Veliko istraživanje o prevarama u gospodarstvu: Najčešće to radi 50-godišnji muškarac

Foto: Shutterstock

"KAKO KRADEMO?" prvo je sveobuhvatno istraživanje koje je provelo Udruženje ovlaštenih istražitelja prijevara Hrvatska, lokalni ogranak ACFE-a (Association of Certified Fraud Examines), o vrstama i načinima prijevara u hrvatskom gospodarskom okruženju. Istraživanje "Kako Krademo?" provedeno je uz pomoć Compinga i SAS-a.

Istraživanje upućeno na adrese više od 3500 ispitanika u detalje ispituje 124 slučaja prijevare u 16 različitih sektora gospodarstva u posljednje dvije godine. Ukupna zabilježena šteta je veća od 165 milijuna kuna, a procjenjuje se da je i do 13 posto ukupnih prihoda izgubljeno uslijed prijevarnih radnji.

Tipični hrvatski prevarant je muškarac

Tipični hrvatski prevarant je muškarac, ima dugi staž u organizaciji koja je žrtva prijevare, te ima oko 50 godina starosti, u više od dvije trećine slučajeva naš počinitelj ima i suučesnike. Medijan gubitka po oštećenoj organizaciji je oko 750.000 kn, a tipična prevara traje osam mjeseci prije nego što bude otkrivena.

Protupravno prisvajanje imovine je najčešći oblik prijevare (52 posto slučajeva), potom mito i korupcija (31 posto), dok je treći i brzorastući oblik prijevare računalni/kibernetički kriminal (22 posto). Tri četvrtine prijevara obuhvaćenih istraživanjem prijavljeno je u privatnom sektoru, dok ostatak otpada na državni i javni sektor.

Svega 22 posto prijevara je otkriveno dojavom ili pritužbom, a u odnosu na međunarodne iskustva, ispodprosječni smo u menadžerskim kontrolnim mehanizmima.

Čak 13 posto svih prevara je otkriveno slučajno, polovica organizacija ne posjeduje kontrolne mehanizme za otkrivanje prijevara, a svega 7 posto organizacija je u trenutku prijevare imalo SOS telefon ili drugi formalni mehanizam prijavljivanja.

Cjelovito istraživanje "Kako Krademo?" dostupno je svim zainteresiranima na web stranicama udruge, na adresi acfehrvatska.hr.

Pročitajte više

 

Pročitajte više