračun."

Angažman policije i suda znatno više košta od svote koju je kažnjeni isprosio

Ukratko, na siromašnog starca koji je isprosio 15 kuna obrušili su se hrvatska policija i sud, oduzeli mu novac i još ga kaznili sa 190 kuna. Pretpostavljeni trošak angažmana policije i suda, zajedno s prekršajnim nalogom, zapisnikom o ispitivanju osumnjičenika, službenom bilješkom, naredbom o određivanju mjere opreza i drugim sredstvima za proizvodnju privida pravnog poretka, znatno nadmašuje onih 15 kuna uplaćenih u državni proračun.

Da ne govorimo kako bi policijsko-sudski aparat bio korisniji, humaniji i ekonomičniji da je siromašnog starca tretirao kao Ivicu Todorića godinama, pa mu zažmirio na protupravno stečenih 15 kuna. I još mu dao koju kunu.

 

 

 

 

 

 

 

Pročitajte više

 

Pročitajte više