Vanđelić: U ponedjeljak raspisujemo poziv za obnovu nekonstrukcijskih dijelova zgrada

Ilustracija: Nikola Cutuk/PIXSELL

VANĐELIĆ je najavio da će u ponedjeljak raspisati Javni poziv za iskazivanje interesa građana pogođenih potresom za obnovu nekonstrukcijskih elemenata zgrada na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

"Planiramo u ponedjeljak objaviti Javni poziv za iskaz interesa osoba pogođenih potresom za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada i obiteljskih kuća na području grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije", rekao je Vanđelić u petak na konferenciji za novinare.

Dodao je kako očekuje da će tisuće zgrada biti obuhvaćene tim pozivom te će stoga morati razgovarati o prometnoj regulaciji, pogotovo za grad Zagreb. 

"Početak radova u siječnju ili veljači"

Predaja zahtjeva građana krenula bi već u studenom, jednako kao i nabava usluga, a početak radova planiran je za siječanj ili veljaču. 

Vanđelić je pojasnio kako obnova nekonstrukcijskih elemenata obuhvaća popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu oštećenih dimnjaka, krovnih vijenaca i parapeta te balkonskih ogradnih zidova, popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu dijelova zabatnih zidova na tavanu ili u potkrovlju, djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje mase, popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)...

Uz to, uključuje i zamjenu dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka), popravak pukotina u nekonstrukcijskim elementima, popravak ili zamjenu dijelova krovne limarije, krovnih prodora i popravak krovne izolacije, te popravak dizala i stubišta.

"Obrađeno je 3.73% zahtjeva za obnovu"

Iznoseći redovito kvartalno izvješće Fonda za obnovu, Vanđelić je rekao kako se do 15. listopada u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nalaze 13.703 zahtjeva građana, od čega ih je 511 obrađeno, što znači da je obrađeno 3.73 posto zahtjeva.

Fond je ukupno dobio 1169 akata za obnovu, a od toga je 841 kompletno riješen, tj. njih 72 posto.

Rekao je i da je njegov Fond 30. rujna dobio prvu odluku za izgradnju zamjenske obiteljske kuće u Zagrebu te na njoj rade. Poručio je kako je od 25 kuća za koje su dobili rješenje Ministarstva o uklanjanju, njih 11 već uklonjeno, a ostale će biti u nekoliko sljedećih tjedana. Smatra i da će im biti potrebno 12 do 13 mjeseci od dobivanja odluke o uklanjanju kuće do useljenja građana.

Fond za obnovu Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije dosad je proveo 264 jednostavne nabave, 123 javne nabave te 28 dražbi.

Pročitajte više

 

Pročitajte više