Pojam pretrage mora sadržavati između 2 i 80 slova.