U prvih devet mjeseci 2021. domaće banke zaradile četiri milijarde kuna

Ilustracija: Tomislav Miletic/PIXSELL

U PRVIH devet mjeseci 2021. godine kreditne institucije iskazale su tekuću dobit od četiri milijarde kuna, što je 1.5 milijardi kuna ili 59.3 posto više u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, priopćila je u srijedu Hrvatska narodna banka (HNB), nakon sjednice Savjeta HNB-a.

Na porast dobiti najviše je utjecala zamjetno niža razina troškova umanjenja vrijednosti za kreditne gubitke, a u manjoj mjeri i povećanje neto prihoda iz poslovanja. Pokazatelji profitabilnosti time su porasli u odnosu na usporedivo razdoblje - prinos na imovinu (ROA) povećao se s 0.8 na 1.1%, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 5.5 na 8.3%. Sve kreditne institucije iskazale su dobit.

Ukupna imovina kreditnih institucija povećala se na kraju trećeg tromjesečja 2021. u odnosu na kraj 2020. za 30.5 milijardi kuna ili 6.6 posto te je iznosila 493 milijarde kuna. U imovini kreditnih institucija najviše su porasli krediti i predujmovi, a nastavljen je i zamjetan rast novčanih sredstava.

Pod utjecajem povećanja tih stavki te zahvaljujući daljnjem smanjenju neprihodujućih kredita nefinancijskih društava nastavio se trend poboljšanja kvalitete ukupne izloženosti i pad udjela "loših" (NPL) kredita u ukupnim kreditima, s 5.4 na 4.7%.

NPL-ovi su porasli u portfelju kredita kućanstvima, no nova kreditna aktivnost amortizirala je taj rast, pa se udio NPL-ova zadržao na 7.1% u sektoru kućanstava. I nadalje je povišen udio kredita kod kojih je utvrđen znatan porast kreditnog rizika, ali još nisu u statusu neispunjavanja obveza.

Pročitajte više

 

Pročitajte više